Veelgestelde vragen
Get Ready for Brexit

Onze veelgestelde vragen gaan over de Nederlandse havenoplossing voor Brexit en de gevolgen van de Brexit voor uw vervoer.

Vragen over Brexit?

Meest gestelde vragen van nu

De BAR in vogelvlucht
De BAR-bedrijfslevenregeling geeft een tegemoetkoming aan internationale ondernemers die door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) extra kosten hebben. Het gaat niet om omzetverlies, maar om kosten als opleidingen, voorlichtingscampagnes, ICT-aanpassingen, extern advies en tijdelijke inhuur van transportmaterieel. De regeling is opgesplitst in 2 delen: een deel voor gemaakte kosten (aanvragen kan t/m 31 maart 2023) en een deel voor nog te maken kosten (aanvragen niet meer mogelijk).

Informatie over de BAR en de hieronder vallende compensatieregelingen vindt u hier.

Tag: #BAR

Kijk hiervoor op de website van de RVO via: BAR: Tegemoetkoming gemaakte kosten (rvo.nl). 

Tag: #BAR

De sluitdatum voor de aanvraag reeds gemaakte kosten is 31 maart 2023 om 17:00.

Tag: #BAR

Kijk hiervoor op de website van de RVO via: BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten (rvo.nl).

Tag: #BAR

De sluitdatum voor de aanvraag nog te maken kosten was 13 januari 2023 om 17:00.

Tag: #BAR

Volg de volgende stappen om een aanvraag te doen:

 1. Ga naar mijn.rvo.nl
  1.  Tegemoetkoming nog te maken kosten (aanvragen niet meer mogelijk) of
  2.  Tegemoetkoming gemaakte kosten (sluit 31 maart 2023 17.00 uur)
 2.  Kies op deze pagina voor de knop ‘Subsidie aanvragen’. Bent u eerder al een aanvraag gestart? Ga dan naar ‘Aanvraag beheren’
 3.  Log in met eHerkenning. U gaat nu automatisch naar ‘Mijn dossier’
Tag: #BAR

Bij vragen kunnen bedrijven en organisaties bellen naar het algemene nummer van RVO: 088 042 42 42. U kunt ook via de email uw vraag indienen via het RVO-contactformulier. U krijgt dan binnen 3 werkdagen reactie.

De klantcontactmedewerkers van de RVO kunnen uw algemene vragen over de BAR-bedrijfslevenregeling beantwoorden.

Let op!

 • Bij inhoudelijke vragen wordt u via de email of een terugbelverzoek gekoppeld aan de RVO-collega’s van het BAR-Team.
 • Het contact zal niet direct met de beoordelaar zijn.

Meer informatie over contact opnemen rond de BAR-compensatieregelingen vindt u hier.

 

Tag: #BAR

Per BAR-compensatieregeling kan een bedrijf één aanvraag doen (voor één of soms meerdere subsidiemodules). In totaal kunnen er dus twee aanvragen worden gedaan; één voor de gemaakte kosten en één voor de nog te maken kosten.

 1. Voor de BAR compensatieregeling ‘Nog te maken kosten’ moet een aanvrager de offertes indienen (vóór 13 januari 2023) van de beoogde kosten die men voorziet te gaan maken voor activiteiten die plaatsvinden binnen de referentieperiode, namelijk van 1 november 2022 tot en met 1 juni 2023. Handig is om in de omschrijving van de offerte al aan te geven wanneer de activiteit plaatsvindt (geen vereiste, maar het maakt het beoordelen wel makkelijker). Tijdens de vaststelling van de subsidie is het belangrijk dat deze activiteiten al betaald zijn (dit zou dus na 1 juni kunnen zijn, maar wél voor de subsidievaststelling!).
 2. Wanneer de aanvraag wordt toegekend moet de aanvrager de kosten daadwerkelijk gaan maken.
 3. De aanvrager moet vóór 1 juni 2023 het subsidievaststellingsverzoek indienen. In dit verzoek vraagt RVO de aanvrager om, middels onder andere betaalbewijzen, te onderbouwen wat de werkelijke kosten van de activiteiten zijn geweest.
 4. Nadat RVO naar de onderbouwende stukken heeft gekeken en de subsidie heeft toegekend aan de aanvrager, zal RVO overgaan tot uitbetaling van de subsidie. Wanneer er binnen de gestelde deadline geen betaalbewijzen worden aangeleverd, maakt de ondernemer geen aanspraak meer op de subsidie en zal het subsidiebedrag op 0 worden vastgesteld. Het is ook mogelijk dat de RVO op basis van de aangeleverde stukken, de subsidie lager vaststelt dan in eerste instantie goedkeuring voor is gegeven. Dit gebeurt bijvoorbeeld indien maar een deel van de beoogde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

NB: de RVO werkt niet met een voorschot. De uitbetaling vindt pas plaats wanneer de vaststellingsverzoeken zijn beoordeeld.

Kijk voor meer informatie op de website van de RVO: BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten (rvo.nl).

Tag: #BAR

De ondernemer verklaart in de-minimisverklaring  dat zijn onderneming in het lopende belastingjaar en de twee jaren ervoor niet meer ‘staatssteun’ heeft ontvangen dan is toegestaan onder de Europese kaders. De maximale bedragen hiervoor zijn:

 • Landbouwsector: €20.000,- (Art. 3 lid 2 EU Verordening 1408/2013 jo. Verordening 316/2019)
 • Visserij & Aquacultuur: €30.000,- (Art. 3 lid 2 EU Verordening 717/2014)
 • Andere Onderneming €200.000,- (Art. 3 lid 2 EU Verordening 1407/2013)

Als de ondernemer in het lopende belastingjaar en de twee jaren ervoor wel steun heeft ontvangen maar nog niet boven het maximale bedrag kan hij alleen nog het resterende bedrag aan steun ontvangen.

Deze de-minimus verklaring is alleen van toepassing bij een aanvraag via de BAR-compensatieregeling “nog te maken kosten” voor de module 1:Voorlichtingscampagnes.

Tag: #BAR

Bij een aanvraag via de BAR-compensatieregeling ’reeds gemaakte kosten’ hoeft geen de-minimisverklaring worden aangeleverd.

Tag: #BAR

Nee, helaas niet. De BAR-compensatieregelingen dekken alleen kosten van derden ex. BTW. Hier vallen dus geen interne kosten onder, zoals loonkosten van eigen werknemers.
Let op! Onder Module 1: Voorlichtingscampagnes, zijn wel de kosten voor extern ingehuurd tijdelijk personeel subsidiabel.

Tag: #BAR

Zoek op onderwerp

Algemeen Brexit

Doordat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is gestapt, is er een grens ontstaan en moeten er douaneformaliteiten verricht worden. Dit houdt automatisch in dat partijen in de logistieke keten voortaan afhankelijk zijn van elkaar. Met de informatie van de een moet een ander zijn vervolgstappen zetten. De exporteur of importeur moet zorgen voor een douaneaangifte bij de Douane. Dat is de eerste stap. De douanedocumenten moeten vervolgens via Portbase worden voorgemeld bij de terminal. Gebeurt dit niet, dan staan de goederen – en daarmee de vervoerder – per definitie stil voor de grens. Zie het als online inchecken bij het vliegveld. Om dat te kunnen doen, moet er eerst een ticket geboekt worden. Met dat ticketnummer kan vooraf ingecheckt worden, zodat eenmaal op het vliegveld dit digitaal al geregeld is en een vlotte doorgang mogelijk is.

Brexit Adjustment Reserve (BAR)-compensatieregeling

De BAR in vogelvlucht
De BAR-bedrijfslevenregeling geeft een tegemoetkoming aan internationale ondernemers die door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) extra kosten hebben. Het gaat niet om omzetverlies, maar om kosten als opleidingen, voorlichtingscampagnes, ICT-aanpassingen, extern advies en tijdelijke inhuur van transportmaterieel. De regeling is opgesplitst in 2 delen: een deel voor gemaakte kosten (aanvragen kan t/m 31 maart 2023) en een deel voor nog te maken kosten (aanvragen niet meer mogelijk).

Informatie over de BAR en de hieronder vallende compensatieregelingen vindt u hier.

Tag: #BAR
 • Lees hier de publicatie in de Staatscourant van de BAR-compensatieregeling voor de gemaakte Brexit-kosten van 1 januari 2018 tot 31 oktober 2022.
 • Lees hier de publicatie in de Staatscourant van de BAR-compensatieregeling voor de nog te maken Brexit-kosten van 1 november 2022 tot 1 juni 2023.
Tag: #BAR

Kijk hiervoor op de website van de RVO via: BAR: Tegemoetkoming gemaakte kosten (rvo.nl). 

Tag: #BAR

Het kan dat een onderneming – die valt binnen de doelgroep van deze subsidieregeling – in aanmerking komt voor subsidie op grond van meer dan één subsidiemodules. Een onderneming moet dan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) één aanvraag indienen waarmee subsidie wordt aangevraagd op grond van meerdere subsidiemodules.

De sluitdatum voor de aanvraag reeds gemaakte kosten is 31 maart 2023 om 17:00.

Tag: #BAR

Kijk hiervoor op de website van de RVO via: BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten (rvo.nl).

Tag: #BAR

De sluitdatum voor de aanvraag nog te maken kosten was 13 januari 2023 om 17:00.

Tag: #BAR

De exacte informatie hierover vindt u onder artikel 1.3. lid 2 (daar staat een hele lijst met documenten en/of informatie die de aanvrager dient aan te leveren) in de:

Daarnaast wordt ook per module vermeld welke informatie/documenten (specifiek) nodig zijn.

Let op! Met terugwerkende kracht tot 1 november 2022 heeft de RVO het aanvragen van compensatie sterk vereenvoudigd. Lees hier meer

 

Tag: #BAR

Volg de volgende stappen om een aanvraag te doen:

 1. Ga naar mijn.rvo.nl
  1.  Tegemoetkoming nog te maken kosten (aanvragen niet meer mogelijk) of
  2.  Tegemoetkoming gemaakte kosten (sluit 31 maart 2023 17.00 uur)
 2.  Kies op deze pagina voor de knop ‘Subsidie aanvragen’. Bent u eerder al een aanvraag gestart? Ga dan naar ‘Aanvraag beheren’
 3.  Log in met eHerkenning. U gaat nu automatisch naar ‘Mijn dossier’
Tag: #BAR

Bij vragen kunnen bedrijven en organisaties bellen naar het algemene nummer van RVO: 088 042 42 42. U kunt ook via de email uw vraag indienen via het RVO-contactformulier. U krijgt dan binnen 3 werkdagen reactie.

De klantcontactmedewerkers van de RVO kunnen uw algemene vragen over de BAR-bedrijfslevenregeling beantwoorden.

Let op!

 • Bij inhoudelijke vragen wordt u via de email of een terugbelverzoek gekoppeld aan de RVO-collega’s van het BAR-Team.
 • Het contact zal niet direct met de beoordelaar zijn.

Meer informatie over contact opnemen rond de BAR-compensatieregelingen vindt u hier.

 

Tag: #BAR

Nee, dat is niet zo. De regeling geeft aan dat bij een subsidieaanvraag minimaal moet worden aangeleverd:

 1. een kopie van de aangifte van de omzetbelasting over de jaren 2015 tot en met 2021 (die voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Wet op de omzetbelasting 1968)
 2. een kopie opgaaf intracommunautaire prestaties over de jaren 2015 tot en met 2021 (die voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Algemene Douanewet)

Ook echter bedrijven die deze documenten hebben van het jaar 2016 of later, komen in aanmerking voor vergoeding. De documenten dienen te worden aangeleverd om de bestaande handelsrelatie aan te tonen en te toetsen.  

Tag: #BAR

De aanvragen worden op volgorde van aanvraagdatum behandeld. Wees er daarom snel bij.

Tag: #BAR

Als een opleiding expliciet gericht is op het VK, kan deze niet vanuit het BAR EU-handelsprogramma gefaciliteerd worden. Is de opleiding gericht op een combinatie van VK en andere markten, dan biedt het BAR EU-handelsprogramma wel mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met de RVO.

Tag: #BAR

Nee, dat kan niet. Dit zijn geen kosten die onder de subsidiabele activiteiten of kosten vallen. Dit geldt overigens wel voor de gevolgde opleiding fytosanitaire controlemedewerker en de opfriscursus die men hiervoor gaat krijgen.

Tag: #BAR

In de publicatie van de BAR-regelingen in de Staatscourant worden de subsidiabele kosten van producten benoemd bij de modules voor aanpassing van ICT-infrastructuur en bij transportondernemingen. Of de kosten van deze producten als subsidiabel worden gezien, hangt af van de regeling en de module. Zo wordt er bij hoofdstuk 4 (aanpassing van ICT-infrastructuur), artikel 4.5 omschreven wat subsidiabele kosten zijn. Hier wordt omschreven dat de kosten voor de aanschaf van producten hieronder vallen, mits deze noodzakelijk zijn voor douaneaangiften. Als dit het geval is, worden deze producten gezien als subsidiabel.

Voor de volledigheid vindt u hieronder de:

Tag: #BAR

Per BAR-compensatieregeling kan een bedrijf één aanvraag doen (voor één of soms meerdere subsidiemodules). In totaal kunnen er dus twee aanvragen worden gedaan; één voor de gemaakte kosten en één voor de nog te maken kosten.

Deze kosten (van digitalisering/ICT 1 en externe consultancy) beperkten zich alleen tot het MKB bij de tegemoetkoming nog te maken kosten. Bij de tegemoetkoming gemaakte kosten niet, daar is het wél mogelijk voor niet-MKB bedrijven om in aanmerking te komen.

Op de RVO-website spreekt men niet over een criteria van locatie, wel over ‘loontrekkenden’. Het is dus zo dat iedereen die loon ontvangt, wordt gezien als een medewerker.

Of uw bedrijf een MKB-onderneming is, hangt af van het aantal werknemers en de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal. Bekijk de kaders in dit overzicht.

De beslistermijn/subsidievaststelling voor een aanvraag mag wettelijk 22 weken duren. De aanvraagprocedure zou sneller kunnen verlopen, indien de aanvraag compleet is (of in ieder geval zo compleet mogelijk).

 1. Voor de BAR compensatieregeling ‘Nog te maken kosten’ moet een aanvrager de offertes indienen (vóór 13 januari 2023) van de beoogde kosten die men voorziet te gaan maken voor activiteiten die plaatsvinden binnen de referentieperiode, namelijk van 1 november 2022 tot en met 1 juni 2023. Handig is om in de omschrijving van de offerte al aan te geven wanneer de activiteit plaatsvindt (geen vereiste, maar het maakt het beoordelen wel makkelijker). Tijdens de vaststelling van de subsidie is het belangrijk dat deze activiteiten al betaald zijn (dit zou dus na 1 juni kunnen zijn, maar wél voor de subsidievaststelling!).
 2. Wanneer de aanvraag wordt toegekend moet de aanvrager de kosten daadwerkelijk gaan maken.
 3. De aanvrager moet vóór 1 juni 2023 het subsidievaststellingsverzoek indienen. In dit verzoek vraagt RVO de aanvrager om, middels onder andere betaalbewijzen, te onderbouwen wat de werkelijke kosten van de activiteiten zijn geweest.
 4. Nadat RVO naar de onderbouwende stukken heeft gekeken en de subsidie heeft toegekend aan de aanvrager, zal RVO overgaan tot uitbetaling van de subsidie. Wanneer er binnen de gestelde deadline geen betaalbewijzen worden aangeleverd, maakt de ondernemer geen aanspraak meer op de subsidie en zal het subsidiebedrag op 0 worden vastgesteld. Het is ook mogelijk dat de RVO op basis van de aangeleverde stukken, de subsidie lager vaststelt dan in eerste instantie goedkeuring voor is gegeven. Dit gebeurt bijvoorbeeld indien maar een deel van de beoogde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

NB: de RVO werkt niet met een voorschot. De uitbetaling vindt pas plaats wanneer de vaststellingsverzoeken zijn beoordeeld.

Kijk voor meer informatie op de website van de RVO: BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten (rvo.nl).

Tag: #BAR

De ondernemer verklaart in de-minimisverklaring  dat zijn onderneming in het lopende belastingjaar en de twee jaren ervoor niet meer ‘staatssteun’ heeft ontvangen dan is toegestaan onder de Europese kaders. De maximale bedragen hiervoor zijn:

 • Landbouwsector: €20.000,- (Art. 3 lid 2 EU Verordening 1408/2013 jo. Verordening 316/2019)
 • Visserij & Aquacultuur: €30.000,- (Art. 3 lid 2 EU Verordening 717/2014)
 • Andere Onderneming €200.000,- (Art. 3 lid 2 EU Verordening 1407/2013)

Als de ondernemer in het lopende belastingjaar en de twee jaren ervoor wel steun heeft ontvangen maar nog niet boven het maximale bedrag kan hij alleen nog het resterende bedrag aan steun ontvangen.

Deze de-minimus verklaring is alleen van toepassing bij een aanvraag via de BAR-compensatieregeling “nog te maken kosten” voor de module 1:Voorlichtingscampagnes.

Tag: #BAR

Bij een aanvraag via de BAR-compensatieregeling ’reeds gemaakte kosten’ hoeft geen de-minimisverklaring worden aangeleverd.

Tag: #BAR

Nee, helaas niet. De BAR-compensatieregelingen dekken alleen kosten van derden ex. BTW. Hier vallen dus geen interne kosten onder, zoals loonkosten van eigen werknemers.
Let op! Onder Module 1: Voorlichtingscampagnes, zijn wel de kosten voor extern ingehuurd tijdelijk personeel subsidiabel.

Tag: #BAR

Douane

Controleer allereerst op deze website of er nog geen EORI-nummer is. Het EORI-nummer is een afgeleide van het btw-nummer. Op de site kan dus het btw-nummer ingevuld worden, zonder aan het eind B01.

Op deze pagina van de Belastingdienst zijn 2 aanvraagformulieren te vinden; één voor het aanvragen van een EORI-nummer voor bedrijven met een hoofdvestiging in Nederland en één voor het aanvragen van het EORI-nummer voor bedrijven met een hoofdvestiging buiten de Europese Unie.

LET OP! Het is belangrijk dat het formulier digitaal wordt ingevuld. Daarnaast kan een EORI-nummer niet afgegeven worden op een fiscale eenheid, maar wel op de onderliggende entiteiten. De onderneming moet ook een geldige rechtsvorm hebben.

Door Brexit zijn alle GB EORI-nummers vervallen voor gebruik in de EU. Een Britse klant moet voor gebruik in de EU een EU EORI-nummer hebben. Is het hoofdkantoor van het bedrijf buiten de EU gevestigd, dan kan men voor het aanvragen een speciaal formulier gebruiken.
Let op! De EORI-aanvraag wordt sneller afgehandeld als het bedrijf al een Nederlands RSIN fiscaalnummer heeft.

Het EORI-nummer wordt binnen 3 werkdagen na aanvraag afgegeven. De toekenningsbrief wordt binnen een week verzonden. Wil de klant in de tussentijd het EORI-nummer controleren, dan kan dat via deze site.

LET OP! Deze doorlooptijd geldt alleen voor bedrijven die al een fiscaalnummer hebben in Nederland. Als de klant nog geen fiscaalnummer heeft in Nederland, dan is de doorlooptijd gemiddeld 2 weken.

U kunt alleen een EORI-nummer zelf samenstellen wanneer u aangifte doet in Nederland. Mocht u aangifte gaan doen in het buitenland, dient u een EORI-nummer aan te vragen.

Door Brexit moeten bedrijven uit de EU een EORI-nummer in Groot-Brittannië aanvragen om daar in te kunnen voeren. Groot-Brittannië heeft ervoor gekozen door te gaan met het principe ‘EORI nummer’. Dit is een GB EORI Nummer. Deze Britse EORI-nummers zijn alleen te gebruiken in Britse software en niet in software van de EU omdat deze nummers binnen de EU niet geldig zijn. Dit staat dus helemaal los van het EORI-nummer die de klant moet hebben in de EU, om handel te drijven in de EU. Lees hier een verdere toelichting.

De EU heeft nieuwe richtlijnen voor het gebruik van landcodes gepubliceerd. Lees hier de toelichting van de Douane. (Antwoord gecheckt bij Douane februari 2022)

Lees hier het antwoord van de Douane. (Antwoord gecheckt bij Douane februari 2022)

Lees de toelichting van de Douane. (Antwoord gecheckt bij Douane februari 2022)

Lees hier de toelichting van de Douane. (Antwoord gecheckt bij Douane februari 2022)

Bekijk het Get Ready for Brexit infoblad over terugkerende lege verpakkingen en emballage uit het VK voor verdere toelichting.

Lees de toelichting van de Douane. (Antwoord gecheckt bij Douane februari 2022)

Lees hier de top 44 meest gestelde vragen aan de Douane

Kijk op Brexit en uw douanezaken voor uitgebreide informatie. Komt u er niet uit? Bel of mail met de Nationale Helpdesk van de Douane via nhd.apeldoorn@douane.nl of +31 (0)88 1566655

 

 

Gevolgen Border Operating Model 2 (per 1 januari 2022)

TOEGANGSMODELLEN TOT BRITSE HAVENS VIA DE IN NEDERLAND ACTIEVE FERRYOPERATORS (onder voorbehoud)

 

Ferrymaatschappij

 

Britse aanloophavens Toegangsmodel
CLdN Purfleet

Killingholme

 • Voor import naar het VK: het temporary storage model.
  Optioneel is pre-lodgement mogelijk.
 • Voor doorgaande transitdocumenten met ‘office of destination’ in
  het VK: het pre-lodgement model.

Let op! Geen GMR bij aankomst Nederlandse terminal betekent
automatisch verwerking volgens het temporary storage model (geen
verandering meer mogelijk).

DFDS Felixstowe

Immingham

Newcastle

 • Voor import naar het VK: het temporary storage model.
  Optioneel is pre-lodgement mogelijk.
 • Voor doorgaande transitdocumenten met ‘office of destination’ in
  het VK: het pre-lodgement model.

Let op! Geen GMR bij aankomst Nederlandse terminal betekent
automatisch verwerking volgens het temporary storage model (geen
verandering meer mogelijk).

P&O Ferries

 

Hull

Teesport

 • Voor onbegeleid verkeer naar het VK: het temporary storage
  model. Optioneel is pre-lodgement mogelijk voor doorgaande
  transitdocumenten met ‘office of destination’ in het VK.
 • Voor begeleid verkeer naar het VK: het pre-lodgement model.

Let op! Bij pre-lodgement geldt: geen GMR bij aankomst op
Nederlandse ferryterminal, geen toegang.

Stena Line Harwich

Immingham

Killingholme

 • Voor begeleid verkeer naar het VK: het pre-lodgement model.
 • Voor doorgaande transitdocumenten (begeleid en onbegeleid)
  met ‘office of destination’ in het VK: het pre-lodgement model.
 • Voor import naar het VK: het temporary storage model.
  Optioneel is pre-lodgement mogelijk.

Let op! Geen GMR bij aankomst Nederlandse terminal betekent
automatisch verwerking volgens het temporary storage model (geen
verandering meer mogelijk).

 

 

Het indienen van invoeraangiften bij de Britse Douane kan sinds 1 januari 2022 via twee verschillende modellen: Pre-lodgement en Temporary storage. De belangrijkste kenmerken van beide modellen:

Pre-lodgement
De Britse importeur of zijn vertegenwoordiger dient in het pre-lodgement model zijn douaneaangifte al in vóórdat goederen in de EU aan boord gaan. De vervoerder in de EU moet vervolgens al vóórdat hij kan gaan rijden richting ferryterminal via de Britse Goods Vehicle Movement Service (GVMS) de aangifte(n) koppelen aan zijn trailer. De Goods Movement Reference (GMR) die hieruit volgt, heeft de vervoerder nodig voor toegang tot de Nederlandse ferryterminal. Eenmaal per ferry aangekomen in de Britse haven kunnen de goederen in de regel direct door, dan wel wordt de chauffeur voor inspectie verwezen naar een Inland Border Facility (IBF).

Temporary storage
Goederen die conform het temporary storage model het Verenigd Koninkrijk binnenkomen, kunnen tot 90 dagen aan de grens worden opgeslagen in een tijdelijke opslagfaciliteit. Na aangifte bij de Britse Douane reizen de goederen dan door naar hun eindbestemming in het Verenigd Koninkrijk.

NVWA

Ook voor het transport van dieren en dierlijke producten verandert er veel door Brexit. Lees op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waar u mee te maken krijgt bij het importeren of exporteren van dieren en dierlijke producten.

Ook voor het transport van planten en plantaardige producten, verandert er veel door de Brexit. Lees op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waar u mee te maken krijgt bij het importeren of exporteren van planten en plantaardige producten.

De NVWA heeft de mogelijkheid tot dienstverlening in de avonden uitgebreid. Lees de toelichting van de NVWA.

Voormelden douanedocument bij terminal

Voordat lading geïmporteerd of geëxporteerd kan worden, moet een invoer- of uitvoeraangifte worden gedaan bij de Douane. Nadat deze aangifte gedaan is, moeten deze documenten via Portbase worden voorgemeld bij de ferry- of shortsea-terminal. Als deze formaliteiten niet op orde zijn, kan de chauffeur zijn lading niet verder transporteren.

Er zijn dan twee opties:
1. De chauffeur neemt contact op met zijn eigen planner of opdrachtgever. Die zal moeten zorgen dat alle benodigde handelingen alsnog verricht worden.
2. Er wordt contact gezocht met een bedrijf dat reeds is aangesloten bij Portbase, zoals een expediteur of douaneagent, die de meldingen alsnog kan doen.

Via Portbase kunnen alle typen douanedocumenten worden voorgemeld (dus export, TIR, ATA Carnets, Transit, etc.).

 • Controleer de status van uw melding. Is de status ‘geweigerd’ (door Portbase of terminal) of ‘mislukt’ dan is de melding niet geaccepteerd. Los de foutmelding op en verstuur de melding opnieuw.
 • Controleer of het juiste documentnummer, documenttype en container-/zendingsnummer ingevoerd zijn. Indien dit niet het geval is, voer de juiste informatie opnieuw in en verstuur de melding opnieuw.
 • Controleer of u de juiste terminal heeft ingevoerd. Het komt soms voor dat lading last-minute uitwijkt naar een andere terminal, dit wordt niet automatisch gewijzigd in uw Melding Import Documentatie.
 • Controleer in  de Portbase-services Cargo Controller of Import Status of uw zending of container gelost is. Bij sommige terminals komt het importdocument pas in het terminalsysteem beschikbaar nadat de lading opgenomen is in de RTO (= gelost op de kade).
 • Indien alle informatie correct is, kan er een (kortstondige) verstoring geweest zijn bij de terminal of Portbase. Verstuur uw melding opnieuw.
 • Tip: Gebruik voor de ferry- en shortsea-terminals de service Import Status om de aanwezigheid en status van het importdocument op te zoeken voordat contact gelegd wordt met de terminal of Portbase.

U bent niet geautoriseerd om het betreffende documenttype te gebruiken bij de betreffende terminal. Controleer uw terminalcontract voor gebruik van de service Melding Import Documentatie en pas deze in overleg met de afdeling Sales van Portbase aan.

Dit is afhankelijk van de geldende procedures bij de ferrymaatschappijen. Zodra uw boekingsnummer verandert, zal er een correctie nodig zijn in de voormelding van uw douanedocumenten via Portbase.

Bij de Douane doet u een douaneaangifte. Hierin laat u hen weten welke goederen u vervoert. Voordat u een douaneaangifte kunt doen, heeft u een EORI-nummer nodig. Dit is een identificatienummer dat uw bedrijf eenmalig moet aanvragen bij de Douane, zodat u daar bekend bent. Nadat u een douaneaangifte heeft gedaan, krijgt u van hen een uniek nummer (bijv. Movement Reference Number (MRN)) voor de ingediende zending terug.

Dit documentnummer van de Douane heeft u nodig om via Portbase de douanedocumenten voor te melden bij de terminal. In Portbase koppelt u de douanegegevens (MRN) aan de benodigde logistieke gegevens (welke truck/container/trailer, terminal, tijden etc.). Door uw voormelding via Portbase zorgt u ervoor dat alle benodigde douaneformaliteiten automatisch op de terminal worden geregeld. Zo kan uw transport zonder oponthoud plaatsvinden.

Voor een soepel export- en importproces na Brexit, is een digitale voormelding van douandedocumenten aan de terminal verplicht. Per logistieke keten spreekt u af welke partij deze voormelding doet. Maar wie is de meest geschikte partij om het importdocument (de MID-melding via de Portbase-service Melding Import Documentatie) en het exportdocument (de MED-melding via de service Melding Export Documentatie) voor te melden? Dit ligt eraan wie er over de benodigde gegevens beschikt.

 • Voor de MID-melding zijn dit: terminal, zendingsid., documenttype, documentnummer en modaliteit.
 • Voor de MED-melding zijn dit: documenttype, documentnummer, boekingsnummer en identificatie vervoermiddel.

Een voorbeeld:

Bij import (goederen van Verenigd Koninkrijk naar Nederland)
Een Nederlandse handelsmaatschappij koopt hoogwaardige medische apparatuur bij een Engelse leverancier. De Nederlandse handelsmaatschappij regelt het vervoer van de apparatuur via vervoersonderneming Everyday en laat de douaneformaliteiten door douaneagent Aangifte & Co afhandelen. Aangifte & Co krijgt van Everyday – na afronding van de boeking in het boekingssysteem van de ferry operator – alle boekings- en zendingsgegevens.  Na ontvangst hiervan verzorgt Aangifte & Co de invoeraangifte.

Advies: Aangifte & Co kiest ervoor om de voormelding van de importdocumenten te doen omdat zij beschikken over alle benodigde informatie voor de MID-melding: terminal, zendingsid., documenttype, documentnummer en modaliteit.

Bij export (goederen van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk)
De Nederlandse bloemenhandelaar QualiFlower verkoopt bloemen aan een grote Engelse supermarktketen. De bloemen moeten iedere ochtend zo vroeg mogelijk worden aangeleverd aan distributricentra in het VK. QualiFlower laat het vervoer van de bloemen uitvoeren door FerryFresh; een vervoerder gespecialiseerd in begeleid vervoer met geconditioneerde trailers. QualiFlower schakelt Janssen Douane-expediteurs  in voor  het doen van de uitvoeraangiften.

Iedere ochtend ontvangt QualiFlower de orders voor aflevering de dag daarna. Om 12.00 ’s middags levert QualiFlower alle ordergegevens aan Janssen Douane-expediteurs die de uitvoeraangiften verzorgt. FerryFresh laadt einde van de dag alle orders bij QualiFlower. De FerryFresh planningsafdeling bepaalt welke orders in welke trailer worden vervoerd. Door last-minute bestellingen en verstoringen in het aanleverproces wijzigt deze planning regelmatig.

Advies: in de voormelding van de exportdocumenten in de service MED moet buiten het uitvoerdocumenttype en documentnummer ook het boekingsnummer en de identificatie van het vervoermiddel worden opgenomen. Omdat FerryFresh kort voor vertrek pas weet welke vrachtwagen de lading gaat vervoeren, is besloten dat vervoerder FerryFresh de MED-melding doet. Janssen Douane-expediteurs stuurt hiervoor tijdig het documentnummer van de uitvoeraangiften door naar FerryFresh.

Als u de vooraanmelding doet aan de ferryterminal dan zorgen de eerste 4 posities (SCAC code) van het boekingsnummer, dat de melding naar de juiste ferry-operator verstuurd wordt.  Lees de verdere toelichting over export en import op Portbase-Support.

Toegang terminal

1) Boeking is niet bekend bij de ferry- of shortsea-terminal:

 • Laat controleren of het boekingsnummer correct is.
  o Boekingsnummer niet correct? Laat de voormelding van de douanedocumenten aan de terminal via Portbase corrigeren.
  o Boekingsnummer correct? Laat contact opnemen met Portbase via servicedesk@portbase.com.

2) Er is geen douaneaangifte gedaan bij de Douane:

 • Laat alsnog een douaneaangifte doen bij de Douane.
 • Laat daarna de douanedocumenten elektronisch voormelden aan de terminal via Portbase.

3) De douanedocumenten zijn niet of onjuist voorgemeld bij de terminal via Portbase:

 • Laat alsnog de douanedocumenten elektronisch voormelden aan de terminal via Portbase.

4) U heeft geen geldig identiteitsbewijs:

 • Neem contact op met het consulaat of de ambassade van uw eigen land.

Controleer voor vertrek de status van uw douanedocumenten op de terminal via de Portbase-service Import Status of Track & Trace Export.

Sinds 1 oktober 2021 heeft u voor toegang tot het VK een geldig paspoort nodig. Woonde u voor 1 januari 2021 al in het VK? Of heeft u een document van het VK dat u een grensarbeider bent? Dan kunt u met uw ID-kaart blijven reizen tussen Nederland en het VK tot ten minste eind 2025. Lees meer op rijksoverheid.nl.

 

 

Portbase

Neem contact op met de afdeling Sales van Portbase via sales@portbase.com om de status van uw aansluiting te controleren. Totdat u uw inloggegevens hebt ontvangen, kunt u een andere partij in uw keten vragen om voor u de douanedocumenten voor te melden via Portbase.

Dit is afhankelijk van de service, maar normaal 24 uur. Portbase doet namelijk een due diligence check. Bij een piek in aanmeldingen kan het langer duren.

Aansluitkosten worden berekend voor het doorlopen van een aantal stappen om gebruik te kunnen maken van de ‘digitale grens’ van Portbase.
Portbase werkt kostendekkend. De aansluitkosten bedragen per service € 249,50.

Het Port Community System (PCS) van Portbase is de digitale verbinding met de slimme havens van Nederland. Het PCS heeft bijna landelijke dekking en is beschikbaar voor alle havensectoren: containers, stukgoed, droge bulk en natte bulk. Iedereen in de logistieke keten kan via de meer dan 40 services in het PCS eenvoudig en efficiënt informatie uitwisselen.

Nee, als een bedrijf exporteert, krijgt het te maken met de services Melding Export Documentatie en Track & Trace Export. Gebruik van deze services is kosteloos omdat de terminals en rederijen waarmee het exportproces wordt uitgevoerd deze kosten dragen. U betaalt wel eenmalig € 249,50 (ex. btw) aansluitkosten.

Voor de service Melding Import Documentatie gelden abonnementskosten en transactiekosten. De abonnementskosten bedragen voor gebruik via het web (dus login via internet vanaf een computer, laptop of tablet) € 6,45 per maand en voor een systeemkoppeling (dus tussen het systeem van de klant en Portbase) € 21,55 per maand. In beide gevallen wordt er per transactie (per bericht) € 0,18 in rekening gebracht (transactiekosten). Daarnaast betaalt u eenmalig € 249,50 (ex. btw) aansluitkosten.

Import Status is een gratis service die speciaal ontwikkeld is voor vervoerders. Voor hen is deze service van groot belang. Zij kunnen zo namelijk zien of de voormelding van de douanedocumenten bij de terminal correct gedaan is. Als dat niet het geval is en zij sturen een chauffeur toch naar de terminal, dan staat deze daar voor een dichte slagboom.

Bij het importproces zijn de kosten voor security, aansprakelijkheid en de hoeveelheid van te leggen verbindingen (ICT-kosten) met diverse partijen vele malen hoger dan bij het exportproces. Melding Import Documentatie zorgt voor een sneller en efficiënter proces voor het importerende en logistieke bedrijfsleven. Deze kosten worden (vanwege toegevoegde waarde voor importerende bedrijven) niet volledig gedragen door de terminals en rederijen. Vanuit de cost-based en non-profit basis is Portbase genoodzaakt deze kosten door te belasten aan de gebruiker.

Portbase is in 2009 opgericht door Havenbedrijf Rotterdam en Port of Amsterdam en heeft de brede steun van het havenbedrijfsleven. Ambitie is om via één loket de logistieke ketens van de Nederlandse havens zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Portbase verbindt hiertoe alle partijen in de logistieke ketens van de Nederlandse havens. Via het Port Community System faciliteert Portbase datadeling tussen bedrijven en informatie-uitwisseling met overheden om sneller, efficiënter en tegen lagere kosten te kunnen werken. Samen met een groeiende community maakt Portbase het delen van data steeds waardevoller. Met als doel de Nederlandse havencommunity en daarmee de havens, de slimste van Europa te maken. Portbase is neutraal, van en voor de havencommunity en heeft geen winstoogmerk.

Nederlandse havenoplossing

Nee; meer informatie daarover leest u hier.

Ja, Portbase biedt een oplossing voor Stena Line (Hoek van Holland en Europoort), CldN (Rotterdam), DFDS (Vlaardingen en IJmuiden) en P&O Ferries (Europoort).

Om gebruik te maken van de ketenbrede oplossing voor  Brexit in de Nederlandse havens moeten  bedrijven samen met hun ketenpartners 5 stappen doorlopen. De ferry- en shortseaterminals hebben besloten dat zonder via Portbase voorgemelde douanedocumenten de chauffeur geen toegang krijgt en de lading dus niet mee kan. Alleen op deze manier gaat de ‘digitale grens’ werken en zorgt het voor de versnelling ten opzichte van tijdrovende handmatige controles.