Interview Mammoet Ferry Transport: ‘Nichemarkt die specifieke expertise vereist’

“Ons equipment zijn wij vanwege Brexit aan het uitbreiden. In een eerste stap gingen wij van 400 naar 485 trailers en nu groeien wij door naar 600 trailers,” zo geeft Paul Kruisbergen van Mammoet Ferry Transport aan. De operationeel directeur noemt drie redenen. “Allereerst hebben wij door Brexit voor hetzelfde volume meer trailers nodig. Door alle extra formaliteiten duren trajecten langer. Wij verwachten bovendien in het verkeer op het Verenigd Koninkrijk verder te kunnen groeien. Daarnaast zijn wij begin 2022 vanuit Rotterdam rechtstreeks actief geworden op Ierland.”

Waterbedeffect naar onbegeleid vervoer

Voor Mammoet Ferry Transport heeft Brexit een positieve uitwerking gehad. Ook covid heeft daarbij geholpen. “Wij doen als bedrijf alleen onbegeleid vervoer. In de coronatijd zagen wij een duidelijk waterbedeffect, waarbij lading vanaf de Kanaalroutes met veel begeleid vervoer verschoof naar havens voor onbegeleid vervoer.” Kruisbergen constateert bovendien dat veel vervoerders waarvoor het Verenigd Koninkrijk een bijproduct was vanwege Brexit zijn afgehaakt. “Het Verenigd Koninkrijk is nu echt een nichemarkt die specifieke expertise vereist. Het bedienen ervan is er niet makkelijker op geworden. Niet elke vervoerder wil zijn handen daaraan branden. Dat speelt ons in de kaart.” Vanzelf gaat dit overigens niet. “Voor het administratief verwerken van orders, het voeden van de douanesystemen, etc. hebben wij binnen de organisatie negen extra mensen aangetrokken.”

Opschalen van kennis

Mammoet Ferry Transport is onderdeel van logistiek dienstverlener NeeleVat. Via een team van 30 declaranten kan het bedrijf als dusdanig voor klanten ook de gehele douaneafhandeling verzorgen. In de voorbereiding op Brexit is in de ogen van Kruisbergen het opschalen van kennis de belangrijkste opgave geweest. “Voor vrijwel iedereen was het omgaan met documenten nieuw. Dat heeft zeker in de eerste maanden na Brexit best enige problemen gegeven. Alle dataoverdracht gebeurt bij ons elektronisch via EDI-berichten. Maar uiteindelijk moet iedereen wel weten welke informatie hiervoor nodig is. De grootste uitdaging was het in korte tijd bijspijkeren van de kennis bij collega’s, klanten en vervoerders. Wij hebben daarover in Jip &Janneke-taal steeds duidelijk proberen te communiceren. Een moeilijk proces willen wij voor iedereen zo simpel mogelijk maken. Zowel administratief als in het vervoer zelf.”

Zwaktebod

Het uitstel aan Britse zijde van de voor 1 juli 2022 aangekondigde volgende douaneregels noemt Kruisbergen een zwaktebod. “Wij waren er klaar voor, het Verenigd Koninkrijk klaarblijkelijk niet. De vraag is wanneer men wel zo ver geraakt. Iedere keer uitstel maakt het aan de logistieke keten lastig uitleggen dat men zich moet voorbereiden. Negen van de tien keer gebeurt dat dus op het allerlaatste moment.”

Rotterdam als voorbeeld

Mammoet Ferry Transport vaart vanuit Rotterdam met alle ferrymaatschappijen: DFDS, StenaLine, CLdN en P&O. Kruisbergen is positief over hoe de haven de noodzakelijke Brexit-processen heeft ingericht. “Met name het besluit om via Portbase met één systeem de informatie-uitwisseling met alle rederijen te organiseren, werkt heel goed. Het Verenigd Koninkrijk zou aan die Rotterdamse manier van werken een voorbeeld kunnen nemen.“ Hij zou het mooi vinden als Nederland de digitale systemen nog verder aan elkaar weet te knopen. “Zodat bijvoorbeeld de data uit een exportaangifte automatisch zijn te verwerken in de ENS (Entry Summary Declaration) en van daaruit weer vanzelf terechtkomen in een importaangifte.”

Tijd en aandacht voorkomt fouten

Ook Mammoet Ferry Transport kreeg na Brexit in het verkeer van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland te maken met mismatches. Terugkijkend constateert Kruisbergen dat de Nederlandse Douane hier in de beginperiode flexibel mee is omgegaan. Inmiddels weet de ferrytransporteur verschillen tussen het manifest en de invoeraangifte grotendeels te voorkomen. “Dat is met name te danken aan onze systemen en EDI-koppelingen. Aan de voorkant hebben wij veel tijd en aandacht geschonken aan de informatie die hiervoor nodig is. Daar hebben wij nu echt de voordelen van.”