Veelgestelde vragen
Get Ready for Brexit

Onze veelgestelde vragen gaan over de Nederlandse havenoplossing voor Brexit en de gevolgen van de Brexit voor uw vervoer.

Vragen over Brexit?

Meest gestelde vragen van nu

Alle informatie over de Brexit Adjustment Reserve (BAR) en de hieronder vallende compensatieregelingen vindt u hier.

Tag: #BAR

Kijk hiervoor op de website van de RVO via: BAR: Tegemoetkoming gemaakte kosten (rvo.nl).

Tag: #BAR

De sluitdatum voor de aanvraag reeds gemaakte kosten is 31 maart 2023 om 17:00.

Tag: #BAR

Kijk hiervoor op de website van de RVO via: BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten (rvo.nl).

Tag: #BAR

De sluitdatum voor de aanvraag nog te maken kosten is 13 december 2022 om 17:00.

Tag: #BAR

Bij vragen kunnen bedrijven en organisaties bellen naar het algemene nummer van RVO: 088 042 42 42. U kunt ook via de email uw vraag indienen via het RVO-contactformulier. U krijgt dan binnen 3 werkdagen reactie.

De klantcontact medewerkers van de RVO kunnen uw algemene vragen over de BAR-bedrijfslevenregeling beantwoorden. Let op!

  • Bij inhoudelijke vragen wordt u via de email of een terugbelverzoek gekoppeld aan de RVO-collega’s van het BAR-Team.
  • Het contact zal niet direct met de beoordelaar zijn.

Meer informatie over contact opnemen rond de BAR-compensatieregelingen vindt u hier.

 

Tag: #BAR

Zoek op onderwerp

Algemeen Brexit

Brexit Adjustment Reserve (BAR)-compensatieregeling

Alle informatie over de Brexit Adjustment Reserve (BAR) en de hieronder vallende compensatieregelingen vindt u hier.

Tag: #BAR
  • Lees hier de publicatie in de Staatscourant van de BAR-compensatieregeling voor de gemaakte Brexit-kosten van 1 januari 2018 tot 31 oktober 2022.
  • Lees hier de publicatie in de Staatscourant van de BAR-compensatieregeling voor de nog te maken Brexit-kosten van 1 november 2022 tot 1 juni 2023.
Tag: #BAR

Kijk hiervoor op de website van de RVO via: BAR: Tegemoetkoming gemaakte kosten (rvo.nl).

Tag: #BAR

De sluitdatum voor de aanvraag reeds gemaakte kosten is 31 maart 2023 om 17:00.

Tag: #BAR

Kijk hiervoor op de website van de RVO via: BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten (rvo.nl).

Tag: #BAR

De sluitdatum voor de aanvraag nog te maken kosten is 13 december 2022 om 17:00.

Tag: #BAR

De exacte informatie hierover vindt u onder artikel 1.3. lid 2 (daar staat een hele lijst met documenten en/of informatie die de aanvrager dient aan te leveren) in de

Daarnaast wordt ook per module vermeld welke informatie/documenten (specifiek) nodig zijn.

Tag: #BAR

Bij vragen kunnen bedrijven en organisaties bellen naar het algemene nummer van RVO: 088 042 42 42. U kunt ook via de email uw vraag indienen via het RVO-contactformulier. U krijgt dan binnen 3 werkdagen reactie.

De klantcontact medewerkers van de RVO kunnen uw algemene vragen over de BAR-bedrijfslevenregeling beantwoorden. Let op!

  • Bij inhoudelijke vragen wordt u via de email of een terugbelverzoek gekoppeld aan de RVO-collega’s van het BAR-Team.
  • Het contact zal niet direct met de beoordelaar zijn.

Meer informatie over contact opnemen rond de BAR-compensatieregelingen vindt u hier.

 

Tag: #BAR

Nee, dat is niet zo. De regeling geeft aan dat bij een subsidieaanvraag minimaal moet worden aangeleverd:

  1. een kopie van de aangifte van de omzetbelasting over de jaren 2015 tot en met 2021 (die voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Wet op de omzetbelasting 1968)
  2. een kopie opgaaf intracommunautaire prestaties over de jaren 2015 tot en met 2021 (die voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Algemene Douanewet)

Ook echter bedrijven die deze documenten hebben van het jaar 2016 of later, komen in aanmerking voor vergoeding. De documenten dienen te worden aangeleverd om de bestaande handelsrelatie aan te tonen en te toetsen.  

Tag: #BAR

De aanvragen worden op volgorde van aanvraagdatum behandeld. Wees er daarom snel bij.

Tag: #BAR

Als een opleiding expliciet gericht is op het VK, kan deze niet vanuit het BAR EU-handelsprogramma gefaciliteerd worden. Is de opleiding gericht op een combinatie van VK en andere markten dan biedt het BAR EU-handelsprogramma wel mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met de RVO.

Tag: #BAR

Nee, dat kan niet. Dit zijn geen kosten die onder de subsidiabele activiteiten of kosten vallen. Dit geldt overigens wel voor de gevolgde opleiding fytosanitaire controlemedewerker en de opfriscursus die men hiervoor gaat krijgen.

Tag: #BAR

In de publicatie van de BAR-regelingen in de Staatscourant worden de subsidiabele kosten van producten benoemd bij de modules voor aanpassing van ICT-infrastructuur en bij transportondernemingen. Of de kosten van deze producten als subsidiabel worden gezien, hangt af van de regeling en de module. Zo wordt er bij hoofdstuk 4 (aanpassing van ICT-infrastructuur), artikel 4.5 omschreven wat subsidiabele kosten zijn. Hier wordt omschreven dat de kosten voor de aanschaf van producten hieronder vallen, mits deze noodzakelijk zijn voor douaneaangiften. Als dit het geval is, worden deze producten gezien als subsidiabel.

Voor de volledigheid vindt u hieronder de:

Tag: #BAR

Meerdere bedrijven moeten de opleiding fytosanitaire controlemedewerker nog volgen. De kosten hiervan kunnen probleemloos onder de nog te maken kosten opgevoerd worden (rekening houdend met een maximum aantal van 10 personen).

Daarnaast worden medewerkers, die de opleiding in 2022 gevolgd hebben, geacht in 2023 een opfristraining te volgen. Ook deze nog te maken kosten voor de opfristraining kunnen opgevoerd worden bij ‘opleidingen’. Het maximum aantal personen van 10 blijft hier ook van toepassing.

Het is wel belangrijk dat de nog te maken kosten vallen binnen de referentieperiode van deze regeling; van 1 november 2022 tot en met 1 juni 2023.

Tag: #BAR

Douane

Gevolgen Border Operating Model 2 (per 1 januari 2022)

NVWA

Voormelden douanedocument bij terminal

Toegang terminal

Portbase

Nederlandse havenoplossing