Is het mogelijk om kosten voor de opfristraining fytosanitaire controlemedewerker ook in te dienen voor de regeling ‘nog te maken kosten’? En zo ja, voor hoeveel personen?

Meerdere bedrijven moeten de opleiding fytosanitaire controlemedewerker nog volgen. De kosten hiervan kunnen probleemloos onder de nog te maken kosten opgevoerd worden (rekening houdend met een maximum aantal van 10 personen).

Daarnaast worden medewerkers, die de opleiding in 2022 gevolgd hebben, geacht in 2023 een opfristraining te volgen. Ook deze nog te maken kosten voor de opfristraining kunnen opgevoerd worden bij ‘opleidingen’. Het maximum aantal personen van 10 blijft hier ook van toepassing.

Het is wel belangrijk dat de nog te maken kosten vallen binnen de referentieperiode van deze regeling; van 1 november 2022 tot en met 1 juni 2023.

Tag: #BAR