Welke bewijslast moet ik aanleveren om gebruik te maken van de BAR-compensatieregelingen?

De exacte informatie hierover vindt u onder artikel 1.3. lid 2 (daar staat een hele lijst met documenten en/of informatie die de aanvrager dient aan te leveren) in de

Daarnaast wordt ook per module vermeld welke informatie/documenten (specifiek) nodig zijn.

Tag: #BAR