Worden interne kosten, zoals uren van sales-, IT- en operationele teams die aan de Brexit hebben gewerkt ook als subsidiabel gezien?

Nee, helaas niet. De BAR-compensatieregelingen dekken alleen kosten van derden ex. BTW. Hier vallen dus geen interne kosten onder, zoals loonkosten van eigen werknemers.
Let op! Onder Module 1: Voorlichtingscampagnes, zijn wel de kosten voor extern ingehuurd tijdelijk personeel subsidiabel.

Tag: #BAR