Hoeveel aanvragen mag een getroffen bedrijf/organisatie voor de BAR in totaal doen?

Per BAR-compensatieregeling kan een bedrijf kan één aanvraag doen (voor één of soms meerdere subsidiemodules). In totaal kunnen er dus twee aanvragen worden gedaan; één voor de gemaakte kosten en één voor de nog te maken kosten.