Uitstel Brexit – statement Portbase

Portbase – Afgelopen nacht zijn het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) akkoord gegaan met een verlenging van de artikel 50 termijn tot uiterlijk 31 oktober 2019. Hiermee is de no deal situatie over twee dagen afgewend inclusief de nadelige gevolgen die daarmee samenhangen.

Wat betekent het uitstel voor de oplossing in de Nederlandse havens?

Portbase had de aanpassingen aan haar systeem op 29 maart klaar om de oplossing via de Nederlandse havens te faciliteren. Daar verandert dus niet zoveel. Het uitstel betekent wel meer tijd voor bedrijven om zich voor te bereiden en zich aan te sluiten. Die oproep zal vanuit de verschillende organisaties in de havens gedaan blijven worden. Er zijn nog veel (met name buitenlandse) bedrijven die zich aan moeten sluiten bij Portbase om na Brexit goederen via de Nederlandse havens te kunnen blijven vervoeren.

Welke data moeten goed in de gaten gehouden worden?

31 oktober is nu de nieuwe deadline. Dan kunnen er 3 zaken gebeuren:

  • Is er op 31 oktober (of wellicht al eerder) een deal dan gaat de overgangsperiode in, die loopt tot 31 december 2020. Tijdens deze periode blijven de EU-regels en -wetten in het Verenigd Koninkrijk nog gelden;
  • Als er op 31 oktober nog geen deal is, kan er een no-deal Brexit ontstaan waarmee het VK per direct zonder afspraken de EU verlaat;
  • Ten slotte kan er door de EU ook een nieuw uitstel verleend worden.

Een andere interessante datum is 1 juni. Als de Britten niet mee (willen) doen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23-26 mei, dan verlaat het VK de EU per 1 juni – met of zonder deal.

Wat moeten bedrijven nu gaan doen?

Er is meer tijd, maar de mogelijkheid van een no-deal Brexit blijft aanwezig. We raden bedrijven aan zich te blijven voorbereiden. 1 juni en 31 oktober zijn data waarop het nog steeds kan gebeuren dat het VK zonder deal de EU verlaat. Hierdoor blijft het noodzakelijk dat bedrijven tijdig voorbereid zijn.

Meer informatie? Kijk portbase.com.

Uitstel Brexit verandert niets aan noodzaak tot registratie via Portbase

Port of Rotterdam – In de nacht van 10 op 11 april zijn het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) akkoord gegaan met een verlenging van de Artikel 50 termijn tot uiterlijk 31 oktober 2019. Voorwaarde is wel dat het VK deelneemt aan de eerstvolgende Europese verkiezingen van 23 tot 26 mei 2019. Het VK mag vóór 31 oktober 2019 de EU verlaten indien de eerder gesloten uittredingsovereenkomst geaccepteerd wordt door het Britse Lagerhuis. Havenbedrijf roept bedrijven in logistieke keten op om zich vóór 1 juni aan te sluiten op Portbase.

Lees het hele nieuwsbericht op portofrotterdam.com.

Akkoord over brexit-uitstel van zes maanden: ‘Verspil deze tijd niet’

Na een urenlange top in Brussel zijn de EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk het eens geworden over een nieuwe brexit-datum. Voor 31 oktober moet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zijn geregeld.

Er werd door de 27 EU-leiders tot aan het begin van de nacht vergaderd over de nieuwe datum. Een paar uur later ging de Britse premier May akkoord met het voorstel.

Met het uitstel van zes maanden heeft May de uitkomst waarvoor ze naar Brussel kwam. Ze krijgt zo meer tijd om de brexit-deal door haar parlement te loodsen.

Lees het hele nieuwsbericht op nos.nl.

Wat is het Port Community Systeem van Portbase?

Portbase is een dochteronderneming van het Havenbedrijf van Rotterdam en Amsterdam. Het bedrijf is in 2002 opgericht met als doel de Nederlandse havens slimmer en efficiënter te maken. Portbase verbindt alle partijen in de haven digitaal met elkaar, zowel business-to-business als business-to-government. Portbase is neutraal en heeft geen winstoogmerk. De digitale infrastructuur wordt gefinancierd door de havenbedrijven. De kosten voor het gebruik worden deels doorbelast aan de gebruikers zijnde de bedrijven met het meeste voordeel.

Hoe werkt de ‘digitale grens’ van Portbase?

De ‘digitale grens’ via Portbase houdt in dat als alle partijen meedoen en zich houden aan de afspraken, de Douane niet handmatig hoeft te controleren of aan de douaneformaliteiten is voldaan. Het vervoer via de Nederlandse havens gaat hierdoor veel sneller. Partijen kunnen eenvoudiger voldoen aan de wettelijke douaneverplichtingen en weten van tevoren of de ‘slagboom’ aan de grens openstaat keten

Het concept van een ‘digitale grens’ is niet nieuw. Bij de deepsea containerterminals worden douaneformaliteiten al jaren via Portbase geautomatiseerd afgehandeld en werkt deze ‘digitale grens’ naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Alle informatie gaat voor de zending uit en er zijn geen vertragingen en files bij de terminals. De werkwijze in het deepsea containervervoer was de blauwdruk voor het programma voor ferry- en shortsea vervoer waarbij Portbase een centrale rol speelt.

Waarom zijn er aansluitkosten?

Aansluitkosten worden berekend omdat er een aantal stappen doorlopen moet worden om gebruik te maken van de ‘digitale grens’ via Portbase.

Portbase is een kostendekkende organisatie. Vanwege de inhuur van extra capaciteit om de stormloop aan aanmeldingen voor een mogelijke no-deal Brexit op te kunnen vangen, zijn de aansluitkosten tijdelijk verhoogd van € 249,50 naar € 499,-. Mocht er een langer uitstel van de Brexit komen (bijvoorbeeld bij een deal), dan wordt de extra inhuur afgeschaald en geldt weer het reguliere aansluittarief.

Kort uitstel Brexit verandert niets aan urgentie

Persbericht Portbase

Nederlandse havens: Zonder aanmelding geen vervoer van en naar Verenigd Koninkrijk

Samenwerkende organisaties in de Nederlandse havens maken zich zorgen over het aantal aanmeldingen van bedrijven die na Brexit goederen willen vervoeren via de Nederlandse havens. Ook met het korte uitstel tot en met 12 april blijft voorbereiding essentieel. De oplossing in de Nederlandse havens die ervoor zorgt dat lading ook na Brexit snel via Nederlandse havens vervoerd kan worden is gereed, maar bedrijven die afwachten met aanmelden bij Portbase lopen het risico de boot letterlijk te missen.

Bedrijven die goederen via de Nederlandse havens vervoeren van en naar het Verenigd Koninkrijk krijgen na Brexit te maken met douaneformaliteiten. De afhandeling van deze formaliteiten vindt geautomatiseerd plaats zodat tijdrovende handmatige controles voorkomen kunnen worden. Deze digitale grens werkt echter alleen als alle bedrijven in de keten hun verantwoordelijkheid nemen en de benodigde data delen. Een cruciale handeling in dit proces is het digitaal voormelden van douanedocumenten bij de terminals via Portbase. Zonder voormelding van de douanedocumenten komen vrachtwagens de terminals niet op en worden ze weggestuurd. Dit grijpt direct in op bedrijfsprocessen van terminals, importeurs, exporteurs en logistieke dienstverleners. Een woordvoerder namens de ferrymaatschappijen: “Aansluiten op Portbase is een must als je via de Nederlandse havens goederen wilt vervoeren. Doe je dat niet, dan kon je de terminal niet op en wordt de vervoerder met zijn goederen verwezen naar één van de noodparkeerplaatsen. Dat is voor niemand goed.”

Eigen verantwoordelijkheid

De afgelopen maanden hebben Portbase, de ferrymaatschappijen, belangenorganisaties FENEX, evofenedex en Transport en Logistiek Nederland, havenondernemersvereniging Deltalinqs, de short sea terminals, de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam en de Nederlandse Douane in binnen- en buitenland gecommuniceerd dat bedrijven niet moeten wachten tot het laatste moment om in actie te komen ter voorbereiding op Brexit. Mark Dijk, manager External Affairs van Havenbedrijf Rotterdam: “Het risico op een no-deal Brexit is, ook met het korte uitstel tot en met 12 april nog steeds aanwezig. Bedrijven die op dit moment nog geen actie hebben ondernomen, roepen wij op zich te melden bij Portbase. Goed voorbereid naar de haven komen is een eigen verantwoordelijkheid.”

Aanmeldingen

Portbase ziet het aantal aanmeldingen toenemen, maar het gewenste niveau is nog niet bereikt. Directeur Iwan van der Wolf: “De aanmeldingen van bedrijven die bekend zijn met de havenlogistieke processen, zoals douaneagenten en expediteurs, liggen op koers. Dat is goed nieuws. Onze zorg zit voornamelijk bij het vervoerende en verladende bedrijfsleven in binnen- en buitenland.” Bedrijven die zich nog niet hebben aangemeld doen er goed aan dit vóór 12 april 2019 alsnog te doen, om in het geval van een no-deal Brexit gebruik te kunnen maken van de digitale grens in de Nederlandse havens.

Ga naar portbase.com/brexit om te lezen welke havenoplossing Portbase heeft voor de Brexit.

Veel kleine transporteurs niet klaar voor Brexit

Maritiem Nederland – Zoals het er nu naar uitziet verlaat het Verenigd Koninkrijk op 12 april de Europese Unie. Veel kleine transporteurs zijn nog niet voorbereid op de Brexit, zegt Portbase-directeur Iwan van der Wolf. De haven van Rotterdam doet er alles aan om de goederenstroom op gang te houden.

Lees het hele nieuwsbericht op maritiemnederland.com.

Waar vind ik Portbase op internet?

Ga naar www.pcs.portbase.com. Log in met de ontvangen inloggegevens.

Hoe voorkom ik dat ik voor een dichte slagboom sta op de terminal?

Controleer voor vertrek via Portbase de status van uw douanedocumenten op de terminal via de service Import Status of het Track & Trace Export-scherm van de service Melding Export Documentatie. Registreer u voor deze services via www.portbase.com/services/import-status en www.portbase.com/services/melding-export-documentatie.

Neem even 5 minuten de tijd…

en lees de privacy verklaring die van toepassing is op deze website. Klik op 'privacy instellingen' om uw toestemmingen voor deze website te bekijken en in te stellen.

Lees onze privacy verklaring hier