Wat betekent Brexit voor vervoerders en logistiek dienstverleners?

YouTube – Marcus Post vertelt in deze video wat Brexit voor vervoerders en logistiek dienstverleners betekent.

Antwoord van Portbase op de Brexit-problematiek

You-tube – Marty van Pelt vertelt in deze video hoe Portbase met de bestaande dienstverlening een ketenbrede oplossing biedt voor Brexit in de Nederlandse havens.

 

Brexit-programma havens voor snelle douane-afhandeling

NT Transport – Portbase is een gezamenlijk Brexit-programma met de Nederlandse havengemeenschap gestart, dat moet zorgen voor een blijvend vlotte doorstroom van goederen van en naar het Verenigd Koninkrijk. Lees het hele artikel in Nieuwsblad Transport.

Nederlandse havens automatiseren ferryvervoer om brexitschade te beperken

Het Financieel Dagblad – De Nederlandse havens, ferrybedrijven, transporteurs en douane slaan de handen ineen om de administratieve afhandeling van het vrachtvervoer per veerboot naar Engeland volledig te automatiseren. Dat moet de schade van de naderende brexit zo veel mogelijk beperken, zo maken de bedrijven maandag bekend.

 

Het streven is de geautomatiseerde samenwerking binnen vijf maanden gereed te hebben. Mocht een brexitakkoord uitblijven, met een chaotisch vertrek van de Britten als gevolg, dan kan het systeem meteen in werking treden. ‘Alleen de best voorbereide havens zullen een voorkeurspositie blijven genieten in het Europese speelveld’, zegt Steven Lak, voorzitter van Deltalinqs, dat de belangen behartigt van meer dan 95% van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in Rotterdam. Ook de havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam en de grote ferry-ondernemingen zijn bij de samenwerking betrokken.

 

Nederlandse transporteurs rijden nu nog ongehinderd op de veerboot naar Harwich in Hoek van Holland. Nederlandse transporteurs rijden nu nog ongehinderd op de veerboot naar Harwich in Hoek van Holland. Tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk werd in 2017 54 miljoen ton aan goederen verhandeld. Een groot deel daarvan verloopt via ‘roll-on-roll-off’, vrachtwagens die met hun lading een veerboot oprijden en er aan gene zijde van de Noordzee weer afrijden. Volgens een woordvoerder van Portbase, het gezamenlijke loket van de havens van Amsterdam en Rotterdam, gaan er jaarlijks 1,2 miljoen trailers met de ferry op en neer, vaak met bloemen, planten, levensmiddelen en chemische producten.

 

Ladingverlies
Het Kennisinstituut voor Mobiliteit schatte eerder dit jaar in dat Nederlandse zeehavens, afhankelijk van het resultaat van de nog steeds lopende brexitonderhandelingen, tussen de 2% en 4,4% aan totale doorvoer gaan missen. Dat komt overeen met een ladingverlies van negen miljoen ton bij een ordelijk vertrek en van twintig miljoen ton als de onderhandelingen stuklopen en de Britten zonder nieuwe handelsafspraken uit de EU zouden tuimelen.

De betrokken bedrijven hebben een werkgroep opgericht om te bekijken welke aanpassingen voor het vervoer per veerboot nodig zijn. De logistieke keten, van verlader tot vervoerder, heeft op dit moment niet te maken met douaneverplichtingen, want het Verenigd Koninkrijk maakt met de andere EU-landen deel uit van de douane-unie.

 

Files
Hier komt door de brexit waarschijnlijk verandering in, al wordt in Brussel nog wel gesproken over een overgangstermijn tot 2022. Bij een ‘no-deal’, waarop de kans de afgelopen weken weer is gestegen, zou de douane het Verenigd Koninkrijk echter al vanaf 30 maart volgend jaar als ‘derde land’ moeten behandelen, met alle controles en plichtplegingen die daarbij horen. De vrees is dat dit leidt tot eindeloze wachttijden en honderden kilometers file langs de snelwegen als dat proces niet kan worden gestroomlijnd.

 

‘De virtuele landsgrens maakt dat het vrije vervoer van goederen van en naar het Verenigd Koninkrijk volledig anders wordt’, zegt Arthur van Dijk, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. ‘Douaneformaliteiten zorgen voor onderlinge afhankelijkheid in het logistieke proces, waardoor snelheid en efficiency onder druk komen te staan.’

 

Slim toezicht
Daarom zoekt de sector aansluiting bij het systeem voor inkomend en uitgaand containervervoer. Dat is al jaren volledig geautomatiseerd via het het Port Community System van Portbase. Volgens directeur Iwan van der Wolf van Portbase is deze oplossing ook toepasbaar voor de short sea, waar ook met containers wordt gewerkt, en wordt nu bekeken of het ook voor het vervoer met de ferry bruikbaar is. In dat geval kan de hele keten geautomatiseerd gegevens verstrekken en hergebruiken voor diverse meldingen en aangiften. ‘Hergebruik van data zorgt voor minder fouten, versnelling in het logistieke proces en de verschillende partijen kunnen hun aansprakelijkheid en administratieve last minimaliseren. Dit werkt alleen als alle partijen in de keten hun verantwoordelijkheid nemen’, zegt Van der Wolf.

Dossier brexit

Nieuws en achtergronden
Ook de Nederlandse Douane is nauw betrokken bij de samenwerking. Volgens directeur Nanette van Schelven loopt het geautomatiseerde afhandelingsproces bij het containervervoer al jaren naar grote tevredenheid van alle betrokken partijen. ‘Ons uitgangspunt is slim toezicht met minimale inbreuk in de logistieke keten.’

 

Ierse grens
Een woordvoerder van Portbase zegt desgevraagd dat het ‘wegens politieke factoren’ moeilijk is te zeggen of de oplossing waar de Nederlandse bedrijven en instanties nu op zinnen, gekopieerd zou kunnen worden aan de problematische grens tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek. Maar ‘in potentie’ zou een systeem waarbij alle partijen in de vervoersketen samen optrekken een verbetering kunnen bieden voor de douaneformaliteiten aan de grens.

 

De onderhandelingen tussen Brussel en Londen dreigen vast te lopen omdat beide partijen grenscontroles willen vermijden, maar het niet eens kunnen worden over het terugvalmechanisme mocht een deal uitblijven.

 

De EU oppert dat de Britten dan maar douanecontroles tussen Engeland en Noord-Ierland moeten toestaan, maar daar moeten de Conservatieve regering in Londen en de protestantse Noord-Ierse Unionisten die haar een meerderheid bezorgen in het Lagerhuis niets van weten. Mede daarom wordt overwogen de overgangsperiode van 21 maanden nog wat te verlengen, zodat er meer tijd overblijft om alternatieven voor een harde grens te ontwikkelen. Dat kan echter alleen in het kader van een algemeen uittredingsakkoord.

Na de Brexit staat er een slagboom

De Telegraaf – Door de Brexit komen 35.000 Nederlandse bedrijven voor het eerst in aanraking met de douane omdat ze buiten de EU gaan handelen. Douane-baas Nanette van Schelven is bezorgd om de afwachtende houding van ondernemers. Lees hier het hele interview in de Telegraaf.

Op volle kracht richting Brexit

Douane-inzicht.nl nr 2, 2018 – Met de Brexit kan het nog steeds verschillende kanten op. Maar duidelijk is dat douaneformaliteiten voor de goederenstroom tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland haast onvermijdelijk worden. Een passieve houding is dan ook de slechtst denkbare voorbereiding. De Douane geeft sinds de aankondiging van het uittreden van het VK het voorbeeld met tal van maatregelen. “Nederland heeft inmiddels als een van de eerste EU-lidstaten extra douanepersoneel aangenomen”, aldus programmadirecteur Brexit Hans Klunder. Lees het hele artikel op Douane in Zicht.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om het gedrag van bezoekers in kaart te brengen, te analyseren en de gebruikerservaring te verbeteren. Klik op 'voorkeuren aanpassen' om uw toestemmingen voor deze website te bekijken en in te stellen.

Lees onze privacy verklaring hier | Sluiten
Voorkeuren aanpassen