Wat doet de werkgroep?

De werkgroep kijkt op dit moment of het bestaande geautomatiseerde proces voor het deep sea containervervoer ook voor het ferryvervoer mogelijk is. De processen zijn op specifieke punten verschillend. We kijken bijvoorbeeld naar de gevolgen voor de keten, welke knelpunten we zien, wie welk knelpunt oppakt. We maken afspraken over aanpassingen (bijv. wie doet welke melding op welk moment) in de keten en bij onduidelijkheden in het proces lossen we dit gezamenlijk op. De samenwerking moet leiden tot een geautomatiseerd (IT) proces en afsprakenstelsel gericht op het ferryvervoer.

Neem even 5 minuten de tijd…

en lees de privacy verklaring die van toepassing is op deze website. Klik op 'privacy instellingen' om uw toestemmingen voor deze website te bekijken en in te stellen.

Lees onze privacy verklaring hier