Aan de Britse grens

Het Verenigd Koninkrijk (VK) scherpt vanwege Brexit de douane-eisen fors aan. Zorg dat u tijdig hierop bent voorbereid. Zo voorkomt u dat u aan de grens van het VK of zelfs al in de Nederlandse haven stilstaat. Deze pagina vertelt u in het kort aan welke douaneregels u moet voldoen.

Laatste update
01 december 2021 21:04

Border Operating Model
fase 2

Nú actie nodig van alle partijen die exporteren naar het VK

1 januari 2022

 • Invoering van het  pre-lodgement en temporary storage model
 • Einde aan de zes maanden uitstel van invoeraangiften in het VK

Border Operating Model
fase 3

Belangrijk voor alle partijen die exporteren naar het VK

1 juli 2022

 • Verplichte veiligheidsaangiften voor alle lading – ENS
 • Certificering voor merendeel van de veterinaire en fytosanitaire lading
 • Checks van deze lading bij Border Control Posts

1 september 2022

 • Certificering en checks voor alle zuivelproducten

1 november 2022

 • Certificering en checks voor alle resterende veterinaire lading

Forse aanscherpingen aan de Britse grens in zicht

Door Brexit heeft u ook aan de Britse grens voortaan te maken met douaneformaliteiten. De invoering van deze in het Border Operating Model (BOM) vastgelegde douaneregels gebeurt stapsgewijs. In de huidige fase 1 zijn controles nog beperkt. Maar let op! Volgende fases vragen uw aandacht. Vanaf 1 januari 2022 gelden forse aanscherpingen. Voldoen u en/of uw ketenpartners niet aan die douane-eisen, dan betekent dit onherroepelijk vertraging.

 • Huidige situatie – fase 1 Border Operating Model

  Voor invoer vanuit de EU hebben Britse importeurs t/m 31 december 2021 voor standaard goederen twee opties. Men kan direct bij binnenkomst een invoeraangifte doen of er voor kiezen de goederen vereenvoudigd in te schrijven in de eigen administratie. De aangifte doet men dan pas zes maanden later. Aan de Britse grens zijn hierdoor momenteel in de praktijk niet of nauwelijks vertragingen.

  De uitzonderingen

  1. Importregels en grenscontroles gelden in het VK wel al voor een beperkte groep goederen op de controlled list.
  2. Voor levende dieren en ‘hoog risico’ landbouwgoederen, zoals bomen en vaste planten is voor toegang tot het VK een veterinair of fytosanitair gezondheidscertificaat vereist. Dit certificaat wordt verstrekt door een inspectiedienst – zoals de NVWA – in het land van herkomst.
 • 1 januari 2022 – fase 2 Border Operating Model

  1. Toegang tot het VK via pre-lodgement of temporary storage model
  Toegang van lading tot de Britse havens gebeurt per 1 januari 2022 via het pre-lodgement of het temporary storage model. Elke haven maakt daarin eigen keuzes. De Nederlandse ferrymaatschappijen streven ernaar om in hun Britse aanloophavens een combinatie van beide modellen toe te passen.

  2. De regeling in het VK voor zes maanden uitstel voor het indienen van invoeraangiften vervalt.
  Zonder een nadere aangifte kan lading in de Britse haven (temporary storage) of zelfs al in de Nederlandse haven (prelodgment) niet verder.

 • 1 juli 2022 – fase 3 Border Operating Model

  1. Verplichte veiligheidsaangiften – ENS
  Voorafgaand aan binnenkomst in het VK is vanaf 1 juli 2022 voor alle lading een Entry Summary Declaration (ENS) nodig. Actuele informatie hierover vindt u op de website van de Britse overheid.

  2. Verplichte certificering merendeel veterinaire en fytosanitaire lading
  Voor veel veterinaire en fytosanitaire lading is vanaf 1 juli 2022 voor invoer in het VK een gezondheidscertificaat verplicht. Zonder certificaat géén toegang. Dit geldt voor:
  – alle gereguleerde dierlijke bijproducten
  – alle gereguleerde planten en plantaardige producten
  – vlees en alle vleesproducten
  – alle overige voedingsmiddelen niet van dierlijke oorsprong met een hoog risicoprofiel

  Als Nederlandse exporteur vraagt u het gezondheidscertificaat voorafgaand aan het vervoer digitaal aan bij de NVWA of voor specifieke producten bij een van de andere inspectiediensten. Dit doet u via e-CERTNL.

  3. Keuring lading bij Border Control Posts
  Het VK gaat betreffende veterinaire en fytosanitaire lading vanaf 1 juli 2022 aan de buitengrens inspecteren. Dit gebeurt bij Border Control Posts (BCP).

  Meer weten? NVWA is de veterinaire Brexit-vraagbaak

  Voor alle Brexit-informatie over het vervoer van veterinaire lading is de website van de NVWA in Nederland de centrale ingang. Actuele wijzigingen in regels maakt de NVWA bovendien bekend via verschillende Vakberichten voor Export en Import. U kunt zich hierop gratis abonneren. Meer inzicht in het importproces van veterinaire lading vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland krijgt u ook via deze beeldende infographic.

  Let op! De importeur in het VK moet binnenkomende veterinaire en fytosanitaire lading vooraf aanmelden in het Britse IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed system). Meer informatie over voor welke lading dit geldt en per wanneer leest u hier.

 • 1 september 2022 – fase 3 Border Operating Model

  Certificering en checks voor alle zuivelproducten.

 • 1 november – fase 3 Border Operating Model

  Certificering en checks voor alle resterende veterinaire lading, inclusief samengestelde producten en visproducten.