Gezamenlijke flyeractie tijdens landelijke Brexit Actiedag

Portofrotterdam.comHavenbedrijf Rotterdam, Douane, Rijkswaterstaat en Portbase delen op de DFDS ferryterminal Get ready for Brexit-flyers uit aan vrachtwagenchauffeurs

Dinsdag 1 december is Brexit Actiedag. In de Nederlandse havens worden die dag flyers uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die lading vervoeren van en naar Britse havens. Rijkswaterstaat projecteert vanaf die dag de Get Ready for Brexit-boodschap op matrixborden boven snelwegen naar havens.

De gezamenlijke actie is bedoeld om chauffeurs en hun opdrachtgevers eraan te herinneren wat er in de Nederlandse havens verandert per 1 januari 2021 door het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Vanaf die datum moeten douanedocumenten altijd vooraf via het Port Community System van Portbase digitaal zijn aangemeld bij de shortsea- en ferryterminals. Zo niet, dan krijgt de chauffeur hier geen toegang. Deze aanpak geldt op alle ferry- en shortsea-terminals. Doel is om goederen ook na het verstrijken van de Brexit- overgangstermijn op 31 december altijd soepel door de Nederlandse havens te loodsen.

Havenbedrijf Rotterdam, Douane, Rijkswaterstaat en Portbase – vier van de totaal 29 samenwerkende partijen in de Get Ready for Brexit-campagne (www.getreadyforbrexit.eu) – waren op 1 december te gast op de DFDS ferryterminal. Onder toeziend oog van het blauwe Brexit-monster kregen chauffeurs informatie over wat er voor hen vanaf 1 januari 2021 verandert aan hun terminalbezoek. De flyer is opgesteld in acht talen en toont tevens aan naar welke tijdelijke parkeerplaats chauffeurs moeten rijden als hun douanedocumenten niet in orde zijn voor Brexit. Er zijn vijf bufferparkeerplaatsen in de haven van Rotterdam voor honderden vrachtwagens en één tijdelijke parkeerplaats in de haven van IJmuiden. Al deze tijdelijke locaties zijn voorzien van een omheining, verlichting, sanitaire voorzieningen en beveiliging. Ook is er voor elke ferryterminal een verkeerscirculatieplan opgesteld met het doel vertragingen zo veel als mogelijk te voorkomen.

Landelijke Brexit Actiedag
Alle Nederlandse terminals (ferry en shortsea) zijn 1 december gestart met het informeren van bezoekende chauffeurs. Deze groep wordt opgeroepen om niet te gaan rijden naar de haven voordat zij gecheckt hebben of alle vinkjes in Portbase op groen staan. Er is een aparte flyer voor shortsea-terminals en één voor ferryterminals. Bekijk hier een impressie van de activiteiten op de Nederlandse terminals:

 

 

 

Brexit: verlenging overgangsperiode van de baan; gevolgen Nederlandse havens direct na 31 december 2020

Portbase – Het VK heeft op 31 januari 2020 de EU verlaten. Vanaf dat moment geldt er een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor burgers en bedrijven uit de EU en het VK verandert er in deze periode vrijwel niets. Ze hebben tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe afspraken die de EU en het VK gaan maken over hun toekomstige relatie na 31 december 2020.

Overgangsperiode
De overgangsperiode had verlengd kunnen worden als beide partijen dit voor 1 juli 2020 overeen waren gekomen. De Britten hebben echter aangegeven dit niet te willen doen. Nu de termijn van 1 juli verstreken is kan de overgangsperiode niet meer onder het Terugtrekkingsakkoord worden verlengd.

Nieuwe relatie
Dit betekent dat er tot het najaar tijd is om afspraken over de nieuwe relatie tussen de EU en het VK te maken. De nieuwe afspraken moeten ingaan na de overgangsperiode die eindigt op 31 december 2020. Deze nieuwe afspraken moeten eerst worden goedgekeurd door de EU-landen, het Britse parlement en het Europese parlement. Als het niet lukt om afspraken te maken over een nieuwe handelsrelatie, dan vallen beide partijen aan het eind van de overgangsperiode terug op de regels van de Wereldhandelsorganisatie (o.a. hogere invoerrechten, regels voor productacceptatie). Op dit moment lopen de onderhandelingen stroef en op belangrijke dossiers liggen de inzichten van het VK en de EU nog ver uit elkaar. Beide partijen hebben toegezegd dat zij intensiever gaan onderhandelen.

Douaneformaliteiten per 1 januari 2021 een feit
Wat de uitkomsten van de onderhandelingen ook zullen worden, bedrijven krijgen altijd te maken met douaneformaliteiten. Ook als het wel tot een handelsrelatie komt. Kijk bijvoorbeeld naar landen als Noorwegen en Zwitserland. Daar zijn verregaande handelsrelaties mee en ook voor die landen gelden douaneformaliteiten zoals aangiften.
Na beëindiging van de huidige overgangsperiode is dus per 1 januari 2021 van en naar het Verenigd Koninkrijk géén vrij verkeer van goederen meer mogelijk. Dat geldt zowel voor de shortsea als voor de ferry. Bedrijven moeten zich voorbereiden op deze nieuwe werkelijkheid.

Kijk voor meer informatie op www.getreadyforbrexit.eu

Brexit een feit, via Portbase bent u goed voorbereid

Portbase.com – Nu de Brexit een feit is, onderhandelen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over een nieuwe handelsrelatie. Wat hiervan ook de uitkomst is: u krijgt altijd te maken met douaneformaliteiten. Na beëindiging van de huidige overgangsperiode is per 1 januari 2021 van en naar het Verenigd Koninkrijk géén vrij verkeer van goederen meer mogelijk. Dat geldt zowel voor de shortsea als voor de ferry.

U heeft zich geabonneerd op een of meerdere Portbase-services voor de ketenbrede ‘Get Ready for Brexit’ oplossing: Melding Import Documentatie, Melding Export Documentatie (inclusief Track & Trace Export) en/of Import Status. Door het gebruik ervan kunt u ook na 1 januari 2021 snel via de Nederlandse havens blijven vervoeren. Een aantal shortsea-terminals zet de services nu reeds in voor het vervoer van en naar andere landen buiten de EU.

Portbase Support
Vanzelfsprekend helpen wij u op weg om makkelijk en snel met onze Get Ready for Brexit-services aan de slag te gaan. Op onze Portbase Support pagina’s vindt u onder meer handige instructievideo’s, handleidingen en de antwoorden op veel gestelde vragen.

Meer Portbase-services na de Brexit
Portbase biedt nog meer services die uw douanezaken na de Brexit aanzienlijk vereenvoudigen. Bijvoorbeeld de service Melding Voedsel en Waren voor het aangeven van veterinaire lading. Deze is na de Brexit zowel te gebruiken voor het containervervoer als het transport van lading in trailers. Specifiek voor het containervervoer zijn beschikbaar de services Transitaangifte voor nadere aangiften, Inspectieportaal voor een compleet beeld van eventuele douanecontroles, Melding Domproc voor het gebruik van vereenvoudigde douaneregelingen en Ladinginformatie voor direct inzicht in de eigen Bills of Lading (B/L’s) aan boord van schepen. Nadere informatie over iedere service vindt u op de servicepagina’s op onze website. Daar kunt u zich ook direct opgeven voor deelname.

Marty van Pelt, Portbase : Ook na Brexit gaat lading snel via de Nederlandse havens

Cargomagazine – De aanstaande Brexit creëert voor de logistieke ketens tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk een nieuwe werkelijkheid. Immers, wat de uitkomst van de politieke onderhandelingen ook is: bij elke vorm van Brexit ontstaan in het short sea- en ferryverkeer douaneformaliteiten. In het geval van een no-deal Brexit zelfs al direct de volgende dag. Maar ook bij een zachtere Brexit zijn douaneformaliteiten in de nabije toekomst een vaststaand feit. Port Community System Portbase nam samen met gezichtsbepalende bedrijven uit de havengemeenschap in september 2018 de stap om een oplossing en werkwijze te ontwikkelen die een vlotte afhandeling van douaneformaliteiten en een snelle doorstroom via de Nederlandse havens verzekert.

Lees het volledige artikel in Cargo Magazine op pagina 32 klik hier

 

A2B-online: Klaar voor en met de Brexit

Nieuwsblad Transport – ‘ De grootste rollercoaster uit onze geschiedenis’. Zo karakteriseer sales director Barry van ’t Hof van VK-specialist A2B-online uit Moerdijk het jaar tot nu toe. Waar tot eind maart alle zeilen bijgezet moesten worden om op de vraagexplosie in te spelen, is het nu rust wat de klok slaat. Lees hier het hele artikel.

Kort uitstel Brexit verandert niets aan urgentie

Persbericht Portbase

Nederlandse havens: Zonder aanmelding geen vervoer van en naar Verenigd Koninkrijk

Samenwerkende organisaties in de Nederlandse havens maken zich zorgen over het aantal aanmeldingen van bedrijven die na Brexit goederen willen vervoeren via de Nederlandse havens. Ook met het korte uitstel tot en met 12 april blijft voorbereiding essentieel. De oplossing in de Nederlandse havens die ervoor zorgt dat lading ook na Brexit snel via Nederlandse havens vervoerd kan worden is gereed, maar bedrijven die afwachten met aanmelden bij Portbase lopen het risico de boot letterlijk te missen.

Bedrijven die goederen via de Nederlandse havens vervoeren van en naar het Verenigd Koninkrijk krijgen na Brexit te maken met douaneformaliteiten. De afhandeling van deze formaliteiten vindt geautomatiseerd plaats zodat tijdrovende handmatige controles voorkomen kunnen worden. Deze digitale grens werkt echter alleen als alle bedrijven in de keten hun verantwoordelijkheid nemen en de benodigde data delen. Een cruciale handeling in dit proces is het digitaal voormelden van douanedocumenten bij de terminals via Portbase. Zonder voormelding van de douanedocumenten komen vrachtwagens de terminals niet op en worden ze weggestuurd. Dit grijpt direct in op bedrijfsprocessen van terminals, importeurs, exporteurs en logistieke dienstverleners. Een woordvoerder namens de ferrymaatschappijen: “Aansluiten op Portbase is een must als je via de Nederlandse havens goederen wilt vervoeren. Doe je dat niet, dan kon je de terminal niet op en wordt de vervoerder met zijn goederen verwezen naar één van de noodparkeerplaatsen. Dat is voor niemand goed.”

Eigen verantwoordelijkheid

De afgelopen maanden hebben Portbase, de ferrymaatschappijen, belangenorganisaties FENEX, evofenedex en Transport en Logistiek Nederland, havenondernemersvereniging Deltalinqs, de short sea terminals, de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam en de Nederlandse Douane in binnen- en buitenland gecommuniceerd dat bedrijven niet moeten wachten tot het laatste moment om in actie te komen ter voorbereiding op Brexit. Mark Dijk, manager External Affairs van Havenbedrijf Rotterdam: “Het risico op een no-deal Brexit is, ook met het korte uitstel tot en met 12 april nog steeds aanwezig. Bedrijven die op dit moment nog geen actie hebben ondernomen, roepen wij op zich te melden bij Portbase. Goed voorbereid naar de haven komen is een eigen verantwoordelijkheid.”

Aanmeldingen

Portbase ziet het aantal aanmeldingen toenemen, maar het gewenste niveau is nog niet bereikt. Directeur Iwan van der Wolf: “De aanmeldingen van bedrijven die bekend zijn met de havenlogistieke processen, zoals douaneagenten en expediteurs, liggen op koers. Dat is goed nieuws. Onze zorg zit voornamelijk bij het vervoerende en verladende bedrijfsleven in binnen- en buitenland.” Bedrijven die zich nog niet hebben aangemeld doen er goed aan dit vóór 12 april 2019 alsnog te doen, om in het geval van een no-deal Brexit gebruik te kunnen maken van de digitale grens in de Nederlandse havens.

Ga naar portbase.com/brexit om te lezen welke havenoplossing Portbase heeft voor de Brexit.

‘Je moet er niet aan denken dat deze vrachtwagens straks allemaal stilstaan’

AD – Een repportage. Een Nederlands systeem moet zorgen dat vrachtwagens ook na de brexit soepel met de ferry van en naar Engeland kunnen varen. Buitenlandministers Blok en Kaag namen poolshoogte in de Rotterdamse haven. ,,De chauffeurs hebben allemaal haast hè?’’

Lees het hele nieuwsbericht op ad.nl.

Foto’s ministers Blok en Kaag bij DFDS

Rijksoverheid – Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) bezochten woensdag 13 maart de ferryterminal van DFDS in Vlaardingen. Dat is een belangrijke hub voor handel met het Verenigd Koninkrijk. Blok en Kaag kwamen naar Vlaardingen om het zogenoemde Portbasesysteem voor Nederlandse havens en ferries te bekijken, en transporteurs op te roepen zich verder voor te bereiden op de Brexit.

Lees het verslag op rijksoverheid.nl.

 

Minister Kaag: Nederland is goed voorbereid op no deal-brexit

RTL – Ministers Stef Blok en Sigrid Kaag hebben transporteurs opnieuw opgeroepen om zich voor te bereiden op de brexit. Blok en Kaag deden dat bij de ferryterminal van DFDS Seaways in Vlaardingen.

De ministers, verantwoordelijk voor Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, waren in Vlaardingen om het zogenoemde Portbasesysteem voor Nederlandse havens en ferries te bekijken.

Het Portbasesysteem moet ervoor zorgen dat lading ook na de brexit snel en gemakkelijk via Nederlandse havens vervoerd kan worden. Het systeem is ontwikkeld door ferrymaatschappijen, belangenclubs en de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam, met advies van de douane.

Lees hier het hele artikel op rtlnieuws.nl.

‘Files bij ferryterminals na Brexit zijn helemaal niet nodig’

Nieuwsblad Transport – Het schrikbeeld na de Brexit is lange files met vrachtwagens bij de ferry- en shortseaterminals. Die keten krijgt voor het eerst te maken met de afhandeling van verplichte douaneformaliteiten. Marty van Pelt zorgt namens Portbase dat dat proces efficiënt kan verlopen. Maar dan moeten wel alle betrokken partijen zich nu al bij Portbase aansluiten. Lees het hele artikel op nieuwsbladtransport.nl.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om het gedrag van bezoekers in kaart te brengen, te analyseren en de gebruikerservaring te verbeteren. Klik op 'voorkeuren aanpassen' om uw toestemmingen voor deze website te bekijken en in te stellen.

Lees onze privacy verklaring hier | Sluiten
Voorkeuren aanpassen