VK stelt vanaf 31 januari 2024
extra eisen aan invoer

Zorg dat u tijdig bent voorbereid, het TOM is nu definitief!

Vragen over Brexit?

Nadruk op veterinaire en fytosanitaire lading

Het Verenigd Koninkrijk (VK) voert vanaf 31 januari 2024 stapsgewijs een nieuw Border Target Operating Model (TOM) in, met aanvullende douaneregels voor de invoer van goederen. De nadruk in dit TOM ligt op de nadere controle van binnenkomende veterinaire en fytosanitaire lading.

 Let op! Ook alle andere exporteurs naar het VK krijgen met het TOM te maken. Het voorafgaand aan het vervoer verplicht indienen van een Entry Summary Declaration (ENS) is onderdeel van het TOM.

Trainingssessies per sector

De Britse overheid organiseert maandelijks sectorspecifieke online trainingssessies om bedrijven voor te bereiden op de nieuwe veterinaire en fytosanitaire (SPS) invoercontroles (certificering en grenscontroles) binnen het nieuwe Border Target Operating Model (TOM).

Belangrijkste data

Voor exporteurs van veterinaire en fytosanitaire lading

31 januari 2024

Voor een grote groep dierlijke producten, planten en plantaardige producten vanaf een medium risico is voor invoer in het VK een fytosanitair dan wel veterinair certificaat verplicht.

30 april 2024

Het VK opent Border Control Posts voor de inspectie van binnenkomende dierlijke producten, planten en plantaardige producten vanaf een medium risico uit de EU.

Belangrijke datum

Voor alle exporteurs

31 oktober 2024

Alle exporteurs vanuit de EU worden verplicht om voorafgaand aan het vervoer naar het VK een veiligheidsverklaring (ENS) in te dienen.

Tips voor soepel vervoer

Dit is als exporteur belangrijk om nu te doen!

  • Zorg dat u tijdig klaar bent voor het aanvragen van fytosanitaire of veterinaire certificaten en de hieraan voorafgaande keuringen.

  • Verdiep u in de noodzakelijke stappen voor soepel vervoer door de havens aan zowel Nederlandse als Britse kant.

  • Overleg tijdig met uw logistieke dienstverlener overaanpassingen in uw logistieke keten.

    Voorkom bij groupage bijvoorbeeld dat controles in het VK van hoog- en medium-risicoproducten uw laag-risico zendingen. Lees meer

Dit is als logistieke dienstverlener belangrijk om nu te doen!

  • Maak tijdig met uw opdrachtgevers afspraken over het aanvragen van fytosanitaire of veterinaire certificaten en de hieraan voorafgaande keuringen.

  • Verdiep u in de noodzakelijke stappen voor soepel vervoer door de havens aan zowel Nederlandse als Britse kant.

  • Denk goed na over de organisatie van uw logistieke keten.

    Zorg er bij groupage bijvoorbeeld voor dat controles in het VK van hoog- en medium-risico producten het vervoer van laag-risico zendingen niet vertragen. Lees meer

Dit moet u weten

6 belangrijke onderwerpen voor soepel vervoer van en naar het VK.

Bestaande douaneregels onveranderd

De douaneregels die al eerder door het VK vanwege Brexit zijn ingevoerd, blijven onverminderd geldig. Zorg dat u hieraan voldoet. Zo voorkomt u dat lading aan de Britse grens of zelfs al in de Nederlandse haven stilstaat.

Nieuw in het vervoer van en naar het VK?

De Nederlandse
Brexit-oplossing

Sinds de invoering van Brexit in 2021 doorloopt u voor snel vervoer via de Nederlandse havens altijd 5 eenvoudige stappen. Dit geldt zowel voor inkomende als voor uitgaande lading.

Alle ferry- en shortsea-terminals stellen deze ketenbrede Get Ready for Brexit werkwijze verplicht. Alleen juist voorgemelde lading kan de terminal op en af. Van importeur, exporteur en expediteur tot vervoerder en chauffeur heeft iedereen voor Get Ready for Brexit een taak. Samen zorgen wij dat elk transport van en naar het Verenigd Koninkrijk steeds vlekkeloos verloopt.

Dit betekent Brexit voor u als:

Initiatiefnemers

De ondersteuning van het logistieke bedrijfsleven via Get Ready for Brexit is een gezamenlijk initiatief van Havenbedrijf Rotterdam, Portbase, Deltalinqs, evofenedex, Fenex en TLN.

Met medewerking van

Deze organisaties steunen het Get Ready for Brexit-initiatief en helpen ons met het informeren en activeren van hun klanten, leden en relaties.

Port of MoerdijkPort of Moerdijk