Downloads Get Ready for Brexit

We nodigen initiatiefnemers en organisaties waar wij mee samenwerken van harte uit om de Get Ready for Brexit materialen te gebruiken in hun eigen communicatie-uitingen.  Zo benadrukken we onze onderlinge samenwerking in deze Nederlandse ketenoplossing voor Brexit!

Samen één verhaal, samen één beeld

Neem even 5 minuten de tijd…

en lees de privacy verklaring die van toepassing is op deze website. Klik op 'privacy instellingen' om uw toestemmingen voor deze website te bekijken en in te stellen.

Lees onze privacy verklaring hier