Wat betekent Brexit voor u als
douaneagent? expediteur? exporteur? importeur? vervoerder?

Uw voorbereidingstijd tot Brexit

0Dagen0Uren0Minuten

Dé oplossing voor Brexit
in Nederlandse havens

31 oktober 2019 is de eerst mogelijke datum dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zou kunnen verlaten. Kom in actie om ook daarna uw lading snel via de Nederlandse havens te vervoeren. Via onze ketenbrede oplossing voldoet u eenvoudig aan de douaneformaliteiten die gaan gelden voor zowel het shortsea- als het ferryverkeer. Bij een no-deal Brexit direct op 1 november 2019, bij een deal na een overgangsperiode op 1 januari 2021. Zorgt u dat u tijdig klaar bent? Samen voorkomen wij vertragingen!

De zes voordelen van deze oplossing

Snel via Nederlandse havens

Via de Nederlandse ketenoplossing voor Brexit reist lading – ook na de Brexit – snel van en naar het Verenigd Koninkrijk. Als elke schakel in de logistieke keten meedoet en steeds tijdig via Portbase zijn verplichtingen eenvoudig vervult, loopt het transport via de Nederlandse havens altijd soepel door. Zonder onnodig oponthoud door douanezaken.

 

Eén centrale ingang

De Nederlandse ketenoplossing voor Brexit biedt één ingang naar alle terminals. Geen bilaterale afspraken of per terminal afwijkende procedures, maar één manier van werken via Portbase. De Nederlandse ferry-operators stellen het gebruik van Portbase zelfs verplicht. Ook het merendeel van de shortsea-terminals gaat na de Brexit Portbase gebruiken.

Informatie gaat altijd de lading vooruit

Via het Port Community System (PCS) van Portbase gaat informatie altijd de lading vooruit. De terminal weet zo dat de container of trailer in aantocht is en kan het bezoek optimaal voorbereiden. Vooraf is ook duidelijk of aan alle douaneverplichtingen is voldaan. Zo nodig kan de opdrachtgevende partij zelfs nog tijdig actie ondernemen. Geen container of trailer hoeft na de Brexit in de haven stil te staan!

100% digitaal

De Nederlandse ketenoplossing voor Brexit werkt volledig digitaal en geautomatiseerd. In de haven zijn praktisch geen papieren documenten nodig. Dat geldt zowel voor het brengen als bij het afhalen. Portbase zorgt automatisch dat alle informatie steeds op het juiste moment bij de juiste partij is.

Hergebruik data

Eén keer ingeven van data volstaat. In de Nederlandse ketenoplossing voor Brexit organiseert Portbase optimaal hergebruik van alle gegevens die via het web of een systeemkoppeling worden ingediend. Dubbele invoer is niet meer nodig. Elke volgende schakel hergebruikt de reeds beschikbare informatie. Iedereen kan optimaal efficiënt werken.

Slim toezicht Douane

De Nederlandse Douane is volledig in de Nederlandse ketenoplossing voor Brexit geïntegreerd. Dat geldt zowel voor het afhandelen van de noodzakelijke douaneformaliteiten als voor het uitvoeren van controles. Door dit slimme douanetoezicht ontstaat in de Nederlandse havens minimale inbreuk op het logistieke proces.

Initiatiefnemers

Vooraanstaande brancheorganisaties en Portbase als nationaal Port Community System hebben de handen ineengeslagen om de shortsea- en de ferrysector een ketenbrede Brexit-oplossing aan te reiken. Door tijdig aan te sluiten, verzekert u zich ook na de Brexit van ongestoord vervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk.

Met medewerking van

De ketenoplossing voor Brexit in de Nederlandse havens is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Nederlandse Douane, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam, de ferry-operators en de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors. De oplossing is in overeenstemming met Europese wetgeving.

Neem even 5 minuten de tijd…

en lees de privacy verklaring die van toepassing is op deze website.Klik op 'privacy instellingen' om uw toestemmingen voor deze website te bekijken en in te stellen.

Lees onze privacy verklaring hier