Uitstel Brexit – statement Portbase

Portbase – Afgelopen nacht zijn het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) akkoord gegaan met een verlenging van de artikel 50 termijn tot uiterlijk 31 oktober 2019. Hiermee is de no deal situatie over twee dagen afgewend inclusief de nadelige gevolgen die daarmee samenhangen.

Wat betekent het uitstel voor de oplossing in de Nederlandse havens?

Portbase had de aanpassingen aan haar systeem op 29 maart klaar om de oplossing via de Nederlandse havens te faciliteren. Daar verandert dus niet zoveel. Het uitstel betekent wel meer tijd voor bedrijven om zich voor te bereiden en zich aan te sluiten. Die oproep zal vanuit de verschillende organisaties in de havens gedaan blijven worden. Er zijn nog veel (met name buitenlandse) bedrijven die zich aan moeten sluiten bij Portbase om na Brexit goederen via de Nederlandse havens te kunnen blijven vervoeren.

Welke data moeten goed in de gaten gehouden worden?

31 oktober is nu de nieuwe deadline. Dan kunnen er 3 zaken gebeuren:

 • Is er op 31 oktober (of wellicht al eerder) een deal dan gaat de overgangsperiode in, die loopt tot 31 december 2020. Tijdens deze periode blijven de EU-regels en -wetten in het Verenigd Koninkrijk nog gelden;
 • Als er op 31 oktober nog geen deal is, kan er een no-deal Brexit ontstaan waarmee het VK per direct zonder afspraken de EU verlaat;
 • Ten slotte kan er door de EU ook een nieuw uitstel verleend worden.

Een andere interessante datum is 1 juni. Als de Britten niet mee (willen) doen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23-26 mei, dan verlaat het VK de EU per 1 juni – met of zonder deal.

Wat moeten bedrijven nu gaan doen?

Er is meer tijd, maar de mogelijkheid van een no-deal Brexit blijft aanwezig. We raden bedrijven aan zich te blijven voorbereiden. 1 juni en 31 oktober zijn data waarop het nog steeds kan gebeuren dat het VK zonder deal de EU verlaat. Hierdoor blijft het noodzakelijk dat bedrijven tijdig voorbereid zijn.

Meer informatie? Kijk portbase.com.

Uitstel Brexit verandert niets aan noodzaak tot registratie via Portbase

Port of Rotterdam – In de nacht van 10 op 11 april zijn het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) akkoord gegaan met een verlenging van de Artikel 50 termijn tot uiterlijk 31 oktober 2019. Voorwaarde is wel dat het VK deelneemt aan de eerstvolgende Europese verkiezingen van 23 tot 26 mei 2019. Het VK mag vóór 31 oktober 2019 de EU verlaten indien de eerder gesloten uittredingsovereenkomst geaccepteerd wordt door het Britse Lagerhuis. Havenbedrijf roept bedrijven in logistieke keten op om zich vóór 1 juni aan te sluiten op Portbase.

Lees het hele nieuwsbericht op portofrotterdam.com.

Akkoord over brexit-uitstel van zes maanden: ‘Verspil deze tijd niet’

Na een urenlange top in Brussel zijn de EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk het eens geworden over een nieuwe brexit-datum. Voor 31 oktober moet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zijn geregeld.

Er werd door de 27 EU-leiders tot aan het begin van de nacht vergaderd over de nieuwe datum. Een paar uur later ging de Britse premier May akkoord met het voorstel.

Met het uitstel van zes maanden heeft May de uitkomst waarvoor ze naar Brussel kwam. Ze krijgt zo meer tijd om de brexit-deal door haar parlement te loodsen.

Lees het hele nieuwsbericht op nos.nl.

Kort uitstel Brexit verandert niets aan urgentie

Persbericht Portbase

Nederlandse havens: Zonder aanmelding geen vervoer van en naar Verenigd Koninkrijk

Samenwerkende organisaties in de Nederlandse havens maken zich zorgen over het aantal aanmeldingen van bedrijven die na Brexit goederen willen vervoeren via de Nederlandse havens. Ook met het korte uitstel tot en met 12 april blijft voorbereiding essentieel. De oplossing in de Nederlandse havens die ervoor zorgt dat lading ook na Brexit snel via Nederlandse havens vervoerd kan worden is gereed, maar bedrijven die afwachten met aanmelden bij Portbase lopen het risico de boot letterlijk te missen.

Bedrijven die goederen via de Nederlandse havens vervoeren van en naar het Verenigd Koninkrijk krijgen na Brexit te maken met douaneformaliteiten. De afhandeling van deze formaliteiten vindt geautomatiseerd plaats zodat tijdrovende handmatige controles voorkomen kunnen worden. Deze digitale grens werkt echter alleen als alle bedrijven in de keten hun verantwoordelijkheid nemen en de benodigde data delen. Een cruciale handeling in dit proces is het digitaal voormelden van douanedocumenten bij de terminals via Portbase. Zonder voormelding van de douanedocumenten komen vrachtwagens de terminals niet op en worden ze weggestuurd. Dit grijpt direct in op bedrijfsprocessen van terminals, importeurs, exporteurs en logistieke dienstverleners. Een woordvoerder namens de ferrymaatschappijen: “Aansluiten op Portbase is een must als je via de Nederlandse havens goederen wilt vervoeren. Doe je dat niet, dan kon je de terminal niet op en wordt de vervoerder met zijn goederen verwezen naar één van de noodparkeerplaatsen. Dat is voor niemand goed.”

Eigen verantwoordelijkheid

De afgelopen maanden hebben Portbase, de ferrymaatschappijen, belangenorganisaties FENEX, evofenedex en Transport en Logistiek Nederland, havenondernemersvereniging Deltalinqs, de short sea terminals, de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam en de Nederlandse Douane in binnen- en buitenland gecommuniceerd dat bedrijven niet moeten wachten tot het laatste moment om in actie te komen ter voorbereiding op Brexit. Mark Dijk, manager External Affairs van Havenbedrijf Rotterdam: “Het risico op een no-deal Brexit is, ook met het korte uitstel tot en met 12 april nog steeds aanwezig. Bedrijven die op dit moment nog geen actie hebben ondernomen, roepen wij op zich te melden bij Portbase. Goed voorbereid naar de haven komen is een eigen verantwoordelijkheid.”

Aanmeldingen

Portbase ziet het aantal aanmeldingen toenemen, maar het gewenste niveau is nog niet bereikt. Directeur Iwan van der Wolf: “De aanmeldingen van bedrijven die bekend zijn met de havenlogistieke processen, zoals douaneagenten en expediteurs, liggen op koers. Dat is goed nieuws. Onze zorg zit voornamelijk bij het vervoerende en verladende bedrijfsleven in binnen- en buitenland.” Bedrijven die zich nog niet hebben aangemeld doen er goed aan dit vóór 12 april 2019 alsnog te doen, om in het geval van een no-deal Brexit gebruik te kunnen maken van de digitale grens in de Nederlandse havens.

Ga naar portbase.com/brexit om te lezen welke havenoplossing Portbase heeft voor de Brexit.

Veel kleine transporteurs niet klaar voor Brexit

Maritiem Nederland – Zoals het er nu naar uitziet verlaat het Verenigd Koninkrijk op 12 april de Europese Unie. Veel kleine transporteurs zijn nog niet voorbereid op de Brexit, zegt Portbase-directeur Iwan van der Wolf. De haven van Rotterdam doet er alles aan om de goederenstroom op gang te houden.

Lees het hele nieuwsbericht op maritiemnederland.com.

Komt van uitstel ook afstel?

VNO NCW nieuwsbrief – De Brexit-situatie is nog steeds als een in dichte mist gehulde bergweg richting de afgrond: we weten dat we erop af stevenen maar hoe ver het nog is, hoe diep de klif precies is en of we nog op tijd kunnen uitwijken? Dat kunnen we niet zien.

De weg blijkt nog enig uitstel te geven maar we weten zelfs nog niet hoe lang dat duurt. Deze week moet er gestemd worden over het transitieakkoord om uitstel tot 22 mei (de dag voor de Europese verkiezingen) mogelijk te maken, anders is het uitstel maar tot 12 april.

Lees de hele nieuwsbrief op info.vnoncw-mkb.nl.

Aan bod komt:

 • 10 knelpunten na de Brexit
 • What to-have-done?
 • Brexit-gevolgen voor ondernemend Nederland
 • Britten die geen plan hebben
 • Succes met persreis Port of Rotterdam
 • EU: wij zijn er klaar voor
 • Ook Nederlandse bedrijven zijn hard op weg
 • Uitslag stemmingen
 • Overheid moet flexibel zijn na Brexit
 • ING: dit is de Brexit-impact per sector
 • Uri Geller houdt Brexit tegen

Extra parkeerplaatsen en personeel: de Rotterdamse haven lijkt (bijna) klaar voor de brexit

Trouw – Nog altijd is niet duidelijk hoe de brexit eruitziet en wanneer die ingaat. Wordt het 12 april? 22 mei? Wordt het een harde brexit? Hoe dan ook, de Nederlandse instanties die in en rond de Rotterdamse haven betrokken zijn bij, of toezien op de import en export van goederen zeggen er grotendeels klaar voor te zijn.

Geregeld is hoe bedrijven die na de brexit spullen naar Engeland willen exporteren hun zaken moeten afhandelen. Ze moeten zich melden bij Portbase, een dochteronderneming van de Rotterdamse en de Amsterdamse haven. Die zamelt al jaren informatie in over de inhoud van zeecontainers die Nederland binnenkomen of uitgaan. Portbase weet wat er in containers zit, waar die spullen vandaan komen en waar ze naar toegaan. Ontbreken die gegevens, dan komt een container Nederland niet in.

Lees hier het hele artikel op trouw.nl.

Internationale media doen verslag van Brexit voorbereidingen in haven Rotterdam

Port of Rotterdam – Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie komt zeer dichtbij. Reeds vele maanden is Havenbedrijf Rotterdam bezig met het vergroten van bewustwording bij burgers en bedrijven over de gevolgen van Brexit.

Ofschoon de EU het VK een kortstondig uitstel heeft gegeven, is een no-deal Brexit nog steeds mogelijk.

Havenbedrijf Rotterdam blijft voorbereidingen treffen om het goederenvervoer via de Rotterdamse haven zo soepel mogelijk te laten verlopen, ook na de Brexit. Om te tonen dat de haven van Rotterdam zo goed als mogelijk is voorbereid op Brexit, heeft het Havenbedrijf op 22 maart 2019 journalisten uit binnen- en buitenland uitgenodigd voor een persreis. De belangstelling voor deze persreis was overweldigend.

Bekijk het verslag van de persreis hier.

 

Hoe de Rotterdamse haven zich voorbereidt op de Brexit

Nu.nl – Als de Brexit in april of mei daadwerkelijk achter de rug is, is de Rotterdamse haven ineens de buitengrens van de Europese Unie. Dat betekent dat er douanecontrole nodig is om goederen die van Rotterdam naar het Verenigd Koninkrijk worden verscheept te controleren. Een verhaal over hoe de haven die overgang zo soepel mogelijk probeert te laten verlopen.

Een paar seconden. Zo veel tijd kost het vrachtwagenchauffeurs nu om zich in de Rotterdamse haven te melden en mee te kunnen met de veerboot naar het Verenigd Koninkrijk. Ze rijden tot aan de poort van de veerdienst, vertellen wie ze zijn en kunnen vervolgens een paar tellen later simpel doorrijden.

Bij een ‘no deal-Brexit’ verandert dat. Het Verenigd Koninkrijk is dan geen onderdeel meer van de Europese Unie en de grens van de EU komt dan in de Rotterdamse haven te liggen. Dat brengt allerlei douaneverplichtingen met zich mee, waardoor de paar seconden die vrachthavens bij het binnenrijden van de haven moeten wachten ineens vijf tot tien minuten worden.

Lees het hele artikel op nu.nl.

Brexit persreis 22 maart 2019

Port of Rotterdam – Het Havenbedrijf Rotterdam heeft op 22 maart 2019 journalisten uit binnen- en buitenland uitgenodigd voor een persreis. De belangstelling voor deze persreis was overweldigend.

Bekijk hier de video.

Neem even 5 minuten de tijd…

en lees de privacy verklaring die van toepassing is op deze website. Klik op 'privacy instellingen' om uw toestemmingen voor deze website te bekijken en in te stellen.

Lees onze privacy verklaring hier