Is bij de aanvraag voor de BAR-compensatieregeling voor reeds gemaakte kosten een de-minimisverklaring nodig?

Bij een aanvraag via de BAR-compensatieregeling ’reeds gemaakte kosten’ hoeft geen de-minimisverklaring worden aangeleverd.

Tag: #BAR