Is het mogelijk om kosten voor de opfristraining fytosanitaire controlemedewerker ook in te dienen voor de regeling ‘nog te maken kosten’? En zo ja, voor hoeveel personen?

Meerdere bedrijven moeten de opleiding fytosanitaire controlemedewerker nog volgen. De kosten hiervan kunnen probleemloos onder de nog te maken kosten opgevoerd worden (rekening houdend met een maximum aantal van 10 personen).

Daarnaast worden medewerkers, die de opleiding in 2022 gevolgd hebben, geacht in 2023 een opfristraining te volgen. Ook deze nog te maken kosten voor de opfristraining kunnen opgevoerd worden bij ‘opleidingen’. Het maximum aantal personen van 10 blijft hier ook van toepassing.

Het is wel belangrijk dat de nog te maken kosten vallen binnen de referentieperiode van deze regeling; van 1 november 2022 tot en met 1 juni 2023.

Komen de kosten voor aanschaf van hardware als keurkarren, inspectiematerialen en toebehoren (t.b.v. het bedrijfscontrolesysteem) in aanmerking voor vergoeding?

In de publicatie van de BAR-regelingen in de Staatscourant worden de subsidiabele kosten van producten benoemd bij de modules voor aanpassing van ICT-infrastructuur en bij transportondernemingen. Of de kosten van deze producten als subsidiabel worden gezien, hangt af van de regeling en de module. Zo wordt er bij hoofdstuk 4 (aanpassing van ICT-infrastructuur), artikel 4.5 omschreven wat subsidiabele kosten zijn. Hier wordt omschreven dat de kosten voor de aanschaf van producten hieronder vallen, mits deze noodzakelijk zijn voor douaneaangiften. Als dit het geval is, worden deze producten gezien als subsidiabel.

Voor de volledigheid vindt u hieronder de:

Meerdere bedrijven hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de Bedrijfserkenning. Is daar een vergoeding voor aan te vragen?

Nee, dat kan niet. Dit zijn geen kosten die onder de subsidiabele activiteiten of kosten vallen. Dit geldt overigens wel voor de gevolgde opleiding fytosanitaire controlemedewerker en de opfriscursus die men hiervoor gaat krijgen.

Kunnen kosten voor opleidingen gericht op zaken doen met het VK ook gefaciliteerd worden vanuit het BAR EU-handelsprogramma?

Als een opleiding expliciet gericht is op het VK, kan deze niet vanuit het BAR EU-handelsprogramma gefaciliteerd worden. Is de opleiding gericht op een combinatie van VK en andere markten dan biedt het BAR EU-handelsprogramma wel mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met de RVO.

In welke volgorde worden de aanvragen via de BAR-compensatieregelingen in behandeling genomen?

De aanvragen worden op volgorde van aanvraagdatum behandeld. Wees er daarom snel bij.

Komen alleen bedrijven die vanaf 2015 zaken doen met het VK in aanmerking voor vergoeding via de BAR-compensatieregelingen?

Nee, dat is niet zo. De regeling geeft aan dat bij een subsidieaanvraag minimaal moet worden aangeleverd:

  1. een kopie van de aangifte van de omzetbelasting over de jaren 2015 tot en met 2021 (die voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Wet op de omzetbelasting 1968)
  2. een kopie opgaaf intracommunautaire prestaties over de jaren 2015 tot en met 2021 (die voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Algemene Douanewet)

Ook echter bedrijven die deze documenten hebben van het jaar 2016 of later, komen in aanmerking voor vergoeding. De documenten dienen te worden aangeleverd om de bestaande handelsrelatie aan te tonen en te toetsen.  

Met wie kan ik contact opnemen als ik mij gedurende het aanvraagproces voor de BAR-compensatieregeling niet herken in de gestelde kaders of aanloop tegen vragen?

Bij vragen kunnen bedrijven en organisaties bellen naar het algemene nummer van RVO: 088 042 42 42. U kunt ook via de email uw vraag indienen via het RVO-contactformulier. U krijgt dan binnen 3 werkdagen reactie.

De klantcontact medewerkers van de RVO kunnen uw algemene vragen over de BAR-bedrijfslevenregeling beantwoorden. Let op!

  • Bij inhoudelijke vragen wordt u via de email of een terugbelverzoek gekoppeld aan de RVO-collega’s van het BAR-Team.
  • Het contact zal niet direct met de beoordelaar zijn.

Meer informatie over contact opnemen rond de BAR-compensatieregelingen vindt u hier.

 

Welke bewijslast moet ik aanleveren om gebruik te maken van de BAR-compensatieregelingen?

De exacte informatie hierover vindt u onder artikel 1.3. lid 2 (daar staat een hele lijst met documenten en/of informatie die de aanvrager dient aan te leveren) in de

Daarnaast wordt ook per module vermeld welke informatie/documenten (specifiek) nodig zijn.

Wat is de deadline voor het indienen van een aanvraag voor de BAR-compensatieregeling ‘nog te maken kosten’?

De sluitdatum voor de aanvraag nog te maken kosten is 13 december 2022 om 17:00.

Waar vind ik alle informatie over de BAR-compensatieregeling voor ‘nog te maken kosten’?

Kijk hiervoor op de website van de RVO via: BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten (rvo.nl).