Interview Mammoet Ferry Transport: ‘Nichemarkt die specifieke expertise vereist’

“Ons equipment zijn wij vanwege Brexit aan het uitbreiden. In een eerste stap gingen wij van 400 naar 485 trailers en nu groeien wij door naar 600 trailers,” zo geeft Paul Kruisbergen van Mammoet Ferry Transport aan. De operationeel directeur noemt drie redenen. “Allereerst hebben wij door Brexit voor hetzelfde volume meer trailers nodig. Door alle extra formaliteiten duren trajecten langer. Wij verwachten bovendien in het verkeer op het Verenigd Koninkrijk verder te kunnen groeien. Daarnaast zijn wij begin 2022 vanuit Rotterdam rechtstreeks actief geworden op Ierland.”

Waterbedeffect naar onbegeleid vervoer

Voor Mammoet Ferry Transport heeft Brexit een positieve uitwerking gehad. Ook covid heeft daarbij geholpen. “Wij doen als bedrijf alleen onbegeleid vervoer. In de coronatijd zagen wij een duidelijk waterbedeffect, waarbij lading vanaf de Kanaalroutes met veel begeleid vervoer verschoof naar havens voor onbegeleid vervoer.” Kruisbergen constateert bovendien dat veel vervoerders waarvoor het Verenigd Koninkrijk een bijproduct was vanwege Brexit zijn afgehaakt. “Het Verenigd Koninkrijk is nu echt een nichemarkt die specifieke expertise vereist. Het bedienen ervan is er niet makkelijker op geworden. Niet elke vervoerder wil zijn handen daaraan branden. Dat speelt ons in de kaart.” Vanzelf gaat dit overigens niet. “Voor het administratief verwerken van orders, het voeden van de douanesystemen, etc. hebben wij binnen de organisatie negen extra mensen aangetrokken.”

Opschalen van kennis

Mammoet Ferry Transport is onderdeel van logistiek dienstverlener NeeleVat. Via een team van 30 declaranten kan het bedrijf als dusdanig voor klanten ook de gehele douaneafhandeling verzorgen. In de voorbereiding op Brexit is in de ogen van Kruisbergen het opschalen van kennis de belangrijkste opgave geweest. “Voor vrijwel iedereen was het omgaan met documenten nieuw. Dat heeft zeker in de eerste maanden na Brexit best enige problemen gegeven. Alle dataoverdracht gebeurt bij ons elektronisch via EDI-berichten. Maar uiteindelijk moet iedereen wel weten welke informatie hiervoor nodig is. De grootste uitdaging was het in korte tijd bijspijkeren van de kennis bij collega’s, klanten en vervoerders. Wij hebben daarover in Jip &Janneke-taal steeds duidelijk proberen te communiceren. Een moeilijk proces willen wij voor iedereen zo simpel mogelijk maken. Zowel administratief als in het vervoer zelf.”

Zwaktebod

Het uitstel aan Britse zijde van de voor 1 juli 2022 aangekondigde volgende douaneregels noemt Kruisbergen een zwaktebod. “Wij waren er klaar voor, het Verenigd Koninkrijk klaarblijkelijk niet. De vraag is wanneer men wel zo ver geraakt. Iedere keer uitstel maakt het aan de logistieke keten lastig uitleggen dat men zich moet voorbereiden. Negen van de tien keer gebeurt dat dus op het allerlaatste moment.”

Rotterdam als voorbeeld

Mammoet Ferry Transport vaart vanuit Rotterdam met alle ferrymaatschappijen: DFDS, StenaLine, CLdN en P&O. Kruisbergen is positief over hoe de haven de noodzakelijke Brexit-processen heeft ingericht. “Met name het besluit om via Portbase met één systeem de informatie-uitwisseling met alle rederijen te organiseren, werkt heel goed. Het Verenigd Koninkrijk zou aan die Rotterdamse manier van werken een voorbeeld kunnen nemen.“ Hij zou het mooi vinden als Nederland de digitale systemen nog verder aan elkaar weet te knopen. “Zodat bijvoorbeeld de data uit een exportaangifte automatisch zijn te verwerken in de ENS (Entry Summary Declaration) en van daaruit weer vanzelf terechtkomen in een importaangifte.”

Tijd en aandacht voorkomt fouten

Ook Mammoet Ferry Transport kreeg na Brexit in het verkeer van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland te maken met mismatches. Terugkijkend constateert Kruisbergen dat de Nederlandse Douane hier in de beginperiode flexibel mee is omgegaan. Inmiddels weet de ferrytransporteur verschillen tussen het manifest en de invoeraangifte grotendeels te voorkomen. “Dat is met name te danken aan onze systemen en EDI-koppelingen. Aan de voorkant hebben wij veel tijd en aandacht geschonken aan de informatie die hiervoor nodig is. Daar hebben wij nu echt de voordelen van.”

Interview Smeets Ferry: ‘Ferryvervoer is een heel ander spel geworden’

“Het werk is totaal veranderd, met veel meer administratie,” zo zegt directeur Lucien Stötefalk op de vraag wat de Brexit heeft betekend voor Smeets Ferry. “Zonder de juiste voorbereidingen kom je in Nederland de terminal niet meer op en in het Verenigd Koninkrijk de terminal niet af. Ferryvervoer is een heel ander spel geworden,” Smeets Ferry heeft voor al die administratie twee – drie extra mensen aangenomen. “Zo zorgen wij dat onze planners goed hun planwerk kunnen blijven doen.” 

Snelheid is in het ferryverkeer essentieel. Hoe dan ook is door Brexit de omloopsnelheid afgenomen, zo constateert Stötefalk. Met de aanschaf van honderd extra trailers, deels ook voor groei, wordt dit door Smeets Ferry opgevangen. “Wij hebben bovendien kritisch gekeken naar welke lading wij wel en niet willen vervoeren. Groupage zijn wij volledig mee gestopt. Het risico op oponthoud is gewoon te groot.”

Goede informatie essentieel

Smeets Ferry doet geen douaneafhandeling of voormeldingen via Portbase aan de terminals. Dat laat het bedrijf over aan de klanten zelf. “Voor ons is wel heel belangrijk dat de klant die informatie goed aanlevert. De Douane eist dat de lading specifiek wordt omschreven (verpakking, aantal colli, gewicht). Anders heb je een probleem, zeker bij invoer in Nederland. Als de gegevens in het manifest en de invoeraangifte niet overeenkomen, ontstaat een mismatch met veel uitzoekwerk achteraf. Kort na Brexit was dit een drama; inmiddels is het aantal mismatches bij ons minimaal.”

“In de huidige tijd van schaarste aan chauffeurs kunnen wij het ons niet veroorloven dat een truck en trailer onnodig stilstaan,” zo vervolgt Stötefalk. “Klanten weten daarom dat wanneer zij in gebreke blijven met het tijdig aanleveren van de juiste documenten, wij de trailer afkoppelen en de kosten doorbelasten. Constateren wij na verloop van tijd bij een dergelijke klant geen verbetering, dan nemen wij afscheid. Gelukkig zijn dit uitzonderingen.”

Automatiseren helpt

Vanwege Brexit is Smeets Ferry ook verder gaan automatiseren. “In ons planbordsysteem is nu automatisch zichtbaar wanneer alles voor een trailer op groen staat en deze de terminal op of af mag. Voorheen moesten wij voor deze informatie constant inloggen in Portbase en aan Britse zijde in Destin8. Dat was voor één man elke dag 5 – 6 uur werk. Nu gaat dit automatisch.”

Snel vervoer via Rotterdam

Al het vervoer van Smeets Ferry op het Verenigd Koninkrijk loopt via de haven van Rotterdam. Stötefalk zat in het projectteam van Get Ready for Brexit waarin alle schakels in de keten zich in de voorbereiding op Brexit samen sterk hebben gemaakt voor blijvend snel vervoer via de Nederlandse havens. “Ik denk dat wij in die samenwerking als BV Nederland heel uniek in zijn geweest.” Dat wil niet zeggen dat alles altijd goed loopt. “GVMS/GMR geven aan Britse zijde nog wel eens problemen, de klant voert een verkeerd of onvolledig nummer in, er is een storing bij de Douane… In die gevallen is het altijd een puzzel hoe dat op te lossen. Ook daar hebben wij onze extra mensen voor nodig.”

Van recente problemen zoals op het traject Dover – Calais blijft Smeets Ferry door de keuze voor Rotterdam verschoond. “De grote uitdaging is terminalcapaciteit. Trailers moeten daar niet onnodig stilstaan. Anders loopt het vast. Wij hebben de terminal nadrukkelijk aangemoedigd daar kosten voor door te berekenen, zodat de klant in beweging komt.”

Lastige eerste maanden

Terugkijkend concludeert Stötefalk dat de eerste maanden na Brexit lastig zijn geweest, maar dat de situatie inmiddels beduidend is verbeterd. “Het vervoerde volume was in de beginperiode aanzienlijk minder. Ook de douaneafhandeling gaf oponthoud. Na jaren van voorbereiding was toch niet iedereen voorbereid. Dankzij de door ons genomen maatregelen hebben wij het bij Smeets Ferry weer snel goed op de rit gekregen. Met de honderd extra trailers komt het totaal op 500 en wij willen verder groeien.”

VK brengt aantal importcontrolelocaties terug

evofenedex.nl – IN DE TOEKOMST MINDER LOCATIES BESCHIKBAAR

Het Verenigd Koninkrijk (VK) gaat het aantal importcontrolelocaties terugbrengen. Deze Inland Border Facilities (IBF’s) werden opgezet om douanecontroles te ondersteunen nadat het VK de Europese Unie had verlaten.

Lees meer in het artikel op evofenedex.nl 

Lees meer in het nieuwsbericht van gov.uk

RVO start met EU-Handelsprogramma

Globe evofenedex – Vanwege de negatieve effecten van de brexit op handel met het VK heeft de EU ruim 5 miljard euro beschikbaar gesteld voor de Brexit Adjustment Reserve (BAR). Met het EU-Handelsprogramma biedt BAR steun voor ondernemers die door de brexit naar nieuwe afzetmarkten zoeken.

Lees hier het hele artikel in de Globe-editie juni.

 

Eerste 32 miljoen voor bedrijven geraakt door Brexit beschikbaar

Evofenedex – VANDAAG START EU-HANDELSPROGRAMMA BAR
16-05-2022 Ondernemers die zakelijk zijn getroffen door de Brexit kunnen zich vanaf vandaag melden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In totaal is er 32 miljoen euro beschikbaar om bedrijven te helpen bij hun internationale ambities. Het geld komt uit het EU-Handelsprogramma van de Brexit Adjustment Reserve (BAR).

Lees hier het hele bericht.

Compensatieregelingen Brexit Adjustment Reserve naar verwachting 1 september open

Transport en Logistiek Nederland – De Brexit Adjustment Reserve (BAR) compensatieregelingen voor het Nederlandse bedrijfsleven lopen vertraging op. De ingangsdatum waarop ondernemers daadwerkelijk een beroep op de regelingen kunnen doen wordt naar verwachting 1 september 2022.

Lees hier het hele bericht.

Ook vier keer is nog geen scheepsrecht voor brexitcontroles

Nieuwsblad Transport – VK-VERVOER

Het Verenigd Koninkrijk ziet opnieuw af van de aanscherping van de regels voor geïmporteerde producten uit de Europese Unie. Die gaat daarmee deze zomer niet door. Bedrijven krijgen nu pas op zijn vroegst eind 2023 te maken met fysieke controles voor een groot aantal landbouwproducten. Inmiddels adviseert verladersorganisatie Evofenedex om voorlopig maar te stoppen met de voorbereidingen voor de brexitcontroles. 

ERIK VERHEGGEN Stuur een e-mail 5 mei 2022 08:11

TwitterFacebookLinkedIn

Het is al de vierde keer dat de volgende fase van de Britse brexitcontroles, het Border Operating Model (BOM), wordt uitgesteld. Het was de bedoeling om de derde fase per 1 juli 2022 in te voeren. Bij het invoeren van levensmiddelen uit de EU zouden bedrijven dan te maken krijgen met fysieke grenscontroles. De nieuwe datum is ‘eind 2023’, heeft de Britse regering laten weten. Het gaat om uitstel van alle resterende importcontroles op EU-goederen, waaronder de invoering van verplichte certificaten voor agrofood- en visserijproducten en de safety & security (S&S)-aangifte. De Britten stellen ook de aangekondigde beperkingen op de invoer van gekoeld vlees uit.

Daarmee zijn de controles op ‘laag risico’-landbouwproducten zoals vlees, eieren, zuivel, visserijproducten, groenten, fruit en snijbloemen voorlopig van de baan. Pre-notificatie, ofwel het vooraf aanmelden van alle landbouwproducten en levensmiddelen, is al sinds 1 januari van dit jaar verplicht en dat blijft zo. Ook de certificering van ‘hoog risico’-landbouwgoederen, zoals bomen, vaste planten en levende dieren, verplicht sinds 1 januari 2021, blijft van kracht.

Inflatie

Het uitstellen van de regels scheelt Britse importeurs jaarlijks zo’n 1 miljard pond, omgerekend bijna 1,2 miljard euro. Het uitstel past daarmee in een pakket maatregelen van de regering in Londen om de inflatie in het land, die in maart opliep tot 7%, te beteugelen. De regering van premier Boris Johnson reageert zo op kritiek van consumentenorganisaties die klaagden dat er niet genoeg was gedaan om de stijgende prijzen te beteugelen. De inflatie ligt net als in veel andere landen op het hoogste niveau in dertig jaar en de Bank of England waarschuwde in maart dat de inflatie dit jaar in de dubbele cijfers terecht komt door de stijgende energieprijzen.

De Britse overheid zegt dat de oorlog in Oekraïne en de snelle stijging van de energieprijzen hun sporen hebben nagelaten op de logistieke ketens, die nog altijd niet zijn hersteld van de coronapandemie. ‘Het is cruciaal om de juiste importcontroles te hebben, dus nu beoordelen we samen met de markt de resterende controles zodat ze het Verenigd Koninkrijk het beste uitkomen’, zei brexitminister Jacob Rees-Mogg.

Oorspronkelijk had het nieuwe grensregime op 1 januari 2021 in moeten gaan. De Britten stelden die deadline sindsdien keer op keer uit, waarbij de regering als reden aanvoerde dat ondernemers niet klaar waren voor het de douane-eisen. Eind vorig jaar concludeerde de Britse rekenkamer (NAO) echter dat dit niet het volledige verhaal was. Ook de overheid zelf was niet klaar voor de nieuwe fase van het BOM, stelde de organisatie. Zo was de infrastructuur die in de Britse havens nodig is voor de grenscontroles niet op orde. Ook lukte het de overheid niet om duidelijk te maken hoe de controles er precies uit gaan zien en waar ze plaats moeten vinden, aldus de uitgavenwaakhond.

Evofenedex gaf eerder het advies om ondanks het uitstel door te gaan met de voorbereidingen op de aankomende wijzigingen. Nu de invoering van de brexitcontroles anderhalf jaar naar achteren is geschoven, komt dat advies echter te vervallen, zo laat de verladersorganisatie weten. ‘De invoering van de nieuwe controles staat nu gepland voor eind 2023. Bedrijven hebben daardoor veel meer tijd om zich goed voor te bereiden op de extra invoercontroles’, schrijft Evofenedex.

Duidelijkheid

De Britse regering heeft aangekondigd komende herfst meer duidelijkheid te geven over hoe het nieuwe regime van invoercontroles eruit komt te zien. De controles worden dan onderdeel van het zogeheten Target Operating Model (TOM), dat het BOM vervangt.  ‘Wij raden aan voorbereidingen tot die tijd uit te stellen’, schrijft Evofenedex in een bericht aan leden. Het TOM is volgens de Britse regering gestoeld op een ‘betere risicoanalyse op basis van data-analyse en technologie’.

In tegenstelling tot het VK heeft de EU niet gekozen voor een gefaseerde invoering van het nieuwe grensregime. De Britse uitvoer naar de EU is daardoor al sinds januari 2020 onderworpen aan controles. Britse exporteurs zijn daarom niet blij met het beleid van uitstel-op-uitstel van de Britse regering. Pas als de brexitcontroles volledig zijn ingevoerd, is er sprake van een gelijk speelveld met de concurrentie op het Europese vasteland, stellen zij.

Het Britse kennisinstituut Institute of Export & International Trade pleit inmiddels voor meer duidelijkheid. ‘Het belangrijkste is nu dat de overheid op een snelle en transparante manier toewerkt naar continuïteit voor de grenscontroles’, zegt directeur Marco Forgione. ‘Dan kunnen handelaren, die steeds opnieuw te maken krijgen met veranderingen, de zekerheid krijgen die ze nodig hebben voor de lange termijn.’

Extra kosten

De Britse havens waarschuwen voor financiële consequenties door het late uitstel. Volgens directeur Richard Ballantyne van de British Ports Association (BPA) hebben de havens al geïnvesteerd in de bouw van controlepunten en waren ze al druk bezig om personeel te werven om de importcontroles uit te voeren. De meeste havens zouden de gemaakte kosten moeten terugverdienen via een extra heffing voor importeurs, maar dat is door de nieuwe vertraging nu geen optie, stelt Ballantyne.

De internationale expediteursorganisatie Clecat zegt ‘de zoveelste vertraging’ bij de invoering van de brexitcontroles te betreuren. ‘Veel expediteurs hebben al maatregelen genomen en zijn klaar voor de invoering van fase 3 van het BOM. Bovendien zal het uitstellen van de controles alleen maar betekenen dat de onvoorbereide bedrijven hun voorbereidingen tot het allerlaatste moment zullen blijven uitstellen, waardoor het risico van verstoringen in de handel tussen de EU en het VK ook in de toekomst blijft bestaan’, schrijft Clecat in een reactie.

Brexit: geen fysieke grenscontroles levensmiddelen per 1 juli

evofenedex -UITSTEL FASE 3 BORDER OPERATING MODEL
28-04-2022: Het Verenigd Koninkrijk (VK) gaat dit jaar geen extra invoercontroles op EU-goederen invoeren. Dat betekent dat bedrijven voorlopig kunnen stoppen met hun voorbereidingen op de formaliteiten die in juli 2022 zouden worden ingevoerd in het VK. Dat heeft de Britse ambassade ons laten weten.

Lees hier het hele bericht.

Tegemoetkoming voor extra Brexit-kosten

Transport en Logistiek Nederland – De Brexit heeft niet alleen een wissel getrokken op het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van vervoerders, maar ook op hun portemonnee. Effectief onderhandelen door TLN, samen met bedrijven, heeft geleid tot een ruimhartiger financiële regeling. Het is gelukt om een aantal voor de sector gunstige voorwaarden in de Brexit Adjustment Reserve (BAR) te krijgen.

Lees hier het hele bericht.

Uitstel Britse SPS-controles tot eind volgend jaar | UK Parliament

ACN.nl – De vanaf 1 juli en later dit jaar geplande Sanitary and Phytosanitary (SPS) controles op importen in het Verenigd Koninkrijk zullen dit jaar niet meer worden geëffectueerd. De belangrijkste reden is dat Britse bedrijven en consumenten al getroffen worden door stijgende kosten als gevolg van de Russische oorlog in Oekraïne en door de energieprijzen.

Lees hier het hele bericht.