VK publiceert definitief Border Target Operating Model

Get Ready for Brexit – Het VK heeft op 29 augustus 2023 de definitieve versie van het Border Target Operating Model gepubliceerd. Hierin schetsen de Britten hoe zij vorm willen geven aan een eigen grenscontrolesystem.

In het nieuwe TOM staan importeisen voor veel planten/plantaardige producten, dieren/dierlijke producten en levensmiddelen. Het is de bedoeling dat iedereen die door VK als medium risico geclassificeerde zendingen exporteert naar het VK de in het TOM aangekondigde werkwijze per 31 januari 2024 hanteert. De Britse overheid zal daarop handhaven. Het originele gepubliceerde document staat op de website van DEFRA.

Analyse impact

Experts van de verschillende betrokken Nederlandse toezichthouders hebben naar verwachting enkele dagen tijd nodig om te analyseren wat de impact van het TOM voor Nederlandse ondernemers  en overheidsdiensten zal zijn. Het is de bedoeling om binnen enkele dagen tot een meer gedetailleerde eerste beoordeling te komen van de wijzigingen. Zodra hier meer inzicht in is, bericht Get Ready for Brexit daarover richting alle geïnteresseerden.

In de NVWA-Exportassistent zijn altijd de op dat moment geldende importregels voor het betreffende land na te lezen. Die informatie wordt naar aanleiding van deze VK publicatie zo snel mogelijk geactualiseerd.