Wegwijs in keuringen en certificaten

Voor een groot aantal medium- en hoog-risico producten is vanaf 31 oktober 2023 voor invoer in het Verenigd Koninkrijk (VK) een fytosanitair of veterinair certificaat vereist. Zorg dat u tijdig klaar bent om uw lading hiervoor in Nederland te laten keuren. Zonder certificaat géén toegang tot het VK.

Laatste update
31 juli 2023 12:00

Veterinair

De lijst met door het VK als medium- of hoog risico bestempelde veterinaire producten vindt u hier. Per categorie leest u precies wat de Britse overheid van u verwacht.

Fytosanitair

Alle informatie over door het VK als medium- en hoog-risico beschouwde fytosanitaire producten vindt u op deze Britse lijst en op deze pagina’s van de NVWA en het Britse Defra.

Let op! Het VK kan de indeling van producten in een risicocategorie (laag, medium, hoog) tussentijds veranderen. Actuele informatie over de eisen die het VK stelt aan producten vindt u altijd in de NVWA-Exportassistent.  

Voor alle keuringen geldt dat aanvragen digitaal gebeurt via e-CertNL.