Brexit: vanaf 1 januari 2022 nieuwe eisen voor export naar Groot-Brittannië

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – Het Border Operating Model zet uiteen hoe de nieuwe importvereisten in Groot-Brittannië na het vertrek uit de Europese Unie in 3 fases worden geïmplementeerd. Fase 1 begon op 1 januari 2021, met o.a. een certificeringsplicht voor ‘hoog risico’ landbouwgoederen. Op 1 januari 2022 gaat, na meerdere malen te zijn uitgesteld, fase 2 van start en vanaf 1 juli 2022 fase 3.

Lees hier het hele bericht.