Waarom wordt er beperkt tot het MKB bij de subsidiemodules ‘digitalisering 1’ en ‘externe consultancy’? Ook niet-MKB-bedrijven hebben deze kosten gemaakt.

Deze kosten (van digitalisering/ICT 1 en externe consultancy) beperkten zich alleen tot het MKB bij de tegemoetkoming nog te maken kosten. Bij de tegemoetkoming gemaakte kosten niet, daar is het wél mogelijk voor niet-MKB bedrijven om in aanmerking te komen.