Wegwijs in keuringen en certificaten

Voor een groot aantal medium- en hoog-risico producten is sinds 31 januari 2024 voor invoer in het Verenigd Koninkrijk (VK) een fytosanitair of veterinair certificaat vereist. Uw lading moet u hiervoor vooraf in Nederland laten keuren. Zonder certificaat géén toegang tot het VK.

Laatste update
09 mei 2024 11:07

Veterinair

De lijst met door het VK als medium- of hoog risico bestempelde veterinaire producten vindt u hier. Per categorie leest u precies wat de Britse overheid van u verwacht.

Fytosanitair

Alle informatie over door het VK als medium- en hoog-risico beschouwde fytosanitaire producten vindt u op deze lijst.

Let op! Het VK kan de indeling van producten in een risicocategorie (laag, medium, hoog) tussentijds veranderen. Actuele informatie over de eisen die het VK stelt aan producten vindt u altijd in de NVWA-Exportassistent.  

Uitgebreide informatie over de procedures voor keuringen vindt u op de websites van de respectievelijke instanties. Voor alle keuringen geldt dat aanvragen digitaal gebeurt via e-CertNL.

Ook belangrijk voor exporteurs

  • Maak tijdig de keuze of u het keuringstraject zelf organiseert of uitbesteedt aan uw logistiek dienstverlener. Voor de logistiek dienstverlener pleit dat deze exact de regels kent en bekend is met alle procedures. Veelal kan de logistiek dienstverlener keuringen ook efficiënt laten bundelen. Voor fytosanitaire lading bestaat daarnaast de mogelijkheid om als bedrijf binnen strikte regels zelf te keuren. Dit Bedrijfscontrolesysteem vereist onder meer het opleiden van eigen fytosanitaire controlemedewerkers.
  • Voor alle veterinaire lading en voor fytosanitaire producten met een medium of hoog risico is vóór aankomst in het VK altijd een voormelding nodig in het Britse IPAFFS-systeem. Zorg dat de Britse importeur of zijn vertegenwoordiger hiervoor steeds tijdig de juiste informatie heeft. In de nieuwe situatie is voor laag-risico fytosanitaire lading géén voormelding in IPAFFS meer nodig.

Groente en fruit van laag naar medium risico

Het VK heeft de invoer van groente en fruit uit de EU in eerste instantie als laag risico bestempeld. Hiervoor is nu geen fytosanitair certificaat vereist. Inmiddels is op het Plant Health Information Portal een lijst gepubliceerd met groenten en fruit die waarschijnlijk alsnog als medium risico aangemerkt gaan worden. Dit zou betekenen dat voor deze producten vanaf 31 oktober 2024 een fytosanitair certificaat nodig is en inspectie zal plaatsvinden. Op de website van de NVWA is te volgen wat het VK hierover uiteindelijk beslist.

Kwaliteitskeuring groente en fruit

Let op! Voorafgaand aan de export van groente en fruit is nu al altijd een kwaliteitskeuring nodig. Dit is een bestaande eis vanuit de Europese Unie zelf. Het aanvragen van een kwaliteitskeuring loopt via e-CertNL en wordt uitgevoerd door de KCB. Het nummer van het KCB-kwaliteitscertificaat dat hieruit volgt, moet worden vermeld op de uitvoeraangifte aan de Douane. Lees hier meer