Wat als de Brexit wordt uitgesteld of helemaal niet doorgaat?

Als Brexit wordt uitgesteld, verandert er niets aan de situatie. Dan zullen er in de toekomst alsnog douaneformaliteiten ontstaan bij import en export van en naar het VK. De aansluitkosten moeten bedrijven zien als een no-regretmaatregel, want douaneformaliteiten gaan hoe dan ook een rol spelen, nu of in de toekomst. Als Brexit helemaal niet meer doorgaat, heeft Portbase de activiteiten die horen bij het aanmeldproces wel uitgevoerd en zijn de kosten dus gemaakt.

Neem even 5 minuten de tijd…

en lees de privacy verklaring die van toepassing is op deze website. Klik op 'privacy instellingen' om uw toestemmingen voor deze website te bekijken en in te stellen.

Lees onze privacy verklaring hier