Waar vind ik informatie over de BAR-compensatieregelingen?

De BAR in vogelvlucht
De BAR-bedrijfslevenregeling geeft een tegemoetkoming aan internationale ondernemers die door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) extra kosten hebben. Het gaat niet om omzetverlies, maar om kosten als opleidingen, voorlichtingscampagnes, ICT-aanpassingen, extern advies en tijdelijke inhuur van transportmaterieel. De regeling is opgesplitst in 2 delen: een deel voor gemaakte kosten (aanvragen kan t/m 31 maart 2023) en een deel voor nog te maken kosten (aanvragen niet meer mogelijk).

Informatie over de BAR en de hieronder vallende compensatieregelingen vindt u hier.

Tag: #BAR