Hoe moet ik handelen met uit het Verenigd Koninkrijk terugkerende lege emballage geschikt voor herhaald gebruik?

Bekijk het Get Ready for Brexit infoblad over terugkerende lege verpakkingen en emballage uit het VK voor verdere toelichting.

Wat is de werkwijze bij doorgaande NCTS documenten bij binnenkomst over zee?

Lees hier de toelichting van de Douane. (Antwoord gecheckt bij Douane februari 2022)

Hoe werkt een voormelding bij de terminal via Melding Import Documentatie en Melding Export Documentatie bij TIR vervoer?

Lees hier het antwoord van de Douane. (Antwoord gecheckt bij Douane februari 2022)

Wat zijn de actuele landcodes voor het Verenigd Koninkrijk die ik gebruik in een invoer- en uitvoeraangifte?

De EU heeft nieuwe richtlijnen voor het gebruik van landcodes gepubliceerd. Lees hier de toelichting van de Douane. (Antwoord gecheckt bij Douane februari 2022)

Gelden er uitgebreide openingstijden in de avond voor keurpunten in Rotterdam?

De NVWA heeft de mogelijkheid tot dienstverlening in de avonden uitgebreid. Lees de toelichting van de NVWA.

Wat is / doet Portbase?

Portbase is in 2009 opgericht door Havenbedrijf Rotterdam en Port of Amsterdam en heeft de brede steun van het havenbedrijfsleven. Ambitie is om via één loket de logistieke ketens van de Nederlandse havens zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Portbase verbindt hiertoe alle partijen in de logistieke ketens van de Nederlandse havens. Via het Port Community System faciliteert Portbase datadeling tussen bedrijven en informatie-uitwisseling met overheden om sneller, efficiënter en tegen lagere kosten te kunnen werken. Samen met een groeiende community maakt Portbase het delen van data steeds waardevoller. Met als doel de Nederlandse havencommunity en daarmee de havens, de slimste van Europa te maken. Portbase is neutraal, van en voor de havencommunity en heeft geen winstoogmerk.

Hoe werkt de Nederlandse havenoplossing voor Brexit?

Om gebruik te maken van de ketenbrede oplossing voor  Brexit in de Nederlandse havens moeten  bedrijven samen met hun ketenpartners 5 stappen doorlopen. De ferry- en shortseaterminals hebben besloten dat zonder via Portbase voorgemelde douanedocumenten de chauffeur geen toegang krijgt en de lading dus niet mee kan. Alleen op deze manier gaat de ‘digitale grens’ werken en zorgt het voor de versnelling ten opzichte van tijdrovende handmatige controles.