Hoeveel aanvragen mag een getroffen bedrijf/organisatie per BAR-compensatieregeling indienen?

Het kan dat een onderneming – die valt binnen de doelgroep van deze subsidieregeling – in aanmerking komt voor subsidie op grond van meer dan één subsidiemodules. Een onderneming moet dan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) één aanvraag indienen waarmee subsidie wordt aangevraagd op grond van meerdere subsidiemodules.