Meerdere bedrijven hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de Bedrijfserkenning. Is daar een vergoeding voor aan te vragen?

Nee, dat kan niet. Dit zijn geen kosten die onder de subsidiabele activiteiten of kosten vallen. Dit geldt overigens wel voor de gevolgde opleiding fytosanitaire controlemedewerker en de opfriscursus die men hiervoor gaat krijgen.

Tag: #BAR