Interview Smeets Ferry: ‘Ferryvervoer is een heel ander spel geworden’

“Het werk is totaal veranderd, met veel meer administratie,” zo zegt directeur Lucien Stötefalk op de vraag wat de Brexit heeft betekend voor Smeets Ferry. “Zonder de juiste voorbereidingen kom je in Nederland de terminal niet meer op en in het Verenigd Koninkrijk de terminal niet af. Ferryvervoer is een heel ander spel geworden,” Smeets Ferry heeft voor al die administratie twee – drie extra mensen aangenomen. “Zo zorgen wij dat onze planners goed hun planwerk kunnen blijven doen.” 

Snelheid is in het ferryverkeer essentieel. Hoe dan ook is door Brexit de omloopsnelheid afgenomen, zo constateert Stötefalk. Met de aanschaf van honderd extra trailers, deels ook voor groei, wordt dit door Smeets Ferry opgevangen. “Wij hebben bovendien kritisch gekeken naar welke lading wij wel en niet willen vervoeren. Groupage zijn wij volledig mee gestopt. Het risico op oponthoud is gewoon te groot.”

Goede informatie essentieel

Smeets Ferry doet geen douaneafhandeling of voormeldingen via Portbase aan de terminals. Dat laat het bedrijf over aan de klanten zelf. “Voor ons is wel heel belangrijk dat de klant die informatie goed aanlevert. De Douane eist dat de lading specifiek wordt omschreven (verpakking, aantal colli, gewicht). Anders heb je een probleem, zeker bij invoer in Nederland. Als de gegevens in het manifest en de invoeraangifte niet overeenkomen, ontstaat een mismatch met veel uitzoekwerk achteraf. Kort na Brexit was dit een drama; inmiddels is het aantal mismatches bij ons minimaal.”

“In de huidige tijd van schaarste aan chauffeurs kunnen wij het ons niet veroorloven dat een truck en trailer onnodig stilstaan,” zo vervolgt Stötefalk. “Klanten weten daarom dat wanneer zij in gebreke blijven met het tijdig aanleveren van de juiste documenten, wij de trailer afkoppelen en de kosten doorbelasten. Constateren wij na verloop van tijd bij een dergelijke klant geen verbetering, dan nemen wij afscheid. Gelukkig zijn dit uitzonderingen.”

Automatiseren helpt

Vanwege Brexit is Smeets Ferry ook verder gaan automatiseren. “In ons planbordsysteem is nu automatisch zichtbaar wanneer alles voor een trailer op groen staat en deze de terminal op of af mag. Voorheen moesten wij voor deze informatie constant inloggen in Portbase en aan Britse zijde in Destin8. Dat was voor één man elke dag 5 – 6 uur werk. Nu gaat dit automatisch.”

Snel vervoer via Rotterdam

Al het vervoer van Smeets Ferry op het Verenigd Koninkrijk loopt via de haven van Rotterdam. Stötefalk zat in het projectteam van Get Ready for Brexit waarin alle schakels in de keten zich in de voorbereiding op Brexit samen sterk hebben gemaakt voor blijvend snel vervoer via de Nederlandse havens. “Ik denk dat wij in die samenwerking als BV Nederland heel uniek in zijn geweest.” Dat wil niet zeggen dat alles altijd goed loopt. “GVMS/GMR geven aan Britse zijde nog wel eens problemen, de klant voert een verkeerd of onvolledig nummer in, er is een storing bij de Douane… In die gevallen is het altijd een puzzel hoe dat op te lossen. Ook daar hebben wij onze extra mensen voor nodig.”

Van recente problemen zoals op het traject Dover – Calais blijft Smeets Ferry door de keuze voor Rotterdam verschoond. “De grote uitdaging is terminalcapaciteit. Trailers moeten daar niet onnodig stilstaan. Anders loopt het vast. Wij hebben de terminal nadrukkelijk aangemoedigd daar kosten voor door te berekenen, zodat de klant in beweging komt.”

Lastige eerste maanden

Terugkijkend concludeert Stötefalk dat de eerste maanden na Brexit lastig zijn geweest, maar dat de situatie inmiddels beduidend is verbeterd. “Het vervoerde volume was in de beginperiode aanzienlijk minder. Ook de douaneafhandeling gaf oponthoud. Na jaren van voorbereiding was toch niet iedereen voorbereid. Dankzij de door ons genomen maatregelen hebben wij het bij Smeets Ferry weer snel goed op de rit gekregen. Met de honderd extra trailers komt het totaal op 500 en wij willen verder groeien.”