Verzoek om overgangsperiode Brexit te verlengen

Tln.nl – Gezien de stroeve onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) over de toekomstige (handels)relatie, heeft TLN samen met zes andere ondernemersorganisaties in Europa voorgesteld de huidige overgangsperiode, die vooralsnog eindigt op 31 december 2020, te verlengen.

Samen met FNTR (Frankrijk), BGL (Duitsland), NLA (Nordics), FEBETRA (België), ZMPD (Polen) en FinMobility (Finland) heeft TLN zijn zorgen geuit aan het adres van de onderhandelingsdelegatie. De transport- en logistieke sector heeft allereerst duidelijkheid en vervolgens tijd nodig om zich gedegen voor te kunnen bereiden op de nieuwe (handels)relatie tussen het VK en de EU. De moeizame dialoog tussen het VK en de EU doet echter vrezen dat die gewenste duidelijkheid er niet snel komt, waardoor een ‘no deal’ een steeds reëler scenario wordt.

Negatieve impact
Zo’n ‘no deal’, het resultaat als de VK en EU er definitief niet uitkomen met elkaar, willen de zeven ondernemersorganisaties koste wat het kost voorkomen, vanwege de verwachte negatieve impact van dit resultaat op de sector. Corona, in combinatie met een mogelijke recessie, zet al een enorme druk op transport- en logistieke bedrijven. Een ‘no deal’ zou deze druk alleen maar doen laten toenemen. Onwenselijk, aldus de ondernemersorganisaties.

Vierde ronde
Het verzoek om de overgangsperiode te verlengen, valt net voor de belangrijke vierde ronde van de onderhandelingen tussen het VK en de EU. Inzet van de zeven ondernemersorganisaties is een verlenging van minimaal 1 maar liefst 2 jaar, om zo voldoende tijd te creëren voor een degelijk (handels)akkoord én een gedegen voorbereiding vanuit de sector.

peoples government

Britse volk heeft gesproken: Brexit op koers

Portbase – Bij de verkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk heeft de Conservatieve partij van Boris Johnson met vlag en wimpel een meerderheid behaald in het parlement. Verwachting is dat de Britse premier nu verder vaart zal maken met zijn Brexit-deal en die zal proberen zo snel mogelijk door het Lagerhuis te loodsen. Uiterlijk 31 januari 2020 verlaat het Verenigd Koninkrijk dan op een ordentelijke wijze de Europese Unie.

Wat betekent dit voor u?
Als de Brexit inderdaad via de afgesproken deal tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie plaatsvindt, verandert in het handelsverkeer voorlopig niets. Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode. Daarna worden in de Nederlandse havens douaneformaliteiten van kracht waarvoor u dan alsnog de Portbase-services nodig heeft.

Cruciale datum op 1 juli 2020
In de overgangsperiode is 1 juli 2020 een belangrijke datum. Voor die datum moeten de Britten laten weten of ze voor 31 december 2020 de nieuwe handelsrelatie rond denken te hebben. Het Verenigd Koninkrijk moet dan beslissen of ze de overgangsperiode willen verlengen met twee jaar.

Let op! No-deal Brexit niet uitgesloten
De recente geschiedenis heeft geleerd dat in dit dossier niets zeker is. Een no-deal Brexit blijft mogelijk, al is de kans hierop met deze uitslag afgenomen. Pas na ratificatie aan beide kanten kan een no deal worden uitgesloten. Door u nu voor te bereiden, voorkomt u het risico om na 31 januari in de haven stil te staan. Uw inspanning is nooit voor niets. Ook bij een deal gelden na een overgangsperiode in de havens douaneformaliteiten.

Afschalen Brexit maatregelen door Havenbedrijf Rotterdam

Op advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Havenbedrijf Rotterdam zijn No Deal Brexit voorbereidingsmaatregelen weer in de ijskast gezet. Aanleiding hiervoor is dat de lidstaten van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk gisteren overeenstemming hebben bereikt over het verlengen van de uittredingstermijn tot 31 januari 2020.

Concreet betekent dit dat met ingang van heden de bufferparkeerlocaties weer worden ontmanteld voor vrachtwagens die als gevolg van Brexit hun papieren niet in orde hebben. Een overzicht van de tijdelijke bufferparkeerlocaties vindt u hier.

Uitstel betekent echter geen afstel. En ofschoon uitstel van uittreding perspectief biedt op een ordelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, blijft een No Deal Brexit nog steeds mogelijk op 31 januari 2020. Havenbedrijf Rotterdam blijft er daarom op hameren dat exporteurs en importeurs hun lading digitaal vooraanmelden via Portbase. Portbase is dé digitale oplossing in de Nederlandse havens die ervoor zorgt dat lading ook na Brexit snel via Nederlandse havens vervoerd kan worden.

Wederom uitstel van Brexit

Brexit wordt wederom uitgesteld. De Europese Unie heeft een concept-besluit voor verlenging van de Artikel 50 termijn naar 31 januari 2020 voorgelegd aan het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk heeft hiermee ingestemd en dus is er sprake van een verlenging tot 31 januari 2020.

Wat betekent dit voor Portbase?

Portbase is Ready for Brexit. Alle systeemaanpassingen zijn gedaan (gereed voor 29 maart 2019) en optimalisaties ten behoeve van logistieke afhandeling zijn gereed. Portbase richt zich de komende periode met name op het ondersteunen van aangesloten bedrijven in kennisoverdracht van het gebruik van het systeem.

Hoe nu verder?

Op dit moment is nog niet duidelijk wat het Verenigd Koninkrijk verder wil. Er zijn nog steeds meerdere eindscenario’s mogelijk als gevolg van de interne Britse besprekingen. In Nederland wachten we de uitkomst van het interne proces in het Verenigd Koninkrijk af. Het blijft van belang dat alle betrokken partijen zich voorbereiden. Immers, deal of no-deal er ontstaat door Brexit een grens en daarmee douaneformaliteiten.

De eerstvolgende datum voor een eventuele no-deal is 31 januari 2020. De periode tot 31 januari 2020 biedt, wederom, wel nog steeds perspectief op een ordelijk vertrek van het VK uit de EU, mét het terugtrekkingsakkoord.

Meer informatie? Kijk op getreadyforbrexit.eu

Brexit is back – Nieuwbrief VNONCW

Brexit-nieuwsbrief 18 september 2019 – Afgelopen vakantieperiode heeft laten zien dat de Brexit échte gevolgen heeft. Britse burgers en bedrijven zijn massaal gaan hamsteren, veel Britse bedrijven zijn verhuisd of willen gaan verhuizen en Britse ambtenaren zijn teruggefloten van vakantie om zich voor te bereiden op een no-deal scenario. Bovendien heeft het naderen van de Brexit-deadline geleid tot omvangrijke desinvesteringen uit het VK.

In het VK zelf stapelen de verrassingen zich op. Zo heeft Boris Johnson het Parlement geschorst tot 14 oktober in de hoop om misschien wel zonder deal te breken met de EU. Het Parlement liet dit niet over zijn kant gaan en heeft op de valreep een wet aangenomen die Johnson dwingt tot het aanvragen van (wederom) een uitstel van de Brexit-deadline tot 31 januari als er niet op tijd een deal klaar ligt.

Enerzijds kan er nu straks uitstel komen. Anderzijds is de kans op een no-deal op de 31ste nog steeds aanwezig. Zo kan Johnson bijvoorbeeld weigeren om uitstel aan te vragen en de EU kan nóg meer uitstel weigeren. Een Franse minister hintte hier onlangs ook al op.

Rumour has it dat er ook nog andere scenario’s mogelijk zijn. De Britten en de EU doen in dat scenario een staaltje agree to disagree. Zij accepteren op 31 oktober dat er een no-deal is, maar laten die een paar maanden later in gaan. Hierdoor krijgt iedereen duidelijkheid en een paar maanden respijt. Maar ook dat is één van de scenario’s die nog altijd mogelijk zijn. Ondertussen meldde Commissievoorzitter Juncker dat Boris Johnson met weinig nieuws aan kwam zetten. Boris Johnson weigerde na het overleg een persconferentie te geven en liep weg.

Al met al blijft de boodschap in onze nieuwsbrief dan ook onveranderd: neem als ondernemers de maatregelen die je al kan nemen. In deze nieuwsbrief nemen Evofenedex, Winand Quaedvlieg en David de Nood jullie mee in de wondere wereld van Brexit. Daarnaast heeft de Europese Commissie extra middelen beschikbaar gemaakt ter voorbereiding op Brexit. Tot slot worden alle noodmaatregelen van de Commissie, het VK en Nederland op een rij gezet.

Over de voorbereiding van ondernemers gesproken: VNO-NCW, MKB-Nederland en BNR Nieuwsradio komen deze week nog met een enquête onder ondernemers over Brexit. Dus hou onze site in de gaten.

Veel leesplezier en ons rest niets anders te zeggen dan: welcome back to Brexit.

Bron en originele nieuwsbrief van VNONCW , MKB Nederland

 

Nederlandse havens: Veel bedrijven niet voorbereid op ‘no deal-Brexit’

Nu.nl – De Nederlandse havens hebben hun digitale douaneoplossingen gereed en zijn daarmee voorbereid op een eventuele Brexit zonder deal. Veel bedrijven hebben zich er echter nog niet voor aangemeld. Dat is op dit moment de grootste zorg van Portbase, het gezamenlijke loket van de havens van Amsterdam en Rotterdam.

Lees het volledige artikel

 

Marty van Pelt, Portbase : Ook na Brexit gaat lading snel via de Nederlandse havens

Cargomagazine – De aanstaande Brexit creëert voor de logistieke ketens tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk een nieuwe werkelijkheid. Immers, wat de uitkomst van de politieke onderhandelingen ook is: bij elke vorm van Brexit ontstaan in het short sea- en ferryverkeer douaneformaliteiten. In het geval van een no-deal Brexit zelfs al direct de volgende dag. Maar ook bij een zachtere Brexit zijn douaneformaliteiten in de nabije toekomst een vaststaand feit. Port Community System Portbase nam samen met gezichtsbepalende bedrijven uit de havengemeenschap in september 2018 de stap om een oplossing en werkwijze te ontwikkelen die een vlotte afhandeling van douaneformaliteiten en een snelle doorstroom via de Nederlandse havens verzekert.

Lees het volledige artikel in Cargo Magazine op pagina 32 klik hier

 

Britse oefening bij Dover om verkeer bij een no-deal te simuleren.

Londen bereidt zich voor op no-dealbrexit

Financieel Dagblad – De nieuwe regering in Londen denkt dat de kans klein is dat de andere landen van de Europese Unie bereid zijn de deal over uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU aan te passen. Daarom bereidt men zich voor op een no-dealbrexit, zo hebben verschillende ministers uit het kabinet van premier Boris Johnson gisteren gezegd.

Johnson nam woensdag het premierschap over van Theresa May en beloofde dat het VK uiterlijk per 31 oktober de EU zal verlaten. Hij zegt een nieuwe deal na te streven over de brexit, nadat het Britse parlement de huidige regeling afwees. De EU heeft echter bij herhaling aangegeven dat heronderhandelingen niet mogelijk zijn.

Erg reëel

Michael Gove, in het Britse kabinet verantwoordelijk voor de voorbereiding van de brexit, schrijft in The Sunday Times, dat de regering er alles aan zal doen om een nieuw akkoord in de wacht te slepen, maar een no-dealbrexit noemt hij een ‘erg reële mogelijkheid’ en de regering moet dan ook alles doen om daar op voorbereid te zijn. ‘Plannen maken voor een no-deal is nu de nummer één prioriteit van de regering’, schrijft Gove.

Minister van financiën Sajid Javid schrijft in The Sunday Telegraph de ambtenaren op zijn ministerie opdracht te hebben gegeven de voorbereidingen voor een no-deal op te schroeven. Hij zegt om een onderzoek met de grootste spoed te hebben gevraagd om te beoordelen voor welke zaken geld nodig is vanwege de brexit. Zo moeten er middelen beschikbaar komen om vijfhonderd nieuwe douanebeambten aan te stellen.

Turbocharging

Minister van schatkist Rishi Sunak zegt dat er £26,6 mrd beschikbaar is op de begroting om de gevolgen van de brexit te verzachten. Hij zei zondag dat er zo veel vaart achter de voorbereiding van een brexit zonder deal met de EU wordt gezet, dat sprake is van ‘turbocharging’. Hij zei ook dat de regering beslist niet uit is op vervroeging van verkiezingen.

Labour- en oppositieleider Jeremy Corbyn herhaalde nog eens op ieder moment gereed te zijn voor nieuwe verkiezingen. Op Sky News zei hij zondag opnieuw zich te verzetten tegen een no-dealbrexit. In dat geval moeten de burgers er volgens hem het laatste woord over krijgen en dan zal Labour voor ‘remain’ – geen uittreding uit de EU – campagne voeren. Corbyn wilde niet zeggen of hij een motie van wantrouwen tegen het kabinet van Johnson indient en zegt dat te zullen beoordelen als het parlement in september terugkeert van reces.

Boris Johnson is ‘gonna get Brexit done’

VNONCW, Brexit-nieuwsbrief 25 juli 2019 – Nieuws, voorlichting en tips voor ondernemers nr. 34

Na een paar rustige weken is het weer tijd voor nieuws van het Brexit-front. Gisteren is Boris Johnson met een ruime meerderheid verkozen (92.000 stemmen tegenover 46.000 stemmen voor zijn rivaal Jeremy Hunt). Daarmee lijkt de kans op de gevreesde no-deal Brexit toe te nemen.

Boris Johnson ontvouwde zojuist ook zijn eerste plannen. Voor iedereen zit er daarbij wat in het vat. Van ouderen tot patiënten in de ziekenhuizen. Van de ruimtevaartsector tot infrastructuur. Alles en iedereen moet het beter krijgen in het VK. En gaat u verder maar rustig slapen, want de Brexit wordt de komende 99 dagen geregeld door Boris. Ja dit keer echt Dude!

Luister hieronder terug wat onze man in Brussel -Winand Quaedvlieg- bij BNR over de verkiezing van Boris Johnson te vertellen had. Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor de nieuwste KvK-cijfers over de Brexit-voorbereiding bij ondernemers. Een blog van Leon Kanters, de voorzitter van onze douanecommissie. En tot slot nog informatie over de ontwikkelingen bij de douane, de overwinningsspeech van Boris en de afscheidsspeech van May.

Een fijne zomer allemaal. Wij zijn er na de vakantie weer. En vergeet niet de Brexit-Impact-Scan  te doen als je dat nog steeds niet gedaan hebt. Op het strand is daar alle tijd voor de komende weken.

Lees hier de volledige nieuwsbrief van VNO-NCW

KiM: Brexit biedt Nederlandse havens ook kansen

De Brexit kan positief uitpakken voor Nederlandse havens als vestigingsplaats voor maritiem-juridische bedrijven, die het Verenigd Koninkrijk willen verruilen voor het Europese vasteland.

Dat zegt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), in een studie naar de invloed van trends op de havensector. Op de goederenoverslag zal het vertrek volgens het instituut echter in alle scenario’s een negatief effect hebben met een verlies van tussen de 2 en 4% van het aantal tonnen. Dat komt neer op het verlies van tussen de twaalf en 24 miljoen ton per jaar.

Gevolgen

Het is een van de mogelijke gevolgen van de mondiale en regionale trends waaraan de havens volgens het KiM onderhevig zijn. De onderzoeksinstelling komt tot maar liefst 24 trends. Vijf daarvan krijgen het predikaat ‘megatrend’: digitalisering, energietransitie, extreme weer/klimaatverandering, anders en efficiënter werken en veranderende politieke en economische orde.

Die omvatten op hun beurt veertien ‘mainstream’ trends, die zeer waarschijnlijk invloed op de Nederlandse havens krijgen. Voorbeelden daarvan zijn autonoom vervoer (digitalisering), verduurzaming van schepen (energietransitie) en protectionisme (andere economische orde). Daarnaast ziet het KiM vijf potentiële trends die de havensector waarschijnlijk zullen beïnvloeden, zoals blockchain-technologie en de economische opkomst van Afrika.

Andere landen

In de studie is ook gekeken hoe vijf andere Europese landen, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië, in hun havenbeleid anticiperen op trends. Rode draad: veel minder aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering. Zo worden onderwerpen als autonoom vervoer, circulaire economie en ‘Parijs’ niet genoemd in Belgische beleidsstukken over zeehavenbeleid. Ook in Duitse stukken konden de onderzoekers weinig vinden over onderwerpen als circulaire economie en energietransitie.

Volgens het KiM beschrijven buitenlandse beleidsnota’s veelal ‘een wenselijk toekomstbeeld’. Zo gaat het in Franse stukken veel over infrastructuur en versterking van de concurrentiepositie. In Italië vallen onder meer de ‘actielijnen’ Aanpak van bureaucratie en het Ontwikkelen van corridors naar onder meer de Zwarte Zee- en Golfregio op. Spanje werkt momenteel aan een nieuw strategisch raamwerk voor zijn havens, waarin waarschijnlijk meer aandacht aan actuele trends besteed zal worden.

Bron: Nieuwsblad Transport d.d.8 juli jl.

Neem even 5 minuten de tijd…

en lees de privacy verklaring die van toepassing is op deze website. Klik op 'privacy instellingen' om uw toestemmingen voor deze website te bekijken en in te stellen.

Lees onze privacy verklaring hier