Komen alleen bedrijven die vanaf 2015 zaken doen met het VK in aanmerking voor vergoeding via de BAR-compensatieregelingen?

Nee, dat is niet zo. De regeling geeft aan dat bij een subsidieaanvraag minimaal moet worden aangeleverd:

  1. een kopie van de aangifte van de omzetbelasting over de jaren 2015 tot en met 2021 (die voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Wet op de omzetbelasting 1968)
  2. een kopie opgaaf intracommunautaire prestaties over de jaren 2015 tot en met 2021 (die voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Algemene Douanewet)

Ook echter bedrijven die deze documenten hebben van het jaar 2016 of later, komen in aanmerking voor vergoeding. De documenten dienen te worden aangeleverd om de bestaande handelsrelatie aan te tonen en te toetsen.  

Tag: #BAR