Veelgestelde vragen Get Ready for Brexit

Onze veelgestelde vragen gaan over de Nederlandse havenoplossing voor Brexit en de gevolgen van de Brexit voor uw vervoer. De consequenties op andere (deel)gebieden zijn net zo aanzienlijk. Raadpleeg daarom ook de veelgestelde vragen van onze initiatiefnemers onderaan deze pagina.

Ja, Portbase werkt aan een oplossing voor Stena Line (Hoek van Holland), CldN (Rotterdam en Vlissingen), DFDS (Vlaardingen en IJmuiden) en P&O Ferries (Europoort).

De Douane voert risicogerichte controles uit. De Douane kijkt daarbij ook of de juiste formaliteiten zijn verricht (bijv. is er een uitvoeraangifte, anders mag de zending niet weg).
Dus de oplossing gaat niet leiden tot minder controles. Het uitgangspunt van de Nederlandse douane is slim toezicht met minimale inbreuk in de logistieke keten, daarbij ervan uitgaande dat alle formaliteiten vervuld zijn. Het geautomatiseerde proces maakt dit mogelijk.

Vertegenwoordigers van Portbase, TLN, evofenedex en de ferrymaatschappijen zijn in gesprek met het Verenigd Koninkrijk om te kijken naar de oplossing aan hun kant.

We werken vanuit een gezamenlijke communicatieaanpak, waarbij een (inter)nationale campagne moet gaan zorgen voor het informeren van de bedrijven en organisaties die dit raakt. Dit is ook meteen een van de grootste uitdagingen omdat deze bedrijven en organisaties verspreid zijn over een groot deel van Europa. Deze campagne website speelt een centrale rol.  Per doelgroep kan bekeken worden welke stappen er gezet moeten worden ter voorbereiding op 29 maart.

Samen met het bedrijfsleven en de Douane heeft Portbase de gehele inkomende en uitgaande keten van het containervervoer al geautomatiseerd. Dit proces verloopt al jaren naar volle tevredenheid van alle betrokkenen.

Het deep sea containervervoer maakt al jaren gebruik van een geautomatiseerd proces via Portbase. Denk hierbij aan meldingen aan Havenmeester, Douane, NVWA, terminals en vervoerders. Al deze meldingen worden voor de zending uit gestuurd zodat de betreffende instanties voor de aankomt van het schip/de container de juiste informatie hebben. Dit scheelt enorm veel tijd in de afhandeling en bespoedigt de doorstroom van en naar de havens. Het geautomatiseerde proces zorgt er ook voor dat gegevens hergebruikt kunnen worden. Zo hoeven de gegevens slechts 1 x ingevoerd te worden op het platform van Portbase en zorgt het geautomatiseerde proces dat deze gegevens bij de juiste partijen terecht komen.

Niemand is op 29 maart helemaal klaar voor de gevolgen van de Brexit. Het niet weten of er een uiteindelijke deal komt, maakt het lastig om een definitieve oplossing 100% klaar te hebben. Met deze samenwerking willen de betrokken partijen in ieder geval zorgen dat in het meest slechte scenario de ferryketen kan blijven functioneren en er geen opstoppingen aan de grens ontstaan.

Als iedereen in de keten zijn verantwoordelijkheid neemt, ontstaat er een efficiëntere afhandeling van en naar de havens. Dit draagt bij aan betrouwbaarheid. Dit zien we terug in het deepsea containervervoer waar eenzelfde oplossing al jaren zorgt voor uitstekend lopend logistiek proces.

Door Brexit ontstaat er een ketenafhankelijk proces. We gaan de keten aan elkaar knopen. Alle meldingen worden voor de zending uit gestuurd zodat de betreffende instanties voor de aankomt van het schip/de container de juiste informatie hebben. Dit scheelt enorm veel tijd in de afhandeling en bespoedigt de doorstroom van en naar de havens.

Tienduizenden bedrijven die momenteel zakendoen met het Verenigd Koninkrijk, maar verder nog niet buiten de EU importeren of exporteren, moeten voor het eerst douaneaangiftes gaan opmaken of laten opmaken door een douaneagent. Douaneformaliteiten zorgen voor onderlinge afhankelijkheid in het logistieke proces, waardoor de snelheid en efficiency onder druk komen te staan. Ferrymaatschappijen, maar ook het verladend en logistieke bedrijfsleven, krijgen te maken met verplichtingen die zij op dit moment niet hebben en opereren in een logistieke keten die er niet op ingericht is. Deze twee aspecten zorgen ervoor dat Brexit een enorm impact gaat hebben op het haven en logistieke proces bij het vervoer via de ferry’s.

We werken de komende maanden aan de invulling van de uitgangspunten: alle informatie voor de zending uit, 1 centrale ingang (Portbase), 100% digitaal en een geautomatiseerd proces, hergebruik van data voor diverse meldingen en data. Dit alles moet gaan zorgen voor maximale doorstroom in de Nederlandse havens.

In september hebben de eerste verkennende gesprekken plaatsgevonden.

Het VK kan met de EU een nieuwe handelsovereenkomst sluiten in de vorm van een douane-unie. Dit is een overeenkomst waarbij afspraken worden gemaakt over onder andere een gezamenlijk buitentarief voor goederen uit derde landen. Een dergelijke overeenkomst heeft de EU bijvoorbeeld ook met Turkije. Dit is een andere douane-unie dan dé douane-unie van de EU, daar kan het VK geen lid van blijven (want daar wenst men nu juist uit te treden). Er kunnen in een douane-unie afspraken worden gemaakt over onderlinge invoerrechten (bijvoorbeeld nihil) en over productstandaarden. Een douane-unie betekent wel dat er douaneformaliteiten moeten worden verricht.  Het gevolg van het sluiten van een douane-unie met de EU is dat het VK beperkt wordt in het zelfstandig afsluiten van andere handelsverdragen.

De werkgroep kijkt op dit moment of het bestaande geautomatiseerde proces voor het deep sea containervervoer ook voor het ferryvervoer mogelijk is. De processen zijn op specifieke punten verschillend. We kijken bijvoorbeeld naar de gevolgen voor de keten, welke knelpunten we zien, wie welk knelpunt oppakt. We maken afspraken over aanpassingen (bijv. wie doet welke melding op welk moment) in de keten en bij onduidelijkheden in het proces lossen we dit gezamenlijk op. De samenwerking moet leiden tot een geautomatiseerd (IT) proces en afsprakenstelsel gericht op het ferryvervoer.

Dan treedt een overgangsperiode in van 2 jaar. Dit houdt in dat het VK op 29 maart 2019 formeel uit de EU treedt, maar in de praktijk nog wel lid zijn. Zij blijven betalen aan de EU en moeten zich aan alle bestaande en nieuwe Europese wetgeving houden, zonder enige vorm van inspraak. Volgens de Brexiteers wordt het VK hierdoor een vazalstaat van de EU. Het betekent voor ons proces dat we meer tijd krijgen, maar de aanpassingen in het proces van de ferryketen moeten doorgevoerd worden als het VK een derde land wordt (=douaneverplichtingen). Snel duidelijkheid is voor iedereen erg belangrijk.

De samenwerking houdt in dat er een werkgroep is opgericht waarin vertegenwoordigers van de ferrymaatschappijen, de Douane, FENEX, evofenedex, TLN en Portbase kijken welke stappen er nodig zijn om het vervoer via de ferry ook na 29 maart 2019 vlot te laten doorstromen. Let op problematiek waar de werkgroep zich mee bezighoudt beperkt zich tot douaneformaliteiten aan de grens!

Het streven is om op 29 maart een minimaal noodzakelijke basisdienstverlening te hebben staan, een minimum viable product. Dit houdt in dat de verplichte douanemeldingen gedaan kunnen worden zodat er geen opstoppingen aan de grens ontstaan door het ontbreken van een goed ingeregeld proces.

Iedereen in de keten heeft een verantwoordelijkheid. De bottleneck in de keten ligt bij ferries, omdat daar alles samenkomt. Maar ook als de ferry-operators hun processen goed hebben ingericht, is het nog steeds van belang dat andere ketenpartijen dit ook doen. Importeurs, exporteurs en vervoerders: iedereen moet zijn deel doen en verantwoordelijkheid nemen voor hun stuk in de keten. Als een vervoerder bijvoorbeeld niet de informatie van zijn klant krijgt, kan de vervoerder niet verder en staat hij stil aan de grens. Brancheorganisaties zijn op hun beurt weer belangrijk om hun achterban goed mee te nemen in het proces. Zo heeft ieder zijn rol en dat maakt de samenwerking zo krachtig.

Neem even 5 minuten de tijd…

en lees de privacy verklaring die van toepassing is op deze website. Klik op 'privacy instellingen' om uw toestemmingen voor deze website te bekijken en in te stellen.

Lees onze privacy verklaring hier