Pas uw logistieke keten aan op het BTOM

De stapsgewijze invoering in het Verenigd Koninkrijk (VK) van het Border Target Operating Model (BTOM) heeft ook gevolgen voor de uitvoering van de logistieke keten. Vertraging ligt op de loer. Lees hieronder hoe u nieuwe risico’s zo goed mogelijk voorblijft.

Tip 1: Houd rekening met langere doorlooptijden

Allereerst is het belangrijk om u te realiseren dat doorlooptijden voor in het VK certificaat-plichtige veterinaire en fytosanitaire lading nooit meer worden zoals vóór Brexit. Een last-minute bestelling ’s ochtends die ’s middags de ferry opgaat, behoort echt tot het verleden. Het in Nederland aanvragen en uitvoeren van een voor een certificaat benodigde keuring vraagt simpelweg tijd. Houd daar altijd goed rekening mee. Stel u tijdig op de hoogte van de doorlooptijd die de voor u relevante keuringsinstantie hanteert vanaf de aanvraag tot de uitvoering van een keuring.

Tip 2: Pas groupagevervoer aan op controlekans

Het VK heeft aangekondigd vanaf 30 april 2024 hoog-risico en medium-risico lading respectievelijk 100% en steekproefsgewijs te gaan controleren in Border Control Posts (BCPs) in de haven van aankomst. Met name voor groupagevervoer kan dit nieuwe logistieke keuzes noodzakelijk maken. Het in één trailer combineren van laag-, medium- en/of hoog-risico producten leidt mogelijk tot vervelende situaties. Bij selectie van een medium- en/of hoog-risico product voor inspectie staat ook de laag-risico lading stil. Maak daarom als logistieke dienstverlener en exporteur tijdig goede afspraken over hoe u de logistieke keten vanaf 30 april 2024 het beste inricht.

Tip 3: Word Trusted Trader of Authorised Operator

Onder strenge voorwaarden wil het VK bedrijven de mogelijkheid bieden om een Trusted Trader (veterinaire lading) of Authorised Operator (fytosanitaire lading) te worden. Eén van de voornaamste voordelen is dat eventuele inspecties van medium- en hoog-risico lading dan kunnen plaatsvinden op de plaats van aankomst. Een bezoek aan een BCP in de haven – met alle risico van vertraging – is in dat geval niet nodig. Voorafgaand aan een brede uitrol voert het VK zowel voor de Trusted Trader als de Autorised Operator eerst pilots uit. Meer informatie leest u in het Border Target Operating Model. Voor beide vereenvoudigingen is een van de voorwaarden dat u een eigen vestiging heeft in het VK.