Voorkom mismatches

De Nederlandse Douane keurt onjuist ingevulde invoeraangiften af. Er is dan sprake van een mismatch. In de praktijk gaat dit helaas vaak mis. Momenteel worden er maandelijks meer dan 50.000 fouten gemaakt in de nadere aangiften. Op deze pagina leest u de 2 belangrijkste oorzaken en oplossingen.

De risico’s

Wat zijn de risico’s voor u als indiener?

Risico 1

Langere statijden, opstoppingen/extra kosten bij het ophalen

Door de invoering van het Container Vrijgave Bericht plateau 1 mag lading (AGS) de Nederlandse terminal niet verlaten indien:

  1. B/L nummer op nadere aangifte niet overeenkomt met de B/L op de ATO
  2. Bruto gewicht op nadere aangifte hoger is dan bruto gewicht op de ATO
  3. Nadere aangifte ingediend wordt voor ATA schip

Risico 2

Onnodig uitzoekwerk

Het corrigeren van mismatches vraagt diepgravend uitzoekwerk door douanevragen en onnodig herstelwerk (voor alle schakels in de logistieke keten).

Risico 3

Financiële consequenties

Bij onvoldoende bewijs, loopt u als indiener het risico op het betalen van forse boetes en belastingnaheffingen.

Voorkom mismatches!

De twee meest voorkomende oorzaken én oplossingen

Oorzaak 1

Veel problemen met vak 40

Zo vult u vak 40 in

Zo doet u als aangever (douaneagent/importeur) dit in twee stappen goed:

Stap 1
Allereerst zet u in vak 40 de code van de voorafgaande regeling. Dit is altijd X-705.

Stap 2
Voor ferryvervoer:
 Achter X-705 vult u het zendingsnummer in (ook wel shipment number of consignment number genoemd). Dit nummer heeft de ferryoperator aangemaakt voor het vervoer van uw lading. De vervoerder die de overtocht boekt, moet dit zendingsnummer aan u melden.

Voor containervervoer: Achter X-705 vult u het nummer in van de Bill of Lading (B/L). Dit B/L-nummer krijgt u na de scheepsboeking rechtstreeks toegestuurd van de rederij/cargadoor of van degene die deze boeking heeft gedaan.

Iets anders invullen in vak 40 is onherroepelijk fout. Dit zorgt voor een mismatch en dus vertraging!

Een juist zendingsnummer of B/L-nummer herkennen

Voor ferryvervoer: een zendingsnummer bestaat uit 16 of 17 tekens (afhankelijk van de ferryoperator). De eerste 4 zijn letters ter herkenning van de ferryoperator. De 12 of 13 tekens hierna zijn het boekingsnummer, altijd eindigend met 001, 002 of een hoger opvolgend nummer. In vak 40 vult u dus bijvoorbeeld in: X-705 PONFHU12345678001

Voor containervervoer:  Een B/L-nummer heeft maximaal 17 tekens, waarvan doorgaans de eerste vier letters staan voor de SCAC-code van de rederij/cargadoor. In vak 40 vult u dus bijvoorbeeld in: X-705 ABCD0510098765431 ( X-705: de code van de voorafgaande regeling)

Door vanaf nu hierop in uw nadere aangiften extra alert te zijn, zorgt u dat uw lading ook na 1 oktober altijd snel verder kan. Als ondersteuning voor het juist indienen van nadere aangiften biedt de Douane u deze invulinstructie. Daarnaast is een apart infoblad  beschikbaar dat u stap voor stap mee door de douaneketen neemt. Raadpleeg deze hulpmiddelen zorgvuldig. Zo voorkomt u onnodige fouten.

Oorzaak 2

Invullen van het netto in plaats van het bruto gewicht

Voor ferryverkeer

In het ferryverkeer komt het regelmatig voor dat de vervoerder die de overtocht boekt aan u het gewicht doorgeeft dat staat op de Britse uitvoeraangifte. Dit is FOUT. De Britse uitvoeraangifte gaat uit van het nettogewicht. In de invoeraangifte vraagt de Nederlandse Douane echter om het bruto gewicht.