Hoe verloopt het proces na het indienen van mijn aanvraag?

De beslistermijn/subsidievaststelling voor een aanvraag mag wettelijk, 22 weken duren. De aanvraagprocedure zou sneller kunnen verlopen, indien de aanvraag compleet is (of in ieder geval zo compleet mogelijk).