Zo gaat u ook na het TOM soepel door de haven

De nieuwe Britse regels in het Border Target Operating Model (TOM) voor de invoer van fytosanitaire en veterinaire lading hebben relatief weinig gevolgen voor soepel vervoer door de Nederlandse havens. Er zijn wel een paar belangrijke punten om op te letten! Dat geldt ook voor toegang tot het Verenigd Koninkrijk (VK).

Get Ready for Brexit

Uiteraard geldt voor ongestoord vervoer door de Nederlandse havens onverminderd de Get Ready for Brexit ketenoplossing. Sinds de Brexit stellen alle Nederlandse ferryterminals en shortsea-terminals deelname hieraan verplicht.Vervoerders, expediteurs, importeurs, exporteurs en chauffeurs: iedereen heeft een taak. Zonder digitaal voorgemelde douanedocumenten kan lading de terminal niet op en af. Geen document, geen vervoer!

Extra voor fytosanitaire en veterinaire lading

Fytosanitaire en veterinaire lading met een voor het VK medium of hoog risico is vanaf 31 oktober 2023 certificaat-plichtig. Zonder fytosanitair of veterinair certificaat komen deze goederen het VK niet in. Lees hier meer om welke producten het gaat en hoe het keuringstraject voor certificering in Nederland in elkaar steekt.

In de Nederlandse havens vindt bij uitvoer géén controle plaats op de (digitale) aanwezigheid van een fytosanitair of veterinair certificaat. Het bedrijfsleven is zelf verantwoordelijk dat alles in orde is. Uiteraard moet voorafgaand aan vertrek wel een correcte uitvoeraangifte gebeuren. Steekproefsgewijs kan de Nederlandse Douane ladingcontroles uitvoeren.

Acties voor toegang tot het VK

Controle op de aanwezigheid van de juiste certificaten gebeurt wél aan Britse zijde. Voor toegang van certificaat-plichtige lading tot het VK is daarom voorafgaand aan vervoer al in Nederland tijdig actie nodig:

  1. Een reeds bestaande verplichting is het vóór aankomst in de Britse haven aanmelden van medium- en hoog-risico fytosanitaire en veterinaire lading in IPAFFS. Dit gebeurt door de importeur (of zijn vertegenwoordiger) in het VK. Nieuw is dat vanaf 31 oktober 2023 voor deze IPAFFS-melding ook het fytosanitair of veterinair certificaatnummer nodig is. Zorg dat uw partner in het VK daarvoor tijdig de juiste informatie heeft.
  2. [ Fytosanitair of veterinair certificaatnummer op de invoeraangifte? ]

Vanaf 31 januari 2024 gaat de Britse overheid binnenkomende fytosanitaire en veterinaire lading in de haven fysiek controleren in Border Control Posts (BCP’s). Voor hoog-risico producten zijn dit 100% controles, bij medium-risico producten gebeurt dat steekproefsgewijs (3% tot 5%). Lees hier meer over hoe u onnodige stops van laag-risico lading bij BCP’s voorkomt.

KCB-nummer groente en fruit op uitvoeraangifte in Nederland

Vanuit EU-regels is sinds 1 april 2022 voor export van groente en fruit vanuit Nederland naar het VK een kwaliteitskeuring nodig. Het nummer van het kwaliteitscertificaat dat de keurende KCB hierop afgeeft, moet u als exporteur vermelden op uw uitvoeraangifte. Zonder dit nummer stokt uw zending bij de Nederlandse Douane en is de lading dus niet via Portbase aan te melden bij de ferryterminal.