Veelgestelde vragen
Get Ready for Brexit

Onze veelgestelde vragen gaan over de Nederlandse havenoplossing voor Brexit en de gevolgen van de Brexit voor uw vervoer.

Vragen over Brexit?

Meest gestelde vragen van nu

De BAR in vogelvlucht
De BAR-bedrijfslevenregeling geeft een tegemoetkoming aan internationale ondernemers die door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) extra kosten hebben. Het gaat niet om omzetverlies, maar om kosten als opleidingen, voorlichtingscampagnes, ICT-aanpassingen, extern advies en tijdelijke inhuur van transportmaterieel. De regeling is opgesplitst in 2 delen: een deel voor gemaakte kosten (aanvragen kan t/m 31 maart 2023) en een deel voor nog te maken kosten (aanvragen niet meer mogelijk).

Informatie over de BAR en de hieronder vallende compensatieregelingen vindt u hier.

Tag: #BAR

Kijk hiervoor op de website van de RVO via: BAR: Tegemoetkoming gemaakte kosten (rvo.nl). 

Tag: #BAR

De sluitdatum voor de aanvraag reeds gemaakte kosten is 31 maart 2023 om 17:00.

Tag: #BAR

Kijk hiervoor op de website van de RVO via: BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten (rvo.nl).

Tag: #BAR

De sluitdatum voor de aanvraag nog te maken kosten was 13 januari 2023 om 17:00.

Tag: #BAR

Volg de volgende stappen om een aanvraag te doen:

 1. Ga naar mijn.rvo.nl
  1.  Tegemoetkoming nog te maken kosten (aanvragen niet meer mogelijk) of
  2.  Tegemoetkoming gemaakte kosten (sluit 31 maart 2023 17.00 uur)
 2.  Kies op deze pagina voor de knop ‘Subsidie aanvragen’. Bent u eerder al een aanvraag gestart? Ga dan naar ‘Aanvraag beheren’
 3.  Log in met eHerkenning. U gaat nu automatisch naar ‘Mijn dossier’
Tag: #BAR

Bij vragen kunnen bedrijven en organisaties bellen naar het algemene nummer van RVO: 088 042 42 42. U kunt ook via de email uw vraag indienen via het RVO-contactformulier. U krijgt dan binnen 3 werkdagen reactie.

De klantcontactmedewerkers van de RVO kunnen uw algemene vragen over de BAR-bedrijfslevenregeling beantwoorden.

Let op!

 • Bij inhoudelijke vragen wordt u via de email of een terugbelverzoek gekoppeld aan de RVO-collega’s van het BAR-Team.
 • Het contact zal niet direct met de beoordelaar zijn.

Meer informatie over contact opnemen rond de BAR-compensatieregelingen vindt u hier.

 

Tag: #BAR
 1. Voor de BAR compensatieregeling ‘Nog te maken kosten’ moet een aanvrager de offertes indienen (vóór 13 januari 2023) van de beoogde kosten die men voorziet te gaan maken voor activiteiten die plaatsvinden binnen de referentieperiode, namelijk van 1 november 2022 tot en met 1 juni 2023. Handig is om in de omschrijving van de offerte al aan te geven wanneer de activiteit plaatsvindt (geen vereiste, maar het maakt het beoordelen wel makkelijker). Tijdens de vaststelling van de subsidie is het belangrijk dat deze activiteiten al betaald zijn (dit zou dus na 1 juni kunnen zijn, maar wél voor de subsidievaststelling!).
 2. Wanneer de aanvraag wordt toegekend moet de aanvrager de kosten daadwerkelijk gaan maken.
 3. De aanvrager moet vóór 1 juni 2023 het subsidievaststellingsverzoek indienen. In dit verzoek vraagt RVO de aanvrager om, middels onder andere betaalbewijzen, te onderbouwen wat de werkelijke kosten van de activiteiten zijn geweest.
 4. Nadat RVO naar de onderbouwende stukken heeft gekeken en de subsidie heeft toegekend aan de aanvrager, zal RVO overgaan tot uitbetaling van de subsidie. Wanneer er binnen de gestelde deadline geen betaalbewijzen worden aangeleverd, maakt de ondernemer geen aanspraak meer op de subsidie en zal het subsidiebedrag op 0 worden vastgesteld. Het is ook mogelijk dat de RVO op basis van de aangeleverde stukken, de subsidie lager vaststelt dan in eerste instantie goedkeuring voor is gegeven. Dit gebeurt bijvoorbeeld indien maar een deel van de beoogde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

NB: de RVO werkt niet met een voorschot. De uitbetaling vindt pas plaats wanneer de vaststellingsverzoeken zijn beoordeeld.

Kijk voor meer informatie op de website van de RVO: BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten (rvo.nl).

Tag: #BAR

De ondernemer verklaart in de-minimisverklaring  dat zijn onderneming in het lopende belastingjaar en de twee jaren ervoor niet meer ‘staatssteun’ heeft ontvangen dan is toegestaan onder de Europese kaders. De maximale bedragen hiervoor zijn:

 • Landbouwsector: €20.000,- (Art. 3 lid 2 EU Verordening 1408/2013 jo. Verordening 316/2019)
 • Visserij & Aquacultuur: €30.000,- (Art. 3 lid 2 EU Verordening 717/2014)
 • Andere Onderneming €200.000,- (Art. 3 lid 2 EU Verordening 1407/2013)

Als de ondernemer in het lopende belastingjaar en de twee jaren ervoor wel steun heeft ontvangen maar nog niet boven het maximale bedrag kan hij alleen nog het resterende bedrag aan steun ontvangen.

Deze de-minimus verklaring is alleen van toepassing bij een aanvraag via de BAR-compensatieregeling “nog te maken kosten” voor de module 1:Voorlichtingscampagnes.

Tag: #BAR

Bij een aanvraag via de BAR-compensatieregeling ’reeds gemaakte kosten’ hoeft geen de-minimisverklaring worden aangeleverd.

Tag: #BAR

Nee, helaas niet. De BAR-compensatieregelingen dekken alleen kosten van derden ex. BTW. Hier vallen dus geen interne kosten onder, zoals loonkosten van eigen werknemers.
Let op! Onder Module 1: Voorlichtingscampagnes, zijn wel de kosten voor extern ingehuurd tijdelijk personeel subsidiabel.

Tag: #BAR

Zoek op onderwerp

Algemeen Brexit

Brexit Adjustment Reserve (BAR)-compensatieregeling

De BAR in vogelvlucht
De BAR-bedrijfslevenregeling geeft een tegemoetkoming aan internationale ondernemers die door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) extra kosten hebben. Het gaat niet om omzetverlies, maar om kosten als opleidingen, voorlichtingscampagnes, ICT-aanpassingen, extern advies en tijdelijke inhuur van transportmaterieel. De regeling is opgesplitst in 2 delen: een deel voor gemaakte kosten (aanvragen kan t/m 31 maart 2023) en een deel voor nog te maken kosten (aanvragen niet meer mogelijk).

Informatie over de BAR en de hieronder vallende compensatieregelingen vindt u hier.

Tag: #BAR
 • Lees hier de publicatie in de Staatscourant van de BAR-compensatieregeling voor de gemaakte Brexit-kosten van 1 januari 2018 tot 31 oktober 2022.
 • Lees hier de publicatie in de Staatscourant van de BAR-compensatieregeling voor de nog te maken Brexit-kosten van 1 november 2022 tot 1 juni 2023.
Tag: #BAR

Kijk hiervoor op de website van de RVO via: BAR: Tegemoetkoming gemaakte kosten (rvo.nl). 

Tag: #BAR

De sluitdatum voor de aanvraag reeds gemaakte kosten is 31 maart 2023 om 17:00.

Tag: #BAR

Kijk hiervoor op de website van de RVO via: BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten (rvo.nl).

Tag: #BAR

De sluitdatum voor de aanvraag nog te maken kosten was 13 januari 2023 om 17:00.

Tag: #BAR

De exacte informatie hierover vindt u onder artikel 1.3. lid 2 (daar staat een hele lijst met documenten en/of informatie die de aanvrager dient aan te leveren) in de:

Daarnaast wordt ook per module vermeld welke informatie/documenten (specifiek) nodig zijn.

Let op! Met terugwerkende kracht tot 1 november 2022 heeft de RVO het aanvragen van compensatie sterk vereenvoudigd. Lees hier meer

 

Tag: #BAR

Volg de volgende stappen om een aanvraag te doen:

 1. Ga naar mijn.rvo.nl
  1.  Tegemoetkoming nog te maken kosten (aanvragen niet meer mogelijk) of
  2.  Tegemoetkoming gemaakte kosten (sluit 31 maart 2023 17.00 uur)
 2.  Kies op deze pagina voor de knop ‘Subsidie aanvragen’. Bent u eerder al een aanvraag gestart? Ga dan naar ‘Aanvraag beheren’
 3.  Log in met eHerkenning. U gaat nu automatisch naar ‘Mijn dossier’
Tag: #BAR

Bij vragen kunnen bedrijven en organisaties bellen naar het algemene nummer van RVO: 088 042 42 42. U kunt ook via de email uw vraag indienen via het RVO-contactformulier. U krijgt dan binnen 3 werkdagen reactie.

De klantcontactmedewerkers van de RVO kunnen uw algemene vragen over de BAR-bedrijfslevenregeling beantwoorden.

Let op!

 • Bij inhoudelijke vragen wordt u via de email of een terugbelverzoek gekoppeld aan de RVO-collega’s van het BAR-Team.
 • Het contact zal niet direct met de beoordelaar zijn.

Meer informatie over contact opnemen rond de BAR-compensatieregelingen vindt u hier.

 

Tag: #BAR

Nee, dat is niet zo. De regeling geeft aan dat bij een subsidieaanvraag minimaal moet worden aangeleverd:

 1. een kopie van de aangifte van de omzetbelasting over de jaren 2015 tot en met 2021 (die voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Wet op de omzetbelasting 1968)
 2. een kopie opgaaf intracommunautaire prestaties over de jaren 2015 tot en met 2021 (die voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Algemene Douanewet)

Ook echter bedrijven die deze documenten hebben van het jaar 2016 of later, komen in aanmerking voor vergoeding. De documenten dienen te worden aangeleverd om de bestaande handelsrelatie aan te tonen en te toetsen.  

Tag: #BAR

De aanvragen worden op volgorde van aanvraagdatum behandeld. Wees er daarom snel bij.

Tag: #BAR

Als een opleiding expliciet gericht is op het VK, kan deze niet vanuit het BAR EU-handelsprogramma gefaciliteerd worden. Is de opleiding gericht op een combinatie van VK en andere markten, dan biedt het BAR EU-handelsprogramma wel mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met de RVO.

Tag: #BAR

Nee, dat kan niet. Dit zijn geen kosten die onder de subsidiabele activiteiten of kosten vallen. Dit geldt overigens wel voor de gevolgde opleiding fytosanitaire controlemedewerker en de opfriscursus die men hiervoor gaat krijgen.

Tag: #BAR

In de publicatie van de BAR-regelingen in de Staatscourant worden de subsidiabele kosten van producten benoemd bij de modules voor aanpassing van ICT-infrastructuur en bij transportondernemingen. Of de kosten van deze producten als subsidiabel worden gezien, hangt af van de regeling en de module. Zo wordt er bij hoofdstuk 4 (aanpassing van ICT-infrastructuur), artikel 4.5 omschreven wat subsidiabele kosten zijn. Hier wordt omschreven dat de kosten voor de aanschaf van producten hieronder vallen, mits deze noodzakelijk zijn voor douaneaangiften. Als dit het geval is, worden deze producten gezien als subsidiabel.

Voor de volledigheid vindt u hieronder de:

Tag: #BAR
 1. Voor de BAR compensatieregeling ‘Nog te maken kosten’ moet een aanvrager de offertes indienen (vóór 13 januari 2023) van de beoogde kosten die men voorziet te gaan maken voor activiteiten die plaatsvinden binnen de referentieperiode, namelijk van 1 november 2022 tot en met 1 juni 2023. Handig is om in de omschrijving van de offerte al aan te geven wanneer de activiteit plaatsvindt (geen vereiste, maar het maakt het beoordelen wel makkelijker). Tijdens de vaststelling van de subsidie is het belangrijk dat deze activiteiten al betaald zijn (dit zou dus na 1 juni kunnen zijn, maar wél voor de subsidievaststelling!).
 2. Wanneer de aanvraag wordt toegekend moet de aanvrager de kosten daadwerkelijk gaan maken.
 3. De aanvrager moet vóór 1 juni 2023 het subsidievaststellingsverzoek indienen. In dit verzoek vraagt RVO de aanvrager om, middels onder andere betaalbewijzen, te onderbouwen wat de werkelijke kosten van de activiteiten zijn geweest.
 4. Nadat RVO naar de onderbouwende stukken heeft gekeken en de subsidie heeft toegekend aan de aanvrager, zal RVO overgaan tot uitbetaling van de subsidie. Wanneer er binnen de gestelde deadline geen betaalbewijzen worden aangeleverd, maakt de ondernemer geen aanspraak meer op de subsidie en zal het subsidiebedrag op 0 worden vastgesteld. Het is ook mogelijk dat de RVO op basis van de aangeleverde stukken, de subsidie lager vaststelt dan in eerste instantie goedkeuring voor is gegeven. Dit gebeurt bijvoorbeeld indien maar een deel van de beoogde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

NB: de RVO werkt niet met een voorschot. De uitbetaling vindt pas plaats wanneer de vaststellingsverzoeken zijn beoordeeld.

Kijk voor meer informatie op de website van de RVO: BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten (rvo.nl).

Tag: #BAR

De ondernemer verklaart in de-minimisverklaring  dat zijn onderneming in het lopende belastingjaar en de twee jaren ervoor niet meer ‘staatssteun’ heeft ontvangen dan is toegestaan onder de Europese kaders. De maximale bedragen hiervoor zijn:

 • Landbouwsector: €20.000,- (Art. 3 lid 2 EU Verordening 1408/2013 jo. Verordening 316/2019)
 • Visserij & Aquacultuur: €30.000,- (Art. 3 lid 2 EU Verordening 717/2014)
 • Andere Onderneming €200.000,- (Art. 3 lid 2 EU Verordening 1407/2013)

Als de ondernemer in het lopende belastingjaar en de twee jaren ervoor wel steun heeft ontvangen maar nog niet boven het maximale bedrag kan hij alleen nog het resterende bedrag aan steun ontvangen.

Deze de-minimus verklaring is alleen van toepassing bij een aanvraag via de BAR-compensatieregeling “nog te maken kosten” voor de module 1:Voorlichtingscampagnes.

Tag: #BAR

Bij een aanvraag via de BAR-compensatieregeling ’reeds gemaakte kosten’ hoeft geen de-minimisverklaring worden aangeleverd.

Tag: #BAR

Nee, helaas niet. De BAR-compensatieregelingen dekken alleen kosten van derden ex. BTW. Hier vallen dus geen interne kosten onder, zoals loonkosten van eigen werknemers.
Let op! Onder Module 1: Voorlichtingscampagnes, zijn wel de kosten voor extern ingehuurd tijdelijk personeel subsidiabel.

Tag: #BAR

Douane

Gevolgen Border Operating Model 2 (per 1 januari 2022)

NVWA

Voormelden douanedocument bij terminal

Toegang terminal

Portbase

Nederlandse havenoplossing