Doorvoer particuliere humanitaire hulpgoederen uit VK bestemd voor de Oekraïne tijdelijk vereenvoudigd (update)

douane.nl – Voor humanitaire hulpgoederen uit het Verenigd Koninkrijk die bestemd zijn voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, zijn de douaneformaliteiten in Nederland tijdelijk vereenvoudigd.

De goederen worden aangemerkt als ‘goederen zonder handelskarakter’, waardoor ze zonder vertraging door kunnen. Onder humanitaire hulpgoederen worden hulpgoederen in de breedste zin van het woord verstaan.

Mondelinge aangifte

Om dit mogelijk te maken, kan een mondelinge aangifte voor deze goederen worden gedaan. Daardoor kunnen de normale procedures voor in – en doorvoer voorlopig achterwege blijven. Wel kan voor zendingen met een waarde boven de € 1000,- een bewijsstuk worden gevraagd waaruit blijkt dat het om humanitaire hulpgoederen gaat. Dit kan zijn een verklaring van de degene die de aangifte doet of van wie de goederen zijn, waaruit blijkt dat de goederen ‘om niet’ ter beschikking worden gesteld aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne met een globale omschrijving ‘goederen’.

Aangifte in AGS ook mogelijk

Voor deze goederen kan ook invoeraangifte worden gedaan. Dit kan met vrijstelling van rechten. Vul de aangifte dan zo in:

  • Land van verzending: GB
  • Land van Oorsprong: GB
  • Goederencode: 9919 0000 60
  • Goedrenomschrijving: goederen ten bate van slachtoffers van rampen (Oekraïne)
  • Preferentiecode: 100

Vul géén bescheidcode in.

Lees hier het bericht op www.douane.nl.