Infasering Border Operating Model officieel uitgesteld

Rijksoverheid – Het VK heeft aangegeven de infasering van verdere grensprocedures in het VK voor goederen die geïmporteerd worden vanuit de EU verder uit te stellen. Het gaat om de nieuwe regels voor handel in veterinaire en fytosanitaire goederen met het VK, waarvan bepaalde vereisten worden uitgesteld naar 1 juli 2022.

De introductie van douanecontroles is ongewijzigd en zal per 1 januari 2022 ingevoerd worden.

Het is positief dat Nederlandse bedrijven zich goed voorbereid hadden op de nieuwe procedures. Het is heel begrijpelijk dat het uitstel (relatief kort op de deadline) door deze bedrijven als vervelend kan worden ervaren.

Ook als Nederlandse overheid, Douane, NVWA, Portbase, de havenbedrijven in Rotterdam en Amsterdam, betrokken gemeenten waren we goed voorbereid. Vanuit de Rijksoverheid blijven we ons inzetten om bedrijfsleven te ondersteunen in voorbereidingen voor de deadlines van 1 januari 2022 respectievelijk 1 juli 2022.

De volgende wijzigingen in de infasering van het Border Operating Model zullen worden doorgevoerd:

 • De vereiste voor pre-notificatie voor de import van agro- en foodproducten zal per 1 januari 2022 worden geïntroduceerd, in plaats van gedeeltelijk al op 1 oktober 2021 (voor producten van dierlijke oorsprong, bepaalde dierlijke bijproducten en hoog-risico voedsel van niet-dierlijke oorsprong). 
 • De vereiste voor veterinaire gezondheidscertificaten, die op 1 oktober 2021 in zou gaan, zal nu per 1 juli 2022 worden geïntroduceerd.
 • Fytosanitaire certificaten en fysieke controles voor veterinaire en fytosanitaire producten op Border Control Posts, die op 1 januari 2022 zouden worden ingevoerd, zullen nu per 1 juli 2022worden geïntroduceerd. 
 • De vereiste voor Safety and Security Declarations zal per 1 juli 2022 worden geïntroduceerd, in plaats van op 1 januari 2022.

De intrekking van de versoepeling van douanemaatregelingen en de introductie van douanecontroles is ongewijzigd zal zoals gepland op 1 januari 2022 doorgang vinden.

De Rijksoverheid roept Nederlandse bedrijven nogmaals op goed geïnformeerd te blijven. Het is uitstel, geen afstel. 

 

 

Voormelding landbouwproducten naar VK verschoven naar 1 januari

evofenedex.nl – Het Verenigd Koninkrijk (VK) neemt meer tijd voor het optuigen van een grenscontrolesysteem en schuift de maatregelen die op 1 oktober zouden ingaan door naar volgend jaar. Dat heeft de regering van het VK besloten. Voor de Britse export naar de EU waren de veranderingen aan de grens per 1 januari 2021 een feit. Omgekeerd gebeurt dat in fases, omdat het VK meer tijd neemt voor het optuigen van een controlesysteem.

Uitstel Britse importregels

Het zogenaamde Border Operating Model (BOM) voorziet in een gefaseerde invoering van de grensformaliteiten. Als deze stappen zijn gezet heeft het VK een volwaardig toezichtsysteem vergelijkbaar met dat in de EU. De Britse regering besloot het tijdschema voor de invoering van invoercontroles te herzien vanwege de grote druk op de toeleveringsketens naar het VK, vooral ook de landbouw- en voedingssector. evofenedex roept bedrijven op hun voorbereidingen op de nieuwe Britse importregels voort te zetten en zich goed te (laten) informeren.

Het uitstel ziet er als volgt uit:

 • De verplichting tot voormelding van import van landbouwproducten wordt ingevoerd per 1 januari 2022 in plaats van 1 oktober 2021.
 • De nieuwe eisen voor gezondheidscertificaten, die op 1 oktober 2021 zouden worden ingevoerd, worden nu per 1 juli 2022 ingevoerd.
 • Fytosanitaire certificaten en fysieke controles op SPS-goederen bij grenscontroleposten, die op 1 januari 2022 zouden worden ingevoerd, worden nu ingevoerd op 1 juli 2022.
 • Per 1 juli 2022 worden er Safety and Security verklaringen vereist in plaats van per 1 januari 2022.

Het tijdschema voor de invoering van douanecontroles blijft ongewijzigd ten opzichte van de geplande 1 januari 2022. Dit betekent dat de regeling voor uitgestelde aangiftes eindigt per 1 januari 2022. Tot zes maanden na de invoer van de goederen kun je nu nog aangifte doen. Deze uitgestelde aangiftes moeten voor 1 januari 2022 worden aangeleverd. Vanaf 1 jan 2022 behoort dit uitstel niet meer tot de mogelijkheden.

Checklist BOM fase 2 &3

Om problemen bij export naar de VK te voorkomen, kunnen bedrijven zich de komende maanden nog beter voorbereiden:

 1. Maak een analyse of de invoering van de volgende fases van het BOM consequenties heeft voor jouw exportproducten ten aanzien sanitaire en fytosanitaire controles.
 2. Indien dit het geval is, bekijk dan nauwkeurig of je beschikt over alle gegevens die moeten worden ingevuld. Onjuiste invulling kan grote logistieke gevolgen hebben en/of leiden tot logistieke claims. Maak daarom afspraken met jouw klanten of dienstverleners in het VK dat zij onvolkomenheden in de documentatie direct doorgeven zodat deze fouten in de toekomst worden vermeden.
 3. Ga na of er met oog op het eindigen van regeling voor uitgestelde aangiftes ten aanzien van het douane-aangifteproces wijzigingen in de werkwijze noodzakelijk zijn wanneer jij verantwoordelijk bent (zie leveringsvoorwaarden) voor de invoer in het VK.
Lees het artikel via evofenedex.nl

Lees meer

VK: opnieuw uitstel Brexit maatregelen

Tln.nl – De tweede fase van het border operating model wordt wederom uitgesteld. Dat maakte de Britse regering vandaag bekend. De geplande wijzigingen voor 1 oktober a.s. worden verplaatst naar 1 januari 2022. Volgens een kort statement stelt de regering de tweede fase uit vanwege de nasleep van de coronacrisis en de huidige druk op internationale logistieke ketens.

Concreet:

 1. De verplichting tot voorafgaande kennisgeving van de invoer van agrofood/levensmiddelen waarin dierlijke producten zijn verwerkt wordt verplaatst naar 1 januari 2022 i.p.v. 1 oktober 2021
 2. De nieuwe voorschriften voor gezondheidscertificaten voor uitvoer naar het VK worden 1 juli 2022 worden ingevoerd i.p.v. 1 oktober 2021.
 3. Fytosanitaire certificaten en fysieke controles op fytosanitaire/veterinaire goederen bij zgn. Border Control Posts worden per 1 juli 2022 ingevoerd i.p.v. 1 januari 2022
 4. De eis inzake veiligheids- en beveiligingsverklaringen bij invoer, de zgn ENS, zal worden ingevoerd per 1 juli 2022 in plaats van per 1 januari 2022

De overige wijzigingen blijven ongewijzigd, zoals volledige douanecontroles en invoering GVMS per 1 januari 2022.

Lees het bericht op tln.nl

Britten stellen grenscontroles op agrovervoer uit EU opnieuw uit

nt.nl – Groot-Brittannië stelt de invoering van volledige grenscontroles op goederen uit de Europese Unie andermaal uit. Volgens de Britten zorgen de administratieve rompslomp en de nieuwe immigratieregels ervoor dat problemen in de bevoorradingsketen worden verergerd. Downing Street 10 geeft aan dat de controles per januari ingevoerd worden in plaats van volgende maand. De Britten spreken daarbij van een ‘pragmatisch nieuw tijdschema’.

Lees het gehele artikel op nt.nl.

Vanaf 1 oktober alleen toegang tot VK met geldig paspoort

getreadyforbrexit.eu – Chauffeurs opgelet! Vanaf 1 oktober 2021 krijgt u alleen nog toegang tot het Verenigd Koninkrijk met een geldig paspoort. U kunt niet meer met een ID-kaart naar het VK reizen.

Meer informatie leest u op rijksoverheid.nl.

1 oktober aanscherping Britse douaneregels voor veterinaire lading

getreadyforbrexit.eu – Vanwege Brexit scherpt de Britse overheid de douaneregels voor invoer in het Verenigd Koninkrijk verder aan. Op 1 oktober 2021 begint dit met het verplicht stellen van gezondheidscertificaten voor het merendeel van de veterinaire lading met bestemming het VK. Vervoert u dergelijke lading, zorg dan dat u bent voorbereid! Anders staat uw lading straks in een Britse haven stil.

In Nederland helpt de NVWA u via een stappenplan met het efficiënt organiseren van de benodigde certificaten. Ook al uw vragen kunt u rechtstreeks aan de NVWA stellen. De Britse overheid biedt daarnaast een aantal verhelderende webinars over de import van veterinaire lading in het VK.

Let op! De importeur (of zijn vertegenwoordiger) in het Verenigd Koninkrijk moet een gezondheidscertificaat voorafgaand aan de aankomst van de lading aanmelden in het Britse IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System). Controleer of dit daadwerkelijk gebeurt. Anders staat de lading bij binnenkomst in het VK alsnog stil.

Brexit-jaar van twee extreme uitersten

deondernemer.nl – De eerste helft van 2021 ging economisch niet eens zo slecht voor de Britten. De tweede helft zou wel eens een stormachtige herfst kunnen worden, schrijft Brexit-expert Lennard van Otterloo in zijn nieuwste blog.

Lees het hele artikel op deondernemer.nl

 

Bekijk Britse uitleg over alle veterinaire veranderingen na 1 oktober as.

gov.uk – Bekijk in dit webinar van de Britse overheid wat er voor u verandert aan de Britse grens per 1 oktober 2021. Hier hoort u uit eerste bron wat u moet doen om de onderstaande producten vanaf 1 oktober 2021 vanuit de EU in Groot-Brittannië in te voeren:

 1. voedingsmiddelen en dranken (producten van dierlijke oorsprong voor menselijke consumptie, zoals vlees, vis en zuivel)
 2. dierlijke bijproducten
 3. samengestelde levensmiddelen

Ook hoort u hoe u:

 • groepageladingen invoert
 • zich registreert voor het systeem voor de invoer van producten, dieren, levensmiddelen en diervoeding (IPAFFS)
 • een invoernotificatie in IPAFFS indient

Bekijk de webinars

 

Nieuwe regels voor handel met VK vanaf 1 oktober

Brexitloket.nl – Het Verenigd Koninkrijk (VK) voert vanaf 1 oktober en 1 januari gefaseerd een certificeringsplicht in voor agrofood- en visserijproducten. Vanaf januari en maart 2022 worden ook grenscontroles ingesteld. Onlangs heeft de Britse overheid een nieuwe versie van het zogeheten Border Operating Model gepubliceerd. Daarin zijn de hier genoemde, al eerder bekendgemaakte, data voor de invoering verwerkt. Wat ondernemers moeten regelen, is verder niet veranderd.

Lees het hele artikel op brexitloket.nl

 

Brexit: certificeringsplicht voor export naar VK vanaf 1 oktober 2021

belastingdienst.nl – Het Verenigd Koninkrijk (VK) voert stapsgewijs nieuwe importregels en grenscontroles in vanwege Brexit. Dit gebeurt in 3 fases. In fase 2, die ingaat op 1 oktober 2021, geldt er een certificeringsplicht voor dierlijke producten.

Dierlijke producten moet u verplicht certificeren
Exporteert u dierlijke producten naar het VK vanuit de Europese Unie (EU)? Vanaf 1 oktober 2021 is er een veterinair gezondheidscertificaat verplicht voor vlees, eieren, zuivel, visserijproducten en andere producten van dierlijke oorsprong.

Bereid u goed voor!
De nieuwe douaneformaliteiten aan Britse zijde kan grote gevolgen voor u hebben als u goederen exporteert naar het VK. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat uw goederen niet worden toegelaten op de ferry, als uw documenten of certificaten niet in orde zijn.

Lees op de website ‘Handel drijven met het VK vanuit een in Europa gevestigde onderneming‘ van de Britse douane wat u moet doen.

Meer informatie?