Geen verdere invoercontroles op EU-goederen aan de Britse grens per 1 juli 2022

Britse ambassade – De Minister voor Brexit Opportunities en Government Efficiency heeft aangekondigd dat er dit jaar geen verdere invoercontroles worden ingevoerd op EU goederen. Dat betekent dat bedrijven nu kunnen stoppen met hun voorbereidingen voor de formaliteiten die in juli zouden worden ingevoerd. De Britse regering zal in de herft een Target Operating Model publiceren dat uiteen zal zetten hoe het nieuwe regime van invoercontroles eruit zal komen te zien. De herziene datum voor de invoering van deze controles is eind 2023.

Deze nieuwe aanpak zal zowel van toepassing zijn op goederen uit de EU als op goederen uit de rest van de wereld. Concreet zullen de volgende controles die gepland waren voor invoering vanaf juli 2022 nu niet worden ingevoerd:

  • De vereiste om verdere sanitaire en fytosanitaire (SPS) controles op EU-invoer die momenteel op bestemming worden gedaan te verplaatsen naar een grenscontrolepost (BCP)
  • Safety & Security verklaringen bij invoer uit de EU
  • Verdere gezondheidscertificering en SPS-controles voor invoer uit de EU
  • Verboden en beperkingen op de invoer van gekoeld vlees uit de EU

Het Border Operating Model zal worden bijgewerkt om dit weer te geven. De reeds ingevoerde controles blijven van kracht.

Voor meer informatie, zie hier de Written Ministerial Statement en lees hier het persbericht van de Britse overheid.