DEFRA: samenvatting ervaringen met BTOM en veelgestelde vragen sinds 30 april

DEFRA – Op 30 april 2024 werden nieuwe invoercontroles ingevoerd. Lees een samenvatting van de operationele learnings van BTOM en de veelgestelde vragen sinds 30 april, om u te helpen het goed te doen aan de grens en onnodige vertragingen te beperken.

Lees hier de tips van DEFRA

 

Fase 2 BTOM in werking getreden: wat zijn de valkuilen en hoe kun je die vermijden?

evofenedex.nl – Door het in werking treden van fase 2 van het Border Target Operating Model van het Verenigd Koninkrijk, voert de Britse douane sinds 30 april 2024 fysieke controles uit op binnenkomende fytosanitaire en veterinaire producten vanaf de middelrisicocategorie uit de Europese Unie. Wat zijn daarbij de valkuilen voor Nederlandse exporteurs en hoe kunnen zij deze vermijden?

Lees de tips op evofenedex.nl

 

Gratis webinars over invoering BorderTarget Operating Model helpen met voorbereiden

Get Ready for Brexit – Brexit vereist opnieuw uw aandacht. Vanaf 31 januari 2024 voert de Britse regering stapsgewijs het Border Target Operating Model (BTOM) in. Op 31 januari 2024 zal de gezondheidscertificering van toepassing zijn op dierlijke producten, planten en levensmiddelen met een middelhoog risico uit de EU. Tegen 30 april 2024 komen daar identiteitscontroles en fysieke inspecties bij. Tot slot zullen tegen 31 oktober 2024 veiligheidsaangiften voor EU-invoer worden afgedwongen, waarbij een beperkte dataset wordt ingevoerd om douaneaangiften te stroomlijnen.

U bent welkom op verschillende online events die u hierover informeren. Deze zijn relevant voor bedrijven die dierlijke producten, visproducten, planten, plantaardige producten en/of dierlijk voedsel exporteren naar het Verenigd Koninkrijk. Kijk hier voor een zo actueel mogelijk overzicht.

Let op! De Britse overheid (DEFRA) organiseert maandelijks sectorspecifieke online trainingssessies om bedrijven voor te bereiden op de nieuwe veterinaire en fytosanitaire (SPS) invoercontroles (certificering en grenscontroles) binnen het nieuwe Border Target Operating Model (BTOM). Bekijk hier het actuele overzicht van de DEFRA-webinars.

Interview met coördinator Brexit NVWA Peter Verbaas: ‘Bereid u voor!‘

getreadyforbrexit.eu – Op 31 januari 2024 gaan in het Verenigd Koninkrijk (VK) de eerste maatregelen in van het Border Target Operating Model. Voor een grote groep dierlijke producten, planten en plantaardige producten vanaf een medium risico is dan voor invoer in het VK een fytosanitair dan wel veterinair certificaat verplicht. Coördinator Brexit bij de NVWA, Peter Verbaas maakt zich zorgen over de staat van voorbereiding bij de Nederlandse bedrijven. “Voor wie niet op tijd klaar is voor die fase, stopt helaas de business met het VK.”

Hoe staat het er voor?

“Richting het Nederlands bedrijfsleven kan ik alleen maar zeggen: bereid u voor! Vanuit het VK is geen enkel signaal gekomen dat men nog een keer uitstel zou overwegen. Begrijpelijk ook, de uitdaging om vanaf 31 januari alle producten vanaf een medium risico van een veterinair of fytosanitair certificaat te voorzien, ligt geheel aan onze kant van de Noordzee.”

Is het bedrijfsleven in Nederland daar klaar voor?

“Mijn onderbuikgevoel zegt dat veel bedrijven nog in de wachtstand staan. Voor het certificeren hebben wij met het bedrijfsleven heldere afspraken gemaakt over zelfwerkzaamheid. Dit doet men door deelname aan het bedrijfserkenningensysteem. Afgesproken is dat 80 procent van het plantaardig bedrijfsleven op die manier gaat werken. Voor veterinaire lading is dat zelfs 100 procent.”

Hoe ziet die werkwijze er in de praktijk uit?

“Bedrijven dienen bij ons een protocol in voor het zelf inspecteren van hun lading. De toezichthouder audit dit protocol en na akkoord kan het bedrijf op die manier aan de slag. Wij certificeren op afstand. Controleren doen wij via steekproeven op locatie. Door deze manier van werken willen wij logistieke vertragingen voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken en onze capaciteit als toezichthouder optimaal inzetten. Daar hebben wij allemaal baat bij.”

Wat vraagt dit van het bedrijfsleven?

“Het meeste werk is het voorbereiden en inregelen van het protocol, plus de audit ervan. Voor het plantaardige bedrijfsleven komt daar voor medewerkers nog een opleiding Fytosanitiair Medewerker bij. Zaak is dat bedrijven de afgesproken werkwijze tijdig inregelen. Anders gaat het wringen. Wie nu nog niet begonnen is met voorbereiden, moet zich echt zorgen maken. Wij geven geen certificaten af buiten deze werkwijze om. Heel vervelend voor wie niet op tijd klaar is. Het is dan aan het VK om te besluiten zendingen al dan niet toe te laten.”

Wat zie jij als logistieke risico’s van de nieuwe importmaatregelen in het VK?

“Bedrijven combineren laag- en medium-risico lading nu vaak in één zending. Blijft dat zo? We horen wel dat bedrijven beide risicogroepen willen gaan scheiden. Maar dat kan niet altijd. Als je hier in Nederland boeketten maakt, is het waarschijnlijk geen doen om daar in het VK nog een laatste medium-risico takje bij te steken. Het kan ook zijn dat partijen geen medium-risico producten meer in een boeketje verwerken. Het zijn bedrijfsmatige keuzes.”

“Een ander logistiek risico is dat lading straks in het VK kan worden geweigerd. Terug naar de EU gaat niet zomaar. Dat vereist specifieke documenten en waarborgen. Ik denk niet dat iedereen zich dat al realiseert. Het is belangrijk om ook daar vooraf als bedrijf over na te denken.”

Welke oproep zou je aan het bedrijfsleven willen doen?

“Onderschat niet wat er nodig is om aan de nieuwe importeisen van het VK te voldoen. Wie nog niet is gestart met voorbereidingen, doe dit dan nu! Onze boodschap als NVWA is heel duidelijk: als een grote groep denkt nog even te kunnen wachten, staan wij straks allemaal stil. Wij kunnen niet iedereen op het laatste moment helpen. Het is net als het boarden voor een vliegtuig. Er mag altijd wel één iemand later komen dan twee uur voor vertrek. Als iedereen dat doet, gaat het vliegtuig niet op tijd weg. Als NVWA moeten wij de tijd hebben voor de audit. Het kan bovendien zo zijn dat naar aanleiding van een audit bij een bedrijf nog een aanpassing nodig is. Ook dat vergt tijd.”

Waar kunnen bedrijven terecht die nog hulp nodig hebben?

“Op onze website biedt de Brexit-pagina uitleg. De betrokken brancheorganisaties kunnen vaak ook nadere duiding geven. Elk bedrijf is immers net weer even anders. Op verzoek van een brancheorganisatie komen wij ook graag voorlichting geven. Als daar behoefte aan is, klimmen wij op het podium om het gesprek aan te gaan over wat er voorafgaand aan 31 januari 2024 nodig is.”

De systematiek voor het afgeven en verkrijgen van exportcertificaten voor vlees, vleesproducten, vis, en visproducten voor export naar Groot-Brittannië

nvwa.nl -Voor export naar Groot-Brittannië (GB) zijn exportcertificaten vereist. Voor het verkrijgen van deze certificaten heeft een bedrijf de NVWA nodig. Vanwege de eisen die Groot-Brittannië stelt en een de onmogelijkheid voor de NVWA om de grote stroom exportcertificaten naar Groot-Brittannië volgens de reguliere werkwijze af te geven, is een aparte systematiek ontwikkeld voor de afgifte van deze certificaten tot 31 december 2024.

Lees het volledige artikel op nvwa.nl

 

Defra Border Target Operating Model (BTOM) webinars, opnames en evenementen online

DEFRA  -De opnames van de recente DEFRA-webinars kunnen worden bekeken via de BTOM YouTube-pagina. DEFRA zal alle opnames van webinars blijven uploaden op deze pagina naarmate de BTOM-implementatieperiode vordert. Aarzel niet om u te abonneren zodat u op de hoogte blijft van de nieuwste video’s.

Lees hier het gehele bericht. U kunt zich hier ook registreren voor de nieuwe events die DEFRA nog organiseert.

 

VK: Invulling tijdpad voor inrichting importcontroles aan de grens

nvwa.nl – Op 29 augustus 2023 heeft het Verenigd Koninkrijk de definitieve versie van het Border Target Operating Model (BTOM) gepubliceerd, waarmee de Britse importcontroles voor planten/plantaardige producten, dieren/dierlijke producten en levensmiddelen zijn vastgelegd. Via het BTOM deelt de Britse regering officieel mee hoe zij vorm geeft aan een eigen grenscontrolesysteem.

Hoewel de invoering van grenscontroles door het VK vele malen (deels) is uitgesteld, bereidt het ministerie van LNV zich voor op een nieuw controleregime dat daadwerkelijk op 31 januari 2024 wordt geïmplementeerd. Het is dus belangrijk dat een ieder zich definitief gaat voorbereiden.

Lees het volledige artikel op nvwa.nl

 

Definitieve publicatie volgende fase in fytosanitaire wetgeving VK

nvwa.nl – Het VK heeft aangegeven dat per 31-1-2024 de “medium risk group” fytocertificaatplichtig wordt. De “high risk group” is dit al en moet al voorzien zijn van een fytocertificaat. Op dit moment is het nog niet duidelijk welke producten in deze groep vallen. Hier is opheldering over gevraagd in het VK.

Lees het volledige artikel op nvwa.nl

 

VK publiceert definitief Border Target Operating Model

Get Ready for Brexit – Het VK heeft op 29 augustus 2023 de definitieve versie van het Border Target Operating Model gepubliceerd. Hierin schetsen de Britten hoe zij vorm willen geven aan een eigen grenscontrolesystem.

In het nieuwe TOM staan importeisen voor veel planten/plantaardige producten, dieren/dierlijke producten en levensmiddelen. Het is de bedoeling dat iedereen die door VK als medium risico geclassificeerde zendingen exporteert naar het VK de in het TOM aangekondigde werkwijze per 31 januari 2024 hanteert. De Britse overheid zal daarop handhaven. Het originele gepubliceerde document staat op de website van DEFRA.

Analyse impact

Experts van de verschillende betrokken Nederlandse toezichthouders hebben naar verwachting enkele dagen tijd nodig om te analyseren wat de impact van het TOM voor Nederlandse ondernemers  en overheidsdiensten zal zijn. Het is de bedoeling om binnen enkele dagen tot een meer gedetailleerde eerste beoordeling te komen van de wijzigingen. Zodra hier meer inzicht in is, bericht Get Ready for Brexit daarover richting alle geïnteresseerden.

In de NVWA-Exportassistent zijn altijd de op dat moment geldende importregels voor het betreffende land na te lezen. Die informatie wordt naar aanleiding van deze VK publicatie zo snel mogelijk geactualiseerd.

 

Publicatie Border Target Operating Model: regels voor invoer van vlees en zuivel

Belastingdienst.nl – Vandaag heeft het Verenigd Koninkrijk het Border Target Operating Model (BOM) gepubliceerd dat gaat over de regelgeving voor de invoer van vlees- en zuivelproducten en keuringen. U kunt het volledige document (PDF) lezen op de website van de Engelse overheid.